Automatické klikanie na objekty v Chromebooku

Kurzor myši môžete nastaviť tak, aby automaticky vykonával určitú akciu po tom, ako sa na určitý čas zastaví. Táto funkcia môže byť užitočná pre používateľov s poruchami motoriky.

Zapnutie automatických kliknutí

 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte na klávesnici kombináciu Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia a potom Rozšírené.
 3. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 4. V časti „Myš a touchpad“ zapnite Automaticky kliknúť, keď sa kurzor myši zastaví.
 5. (Voliteľné) Prispôsobte si nastavenia automatického kliknutia:
  • Oneskorenie pred kliknutím: vyberte, ako dlho sa má Chromebook pred automatickým kliknutím pozastaviť.
  • Stabilizácia miesta kliknutia: ponechajte kruh na jednom mieste, dokým sa kurzor myši nepresunie mimo neho.
  • Vrátenie na kliknutie ľavým tlačidlom myši po akcii: automaticky sa vráťte na kliknutie ľavým tlačidlom myši po akcii, ako je kliknutie pravým tlačidlom myši alebo dvojité kliknutie.
  • Limit pohybu: ak chcete kliknúť na položky v určitom rozsahu, upravte veľkosť kruhu.

 Ak chcete kliknúť bez fyzického stlačenia myši alebo touchpadu, umiestnite kurzor myši na objekt, na ktorý chcete kliknúť.

Používanie rôznych typov kliknutí

Po zapnutí automatických kliknutí môžete prispôsobiť akcie, ktoré kliknutia vykonajú.

 1. Vpravo dole vyberte z ponuky akciu:
  • Kliknúť ľavým tlačidlom myši
  • Kliknúť pravým tlačidlom myši
  • Dvakrát kliknúť
  • Kliknúť a presunúť
  • Posunúť zobrazenie 
  • Prepnúť pozíciu ponuky
 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete akciu vykonať.

Ak chcete zastaviť automatické kliknutia, vyberte možnosť Žiadna akcia (pozastaviť) .

 

Posúvanie zobrazenia pri umiestnení kurzora myši

 1. V ponuke automatických kliknutí vyberte Posunúť zobrazenie . Zobrazí sa ďalšia ponuka s možnosťami posunutia zobrazenia.
 2. Umiestnite kurzor myši na akciu, ktorú akciu vykonať:
  • Doľava 
  • Doprava 
  • Nahor 
  • Nadol 
  • Zavrieť 

Tip: Ak chcete zmeniť miesto posunutia zobrazenia, umiestnite kurzor myši na nový posúvač alebo stránku, dokým sa ponuka posunutia zobrazenia nepremiestni do tejto oblasti.