Vyhľadávanie na internete v Chrome

Hľadané položky môžete rýchlo nájsť na internete, v záložkách alebo histórii prehliadania.

 1. Otvorte v počítači Chrome. 
 2. Do panela s adresou v hornej časti zadajte vyhľadávanie.
 3. Kliknite na výsledok alebo stlačte Enter.

Tip: Počas písania sa vám môžu na základe vašej aktivity na internete a v aplikáciách zobrazovať návrhy. Jednotlivé návrhy môžete odstrániť z histórie vyhľadávania, prípadne môžete skryť sekcie návrhov založených na vašej aktivite, keď sa zobrazia. Ďalšie informácie o vašej aktivite

Vyhľadávanie na webovej stránke

V počítači môžete na webovej stránke vyhľadať konkrétne slovo alebo frázu.

 1. Otvorte v počítači v Chrome webovú stránku.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Vyhľadať.
 3. Do pruhu, ktorý sa zobrazí vpravo hore, zadajte hľadaný výraz.
 4. Stlačte Enter, čím spustíte vyhľadávanie na stránke. 
 5. Zhody budú zvýraznené žltou. Žlté značky v posúvači označujú, v ktorých častiach stránky sa nachádzajú zhody.

Tip: Slovo alebo frázu môžete tiež rýchlo vyhľadať klávesovou skratkou Ctrl + f (Windows, Linux a Chrome OS) alebo ⌘ + f (Mac).

Vyhľadávanie slov alebo obrázkov

O konkrétnom slove, fráze alebo obrázku na webovej stránke si môžete zobraziť ďalšie informácie.

 1. Otvorte v počítači v Chrome webovú stránku.
 2. Zvýraznite slovo, frázu alebo obrázok.
 3. Na vybranú položku kliknite pravým tlačidlom v počítači. Ak používate Mac, podržte kláves Ctrl a kliknite na položku.
 4. Kliknite na možnosť vyhľadať danú položku pomocou predvoleného vyhľadávača. Môže sa vám napríklad zobraziť výraz „Vyhľadať na Googli text ‚tučniak obrovský‘“ alebo „Vyhľadať v službe Bing tento obrázok“.

Tipy:

 • Keď kliknete pravým tlačidlom na slovo alebo frázu, môžete ju preložiť do preferovaného jazyka alebo si zobraziť definíciu.
 • Keď kliknete pravým tlačidlom na číslo, môžete konvertovať jednotky.