Klikk automatisk på objekter på Chromebook

Du kan stille inn markøren slik at den utfører en handling automatisk når markøren ikke beveger seg i en viss tid. Denne funksjonen kan være nyttig for brukere med motoriske vansker.

Slå på automatiske klikk

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre. Du kan også trykke på Alt + Shift + S på tastaturet.
 2. Velg Innstillinger og så Tilgjengelighet.
 3. Slå på Klikk automatisk når musepekeren stopper under «Mus og styreflate».
 4. (Valgfritt) Tilpass innstillingene for automatiske klikk:
  • Forsinkelse før klikk: Velg hvor lenge Chromebook skal vente før den klikker automatisk.
  • Stabiliser klikksted: Hold ringen på ett sted til markøren flytter seg ut av ringen.
  • Gå tilbake til venstreklikk etter handling: Gå tilbake til venstreklikk automatisk etter andre handlinger, for eksempel høyreklikk eller dobbeltklikk.
  • Bevegelsesgrense: Hvis du vil klikke på elementer innenfor et bestemt område, juster størrelsen på ringen.

For å klikke uten å fysisk trykke på musen eller styreflaten, pek på objektet du vil klikke på.

Bruk forskjellige typer klikk

Etter at du har slått på automatiske klikk, kan du tilpasse handlingene klikkene dine gjør.

 1. Velg en handling fra menyen nederst til høyre:
  • Venstreklikk
  • Høyreklikk
  • Dobbeltklikk
  • Klikk og dra
  • Rull 
  • Endre menyposisjonen
 2. Pek dit du vil utføre handlingen.

For å stoppe automatiske klikk, velg Ingen handling (pause) .

 

Rull mens du holder markøren over innhold

 1. I menyen for automatiske klikk velger du Rull . En annen meny med rullealternativer vises.
 2. Pek på rullehandlingen du vil utføre:
  • Venstre 
  • Høyre 
  • Topp 
  • Bunn 
  • Lukk 

Tips: Hvis du vil endre hvor du ruller, holder du markøren over et nytt rullefelt eller en ny side inntil rullemenyen flyttes til det området.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny