Automatické klikání na objekty v Chromebooku

Můžete nastavit, aby kurzor automaticky provedl akci, jakmile se kurzor na určitou dobu zastaví. Tato funkce je vhodná pro uživatele s motorickým postižením.

Zapnutí automatických kliknutí

 1. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte klávesovou zkratku Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení a pak Rozšířená nastavení.
 3. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 4. V sekci Myš a touchpad vyberte Automaticky kliknout, když se ukazatel myši zastaví.
 5. (Volitelné) Přizpůsobte si nastavení automatických kliknutí:
  • Prodleva před kliknutím: Vyberte, jak dlouho Chromebook před automatickým kliknutím počká.
  • Stabilizace polohy kliknutí: Fixujte rozsah ukazatele na jednom místě, dokud ho kurzor neopustí.
  • Po akci se vrátit na levé kliknutí: Po provedení jiné akce (např. kliknutí pravým tlačítkem nebo dvojité kliknutí) se automaticky vrátit na levé kliknutí.
  • Práh pohybu: Chcete-li kliknout na položky v určitém rozsahu, upravte rozsah ukazatele.

 Chcete-li kliknout bez fyzického stisknutí myši nebo touchpadu, umístěte ukazatel nad požadovaný objekt.

Použití různých typů kliknutí

Po zapnutí automatických kliknutí můžete upravit akce, které kliknutím provedete.

 1. Vpravo dole vyberte akci z nabídky:
  • Kliknutí levým tlačítkem Kliknutí levým tlačítkem
  • Kliknutí pravým tlačítkem
  • Dvojité kliknutí Dvojité kliknutí
  • Kliknutí a přetáhnutí
  • Posunutí 
  • Přepnutí pozice v nabídce Pozice v nabídce
 2. Umístěte kurzor na místo, kde chcete akci provést.

Chcete-li automatická kliknutí ukončit, vyberte možnost Žádná akce (pozastavit) .

 

Posouvání zobrazení umístěním ukazatele

 1. V nabídce automatických kliknutí vyberte Posunout . Zobrazí se další nabídka s možnostmi posouvání.
 2. Ukažte na posunutí, které chcete provést:
  • Doleva Posunout doleva
  • Doprava Posunout doprava
  • Nahoru Posunout nahoru
  • Dolů Posunout dolů
  • Zavřít 

Tip: Chcete-li změnit směr posouvání, umístěte ukazatel na nový posuvník nebo na stránku, dokud se na příslušném místě nezobrazí nabídka posouvání.