Back-ups van je Linux (bèta)-bestanden en -apps maken en deze terugzetten

Een back-up van je huidige bestanden en apps maken

 1. Selecteer rechtsonder de tijd op je Chromebook.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Selecteer Linux (bèta) en dan Back-up maken en herstellen.
 4. Als je handmatig een back-up van je Linux-apps en -bestanden wilt maken, selecteer je Back-up maken.
 5. Geef in het linkerdeelvenster onder 'Mijn bestanden' op waar je de bestanden wilt opslaan.
 6. Geef de bestandsnaam op en selecteer Opslaan.
 7. Rechtsonder wordt een melding met de back-upvoortgang weergegeven.

Tip: Nadat de back-up is voltooid, kun je op de melding klikken om je bestanden te bekijken in de Bestanden-app .

Je apps en bestanden vervangen door een eerdere back-up

 1. Selecteer rechtsonder de tijd op je Chromebook.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Selecteer Linux (bèta) en dan Back-up maken en herstellen.
 4. Selecteer naast 'Terugzetten uit een eerdere back-up' de optie Herstellen. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven met de melding dat je huidige Linux-apps en -gegevens worden verwijderd.
 5. Selecteer Herstellen.
 6. Selecteer in 'Mijn bestanden' de back-up die je wilt terugzetten en dan Openen.
  Belangrijk: De back-up moet een tini-bestand zijn.
 7. Rechtsonder wordt een melding met de voortgang van het terugzetten weergegeven.

Problemen oplossen met het maken en terugzetten van back-ups

'Meer opslagruimte nodig'

Als je een back-up van je Linux-bestanden en -apps wilt maken en terugzetten, gebruik je veel schijfruimte. 

 • Als je ruimte wilt vrijmaken, verwijder je bestanden uit de Bestanden-app
 • Als je wilt controleren wat ruimte inneemt, ga je naar Instellingen en dan Apparaat en dan Opslagbeheer.

'Kan back-up niet terugzetten met architectuurtype'

Als je een back-up wilt terugzetten op een andere Chromebook, moeten beide Chromebooks dezelfde architectuur hebben, zoals x86 of ARM. Als je Chromebooks niet dezelfde architectuur hebben, kun je de bestanden nog steeds kopiëren vanuit je back-up.

 1. Installeer de Wicked Good Unarchiver.
 2. Wijzig in de Bestanden-app de naam van de back-up van .tini in .tar.gz.
 3. Gebruik de Wicked Good Unarchiver om je back-up te openen en bestanden te kopiëren naar je nieuwe Linux-bestanden.

'Kan geen back-up maken/Kan Linux-apps en -bestanden niet terugzetten'

Er is een onbekende fout opgetreden. Probeer opnieuw een back-up te maken of terug te zetten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?