Automatyczne klikanie obiektów na Chromebooku

Możesz ustawić kursor tak, by automatycznie wykonywał jakieś działanie, gdy zatrzymasz go na pewien czas. Ta funkcja może być przydatna dla użytkowników z niepełnosprawnością ruchową.

Włączanie automatycznych kliknięć

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć na klawiaturze Alt + Shift + S.
 2. Wybierz Ustawienia Ustawienia a potem Zaawansowane.”
 3. W sekcji „Ułatwienia dostępu” wybierz Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 4. W sekcji „Myszka i touchpad” wybierz Automatyczne kliknięcie po zatrzymaniu kursora.
 5. (Opcjonalnie) Dostosuj ustawienia automatycznego klikania:
  • Opóźnienie przed kliknięciem: wybierz, jak długo trwa na Chromebooku wstrzymanie przed automatycznym kliknięciem.
  • Stabilizacja miejsca kliknięcia: utrzymuj kółko w jednym miejscu do chwili, gdy kursor wyjdzie poza niego.
  • Przywróć działanie po kliknięciu lewego przycisku myszy: automatycznie przywróć kliknięcie lewym przyciskiem myszy po wykonaniu innego działania, np. kliknięcia prawym przyciskiem myszy lub podwójnego kliknięcia.
  • Próg ruchu: aby klikać obiekty o wybranej wielkości, dostosuj rozmiar kółka.

 Jeśli nie chcesz fizycznie klikać myszą lub touchpadem, najedź wskaźnikiem myszy na obiekt, który chcesz kliknąć.

Używanie różnych rodzajów kliknięć

Po włączeniu automatycznego klikania możesz dostosować działania, które mają powodować kliknięcia.

 1. W prawym dolnym rogu wybierz działanie z menu:
  • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
  • Dwukrotne kliknięcie Dwukrotne kliknięcie
  • Kliknięcie i przeciągnięcie Kliknięcie i przeciągnięcie
  • Przewijanie Przewiń
  • Zmiana położenia menu Pozycja menu
 2. Wskaż miejsce, w którym chcesz wykonać działanie.

Aby zatrzymać automatyczne klikanie, wybierz Brak działania (wstrzymaj) Brak działania (wstrzymanie).

 

Przewijanie po najechaniu kursorem

 1. W menu automatycznego klikania wybierz Przewiń Przewiń. Pojawi się kolejne menu z opcjami przewijania.
 2. Wskaż działanie przewijania, które chcesz wykonać:
  • W lewo Przewiń w lewo
  • W prawo Przewiń w prawo
  • W górę Przewiń w górę
  • W dół Przewiń w dół
  • Zamknij Zamknij

Wskazówka: aby zmienić miejsce przewijania, najedź kursorem myszy na nowy pasek przewijania lub stronę, aż menu przewijania przeniesie się do wybranego obszaru.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?