Przeglądanie w trybie prywatnym

Jeśli nie chcesz, by przeglądarka Google Chrome zapisywała dane o Twojej aktywności, możesz użyć trybu incognito. 

  1. Otwórz aplikację Chrome Chrome na telefonie lub tablecie z Androidem.
  2. Na prawo od paska adresu kliknij Więcej Więcej a potem Nowa karta incognito.
  3. Otworzy się nowe okno. W lewym górnym rogu zobaczysz ikonę trybu incognito Incognito.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie możesz wykonać zrzutu ekranu, bo nie zezwala na to aplikacja lub Twoja organizacja”, otwórz stronę internetową w zwykłej karcie Chrome.

W Chrome możesz przełączać się między kartami incognito a kartami trybu zwykłego. Przeglądanie w trybie prywatnym działa tylko na karcie incognito.

Wyłączanie przeglądania w trybie prywatnym

Tryb incognito działa na osobnej karcie, oddzielnie od normalnych kart w Chrome.

Jeśli masz już otwartą kartę incognito i otworzysz kolejną, sesja przeglądania prywatnego będzie kontynuowana na nowej karcie. Aby wyjść z tego trybu, zamknij wszystkie karty incognito.

  1. Otwórz aplikację Chrome Chrome na telefonie lub tablecie z Androidem.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Przełącz karty Przełącz karty. Z prawej strony zobaczysz otwarte karty incognito.
  3. W prawym górnym rogu kart incognito kliknij Zamknij Zamknij.

Co się dzieje, gdy przeglądasz w trybie prywatnym

  • Chrome nie zapisuje historii przeglądania, plików cookie, danych stron ani informacji podanych w formularzach.
  • Pobrane pliki i utworzone zakładki będą zachowane.
  • Twoja aktywność jest nadal widoczna dla stron internetowych, które odwiedzasz, a także dla Twojego pracodawcy lub szkoły oraz dostawcy usług internetowych.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu w trybie prywatnym.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?