Korzystanie z Chromebooka w trybie tabletu

Tablety i laptopy Chromebook mają ten sam system operacyjny. Większość tabletów ma te same funkcje co laptop.

Przełączanie się z trybu laptopa na tryb tabletu

Niektóre Chromebooki mogą działać w trybie laptopa lub tabletu. Jeśli masz takie urządzenie, klawiatura ekranowa wyświetli się automatycznie, gdy obrócisz ekran na zawiasie.

Uwaga: jeśli podłączysz do Chromebooka mysz, z powrotem włączy się tryb laptopa.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych w trybie tabletu

Używając przycisków na tablecie, możesz szybciej wykonywać niektóre zadania.

 • Robienie zrzutu ekranu: naciśnij przycisk zasilaniazmniejszania głośności.
 • Wyłączanie tabletu lub wylogowanie się: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pokaże się menu, w którym możesz wyłączyć urządzenie lub się wylogować.
 • Wyłączanie ekranu: szybko naciśnij i puść przycisk zasilania
 • Korzystanie z klawiatury ekranowej: kliknij dowolne pole tekstowe, by otworzyć klawiaturę ekranową. Aby ukryć klawiaturę:
  • Kliknij poza obszarem klawiatury.
  • W prawym dolnym rogu ekranu kliknij Ukryj klawiaturę Ukryj klawiaturę ekranową.

Pismo odręczne

 1. Kliknij dowolne pole tekstowe, by otworzyć klawiaturę ekranową.
 2. Kliknij Pismo odręczne Pismo odręczne.
 3. W wyświetlonym polu wpisz tekst palcem lub rysikiem do pisania na ekranie dotykowym.

Dowiedz się, jak korzystać z tabletu

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?