Vyhľadávanie na webe v Chrome

Hľadané položky môžete rýchlo nájsť na internete, v záložkách alebo v histórii prehliadania.

 1. Otvorte v počítači Chrome. 
 2. Do panela s adresou v hornej časti zadajte svoj dopyt.
 3. Kliknite na výsledok alebo stlačte Enter.

Tip: Počas písania sa vám môžu na základe vašej aktivity na internete a v aplikáciách zobrazovať návrhy. Jednotlivé návrhy môžete odstrániť z histórie vyhľadávania, prípadne môžete skryť sekcie návrhov založených na vašej aktivite, keď sa zobrazia. Ďalšie informácie o vašej aktivite

Vyhľadávanie na webovej stránke

V počítači môžete na webovej stránke vyhľadať konkrétne slovo alebo frázu.

 1. Otvorte v počítači v Chrome webovú stránku.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nájsť.
 3. Do poľa, ktoré sa zobrazí vpravo hore, zadajte hľadaný výraz.
 4. Stlačte kláves Enter, čím sa spustí vyhľadávanie na stránke. 
 5. Nájdené zhody budú zvýraznené žltou. Žlté značky v posúvači označujú, v ktorých častiach stránky sa nachádzajú zhody.

Tip: Slovo alebo slovné spojenie môžete tiež rýchlo vyhľadať klávesovou skratkou Ctrl + f (Windows, Linux a Chrome OS) alebo ⌘ + f (Mac).

Vyhľadávanie slov alebo obrázkov

O konkrétnom slove, fráze alebo obrázku na webovej stránke si môžete zobraziť ďalšie informácie.

 1. Otvorte v počítači v Chrome webovú stránku.
 2. Zvýraznite slovo, frázu alebo obrázok.
 3. Na vybratú položku kliknite pravým tlačidlom. Ak používate Mac, podržte kláves Ctrl a kliknite na položku.
 4. Kliknite na možnosť vyhľadať danú položku pomocou predvoleného vyhľadávača. Môže sa vám napríklad zobraziť výraz „Vyhľadať v službe Google text ‚tučniak obrovský‘“ alebo „Vyhľadať v službe Bing tento obrázok“.