Správa hesiel

Chrome si môže zapamätať heslá pre rôzne weby. Ak chcete používať svoje heslá v rôznych zariadeniach, zapnite synchronizáciu Chromu.

Ak zadáte na webe nové heslo, Chrome sa spýta, či ho má uložiť. Výzvu potvrďte kliknutím na Uložiť.

 • Ak si chcete pozrieť heslo, ktoré sa uloží, kliknite na položku Ukážka Ukážka.
 • Ak je na stránke viacero hesiel, kliknite na šípku nadol Šípka nadol. Vyberte heslo, ktoré chcete uložiť.
 • Ak je vaše používateľské meno prázdne alebo nesprávne, kliknite na textové pole vedľa položky Používateľské meno. Zadajte používateľské meno, ktoré chcete uložiť.
 • Ak chcete uložiť iné heslo, kliknite na textové pole vedľa položky Heslo. Zadajte heslo, ktoré chcete uložiť.

Prihlásenie pomocou uloženého hesla

Ak ste pri predchádzajúcej návšteve webu uložili heslo, Chrome vám môže pomôcť prihlásiť sa.

 1. Prejdite v počítači na web, ktorý ste už predtým navštívili.
 2. Na webe prejdite na prihlasovací formulár.
  • Ak ste si na webe uložili jedno používateľské meno a heslo, Chrome doplní prihlasovací formulár automaticky.
  • Ak ste si uložili viac ako jedno používateľské meno a heslo, vyberte pole pre používateľské meno a zvoľte prihlasovacie údaje, ktoré chcete použiť.

Zobrazenie, odstránenie alebo exportovanie uložených hesiel

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil a potom Heslá Heslá.
 3. Zobrazte, odstráňte alebo exportujte heslo:
  • Zobrazenie: kliknite napravo od webu na Zobraziť heslo Ukážka. Ak máte nastavené zamykanie počítača pomocou hesla, zobrazí sa výzva na zadanie hesla počítača.
  • Odstránenie: kliknite napravo od webu na Viac Viac a potom Odstrániť.
  • Export: kliknite napravo od položky Uložené heslá na Viac Viac a potom Exportovať heslá.

Ak chcete odstrániť všetky uložené heslá, vymažte dáta prehliadania a vyberte Heslá.

Spustenie alebo zastavenie ukladania hesiel

Chrome predvolene ponúka uloženie vašich hesiel. Túto možnosť môžete kedykoľvek zapnúť či vypnúť.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil a potom Heslá Heslá.
 3. Zapnite alebo vypnite Ponúkať uloženie hesiel.

Kontrola alebo zmena hesiel 

Ak používate kombináciu hesla a používateľského mena, ktorá bola prezradená v rámci úniku dát na webe alebo v aplikácii tretej strany, môže vás Chrome na to upozorniť. Prelomené kombinácie hesla a používateľského mena sú nebezpečné, pretože boli zverejnené online. 

Prelomené heslá vám odporúčame okamžite zmeniť. Podľa pokynov v Chrome môžete zmeniť heslo na webe, kde ste ho použili, a skontrolovať uložené heslá na akomkoľvek inom webe, kde mohli byť uložené. 

Chrome zaisťuje ochranu vašich hesiel a používateľského mena, aby ich Google nemohol prečítať.

Dôležité: Ak chcete dostávať tieto upozornenia, musíte sa prihlásiť do Chromu. 

Ak chcete tieto upozornenia zapnúť alebo vypnúť: 

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V časti Ľudia kliknite na položku Synchronizácia a služby Googlu.
 4. V časti Ďalšie služby Googlu kliknite na Upozorňovať pri prezradení hesiel v rámci porušenia ochrany údajov. 

Dôležité: Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, že ste zapli Bezpečné prehliadanie.

Riešenie problémov s heslami

Ak Chrome neukladá heslá alebo túto možnosť neponúka, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako riešiť problémy s uloženými údajmi.

Ako funguje ukladanie a synchronizácia hesiel v Chrome

Spôsob ukladania hesiel v Chrome závisí od toho, či ich chcete uchovať a používať vo viacerých zariadeniach. Po synchronizácii môžete heslá používať v Chrome vo všetkých svojich zariadeniach a niektorých aplikáciách v zariadeniach s Androidom.

Keď je v Chrome zapnutá synchronizácia hesiel, heslá sa ukladajú do účtu Google.

V opačnom prípade sa heslá ukladajú iba v Chrome v počítači.

Súvisiace odkazy