Získavanie popisov obrázkov v Chrome

Keď v Chrome používate čítačku obrazovky, môžete získavať popisy neoznačených obrázkov, napríklad takých, ktoré nemajú alternatívny text.  

Obrázky sa odosielajú Googlu, ktorý vytvorí popisy. Ak Google nedokáže obrázok opísať, čítačka obrazovky zobrazí text K dispozícii nie je žiadny popis. 

Dôležité: Popisy obrázkov sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine, hindčine, taliančine a španielčine.

Zapnutie alebo vypnutie popisov obrázkov

Popisy obrázkov môžete zapnúť v Nastaveniach Chromu alebo na stránke, na ktorej už ste.

Zapnutie popisov obrázkov od Googlu v kontextovej ponuke

Popisy obrázkov môžete zapnúť pre všetky stránky alebo len jednu konkrétnu.

 1. Otvorte v počítači prehliadač Chrome.
 2. Otvorte kontextovú ponuku.
  • Windows: Shift+F10.
  • Mac: VoiceOver+Shift+ m alebo Ctrl + Alt + Shift + m.
  • Chromebook: kláves vyhľadávania  m. Prípadne Spúšťač  + m.
 3. Klávesmi so šípkou nahor alebo nadol vyberte Získavať popisy obrázkov od Googlu.
 4. Šípkou doprava alebo doľava otvorte ponuku popisov obrázkov.
 5. Keď zapnete alebo vypnete popisy obrázkov, môže sa zobraziť výzva na vyjadrenie súhlasu s popismi obrázkov od Googlu. Ak chcete popisy obrázkov zapnúť alebo vypnúť, postupujte takto:
  • Na jednej stránke: stlačením medzerníka vyberte Iba raz.
  • Na všetkých stránkach: stlačením medzerníka vyberte Vždy

Ak ste mali povolené popisy obrázkov iba na jednej stránke a chcete ich vypnúť, príslušnú stránku opustite alebo obnovte.

Ak je pre všetky stránky zapnutá možnosť Získavať popisy obrázkov od Googlu, v kontextovej ponuke sa vedľa nej zobrazuje značka začiarknutia.

Ak ste sa prihlásili a synchronizujete do Chromu, popisy obrázkov budete dostávať vo všetkých prihlásených a synchronizovaných zariadeniach.

Zapnutie popisov obrázkov v nastaveniach Chromu

Popisy obrázkov na všetkých stránkach môžete tiež zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach Chromu. Popisy obrázkov na všetkých stránkach fungujú rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či ich zapnete v nastaveniach alebo kontextovej ponuke.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vedľa panela s adresou vyberte Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti stránky Nastavenia kliknite na Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť zapnite alebo vypnite Získavať popisy obrázkov od Googlu.

Ak je zapnutá možnosť Získavať popisy obrázkov od Googlu, vedľa tejto funkcie sa zobrazuje značka začiarknutia.

Popisy obrázkov sú k dispozícii iba používateľom čítačiek obrazovky prostredníctvom hovorenej spätnej väzby alebo Braillovho písma a na obrazovke sa nezobrazujú. Popisy obrázkov nemusia byť úplne presné.

V prípade spätnej väzby kontaktujte tím podpory Dostupnosti Google.

Obrázky sa na poskytovanie popisov odosielajú na servery Googlu, ale neukladajú sa. Keď Google opisuje obrázky, webové stránky nikdy neupravuje. V záujme ochrany vášho súkromia je táto funkcia navrhnutá tak, aby o jej použití web, čítačka obrazovky ani operačný systém nevedeli. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia.