Κάντε αυτόματα κλικ σε αντικείμενα στο Chromebook

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον δείκτη του ποντικιού ώστε να εκτελεί αυτόματα μια ενέργεια όταν σταματά να κινείται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη για χρήστες με κινητικά προβλήματα.

Ενεργοποίηση αυτόματων κλικ

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα. Εναλλακτικά, στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε Alt + Shift + s.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Προσβασιμότητα.
 3. Στην ενότητα Ποντίκι και επιφάνεια αφής, ενεργοποιήστε την Πραγματοποίηση αυτόματου κλικ όταν ο δείκτης του ποντικιού σταματά.
 4. (Προαιρετικό) Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αυτόματου κλικ:
  • Καθυστέρηση πριν από το κλικ: Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα περιμένει το Chromebook προτού κάνει αυτόματα κλικ.
  • Σταθεροποίηση της τοποθεσίας κλικ: Σταθεροποιήστε τον δακτύλιο σε ένα μέρος μέχρι ο δείκτης του ποντικιού να μετακινηθεί έξω από αυτόν.
  • Επαναφορά στο αριστερό κλικ μετά την ενέργεια: Αυτόματη επιστροφή στο αριστερό κλικ μετά από άλλες ενέργειες, όπως δεξί κλικ ή διπλό κλικ.
  • Όριο κίνησης: Για να κάνετε κλικ σε στοιχεία εντός συγκεκριμένου εύρους, προσαρμόστε το μέγεθος του δακτυλίου σας.

Για να κάνετε κλικ χωρίς να πατήσετε το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής, υποδείξτε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να κάνετε κλικ.

Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τύπους κλικ

Αφού ενεργοποιήσετε τα αυτόματα κλικ, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ενέργειες που εκτελούν τα κλικ σας.

 1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε μια ενέργεια από το μενού:
  • αριστερό κλικ
  • δεξί κλικ
  • διπλό κλικ
  • κλικ και μεταφορά
  • κύλιση 
  • εναλλαγή θέσης μενού.
 2. Υποδείξτε το σημείο όπου θέλετε να εκτελέσετε την ενέργεια.

Για να σταματήσετε τα αυτόματα κλικ, επιλέξτε Καμία ενέργεια (παύση) .

 

Κύλιση κατά την τοποθέτηση του δείκτη

 1. Στο μενού των αυτόματων κλικ, επιλέξτε Κύλιση . Θα εμφανιστεί ένα άλλο μενού με τις επιλογές κύλισης.
 2. Υποδείξτε την ενέργεια κύλισης που θέλετε να εκτελέσετε:
  • Αριστερά 
  • Δεξιά 
  • Επάνω 
  • Κάτω 
  • Κλείσιμο 

Συμβουλή: Για να αλλάξετε το σημείο όπου κάνετε κύλιση, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από μια νέα γραμμή κύλισης ή σελίδα μέχρι το μενού κύλισης να μεταφερθεί σε αυτήν την περιοχή.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
208
false
false