Đặt tùy chọn khởi động trình duyệt

Bạn có bắt đầu một ngày bằng cách kiểm tra email hoặc duyệt trang web yêu thích không? Nếu có, bạn nên xem xét việc đặt các trang web đó làm trang khởi động của mình. Trang khởi động mở tự động mỗi khi bạn mở trình duyệt.

Nếu bạn gặp sự cố khi chặn cửa sổ bật lên, khi lưu trang chủ hay khi đặt công cụ tìm kiếm mặc định của mình, thì một chương trình không mong muốn có thể đã chiếm đoạt cài đặt của bạn. Hãy xem các bước gỡ rối để giúp giải quyết sự cố hoặc thử đặt lại cài đặt trình duyệt của bạn.
 1. Nhấp vào biểu tượng Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
 2. Chọn Cài đặt. Nếu bạn đang sử dụng Chromebook, hãy nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao ở cuối trang.
 3. Trong phần "Khi khởi động", chọn một tùy chọn bên dưới:
  • Mở trang Tab mới: Trang Tab mới sẽ mở ra khi bạn khởi chạy Chrome lần đầu tiên.
  • Tiếp tục từ điểm bạn đã dừng lại: Xem các trang đã mở ở cuối phiên duyệt sau cùng của bạn. Chrome cũng sẽ khôi phục lại dữ liệu duyệt web và cookie phiên. Cookie phiên là thông tin mà trang web có thể sử dụng để giúp bạn duy trì trạng thái đăng nhập vào các trang web như Gmail. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian đăng nhập vào các trang web yêu thích của mình sau mỗi lần bạn khởi động lại Chrome. Tuy nhiên, bạn nên đăng xuất khỏi các trang web khi bạn sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung.

   Nếu bạn muốn Chrome mở lại tất cả các trang của bạn nhưng hủy các cookie phiên và dữ liệu khác của trang web, hãy vào Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao > Cài đặt nội dung > Chỉ lưu dữ liệu cục bộ cho đến khi tôi thoát khỏi trình duyệt.

  • Mở trang hoặc tập hợp các trang cụ thể: Nhấp vào Tập hợp trang và nhập địa chỉ web cho các trang bạn muốn xem.

Các bước tiếp theo

Bạn có thể truy cập vào các trang yêu thích của mình theo những cách khác.

Bạn sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hay trường học? Quản trị viên mạng của bạn có thể chọn (các) trang khởi động cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể thay đổi cài đặt này tại đây. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý