ฟังข้อความที่อ่านออกเสียง

คุณฟังการอ่านออกเสียงหน้าเว็บทั้งหมดได้ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Chromebook หรือฟังบางส่วนของหน้าเว็บรวมทั้งคำที่เฉพาะเจาะจง อ่านออกเสียงด้วย "เลือกเพื่อให้อ่าน"

ฟังข้อความทั้งหมด

เปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Chromebook เพื่อให้ระบบอ่านหน้าเว็บให้ฟัง

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "อ่านออกเสียงข้อความ" ให้เปิดเปิดใช้ ChromeVox

หมายเหตุคุณเปิดหรือปิด ChromeVox จากหน้าใดก็ได้โดยกด Ctrl + Alt + z ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในตัว

ฟังบางส่วนของหน้าเว็บ

หากต้องการให้อ่านเฉพาะบางข้อความของหน้าเว็บ ให้เปิด "เลือกเพื่อให้อ่าน"

ขั้นตอนที่ 1: เปิด "เลือกเพื่อให้อ่าน"

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "อ่านออกเสียงข้อความ" ให้เปิดเปิดใช้เลือกเพื่อให้อ่าน

ขั้นตอนที่ 2: เลือกและฟังข้อความ

 1. วิธีเลือกข้อความที่ต้องการฟัง
  • กดแป้นค้นหาค้างไว้ Search แล้วเลือกบรรทัดข้อความ
  • กดแป้นค้นหาค้างไว้   Search แล้วลากตัวชี้ไปไว้เหนือพื้นที่ของหน้าจอ
  • ​ไฮไลต์ข้อความแล้วกดแป้นค้นหา Search + s
  • เลือก "เลือกเพื่อให้อ่าน" เลือกเพื่อให้อ่าน จากนั้นเลือกบรรทัดข้อความหรือลากตัวชี้ไปไว้เหนือพื้นที่ของหน้าจอ
  • แตะ "เลือกเพื่อให้อ่าน" เลือกเพื่อให้อ่าน ในหน้าจอสัมผัส จากนั้นแตะบรรทัดข้อความหรือลากนิ้วเหนือพื้นที่ของหน้าจอ
 2. Chromebook จะอ่านข้อความในส่วนนั้นให้ฟังและไฮไลต์แต่ละคำ
 3. หากต้องการหยุด "เลือกเพื่อให้อ่าน" ขณะกำลังอ่านอยู่ ให้กด Ctrl หรือแป้นค้นหา Search หรือจะเลือก "หยุด" หยุด "เลือกเพื่อให้อ่าน" ก็ได้

เปลี่ยนภาษาหรือเสียง

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "อ่านออกเสียงข้อความ" ให้เลือกการตั้งค่าเสียงอ่านออกเสียงข้อความ
 6. ปรับแต่งเสียงอ่านออกเสียงข้อความ
  • เปลี่ยนระดับเสียง: ในส่วน "คุณสมบัติของเสียง" ให้เลือกความดัง
  • เปลี่ยนภาษา: ในส่วน "เสียงที่ต้องการ" ให้เลือกภาษา
 7. เลือกประเภทเสียง Chromebooks มีเครื่องมืออ่านออกเสียง 2 รายการโดยค่าเริ่มต้น ได้แก่ Chrome OS TTS และ eSpeak ในส่วน "เครื่องมืออ่านออกเสียง" ให้เลือกการตั้งค่า จากนั้นเลือกเสียง
  • หมายเหตุ: เสียงใน Chrome OS TTS จะฟังคล้ายมนุษย์มากกว่าและตอบสนองได้ดีเมื่อจะไปยังส่วนต่างๆ ส่วนเสียงใน eSpeak จะค่อนข้างเหมือนสร้างจากคอมพิวเตอร์และมีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า

เปลี่ยนสีของข้อความที่ไฮไลต์

หากคุณใช้ "เลือกเพื่อให้อ่าน" ระบบจะไฮไลต์คำที่อ่านแล้ว คุณปิดการไฮไลต์หรือเปลี่ยนสีของคำที่ไฮไลต์ได้

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" ให้เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 5. ในส่วน "อ่านออกเสียงข้อความ" ให้เลือกเปิดการตั้งค่าเลือกเพื่อให้อ่าน
 6. เลือกสีสำหรับคำที่ไฮไลต์
  • ไม่บังคับ: หากต้องการได้คอนทราสต์ที่คมชัดที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้สีเขียวหรือสีชมพู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังใช้โหมดคอนทราสต์สูง
 7. ไม่บังคับ: หากต้องการปิดการไฮไลต์ ให้เลือกไฮไลต์คำที่อ่านแล้ว

ซื้อเสียงอ่านในแบบที่ชอบ

คุณซื้อเสียงอ่านในแบบที่ชอบผ่าน Acapela เพื่อใช้เป็นเสียงอ่านใน Chromebook ได้ ซึ่งมีให้เลือกอีกมากกว่า 100 แบบและมีภาษามากกว่า 30 ภาษา นอกเหนือจากเสียงแบบต่างๆ ที่มีให้อยู่แล้วในค่าเริ่มต้น

 1. ไปที่ Chrome เว็บสโตร์ และค้นหา Acapela TTS Engine 
 2. เลือกเพิ่มลงใน Chrome จากนั้น เพิ่มส่วนขยาย
 3. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 4. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 5. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 6. ในส่วน "การช่วยเหลือพิเศษ" เลือกจัดการฟีเจอร์การช่วยเหลือพิเศษ
 7. เลือกการตั้งค่าเสียงอ่านออกเสียงข้อความ
 8. ในส่วน "เครื่องมืออ่านออกเสียง" ข้างๆ "Acapela TTS Engine" ให้เลือกการตั้งค่า
 9. เลือกเสียงอ่านที่ต้องการซื้อ
 10. กลับไปที่การตั้งค่าเสียงอ่านออกเสียงข้อความ และเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้จากส่วน "เสียงที่ต้องการ"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร