Lyssna på uppläst text

Du kan få hela sidor upplästa med Chromebooks inbyggda skärmläsare eller få delar av en sida, inklusive enskilda ord, upplästa med Textuppläsning.

Lyssna på all text

Om du vill att sidor ska läsas upp aktiverar du Chromebooks inbyggda skärmläsningsprogram:

 1. Välj klockan nere till höger.

  • Eller tryck på Alt + Skift + s.

 2. Välj Inställningar följt av Tillgänglighet.
 3. Aktivera ChromeVox under Text till tal.

Tips! När du trycker på Ctrl + Alt + z kan du aktivera eller inaktivera ChromeVox från valfri sida. Läs mer om att använda den inbyggda skärmläsaren.

Lyssna på en del av en sida

Om du vill att en viss text på sidan ska läsas upp aktiverar du Textuppläsning.

Steg 1: Aktivera Textuppläsning

 1. Välj klockan nere till höger.
  • Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar följt av Tillgänglighet.
 3. Aktivera Textuppläsning under Text till tal.

Steg 2: Markera och lyssna på text

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten eller på Appstartartangenten för vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Alternativ 1

 1. Håll ned söktangenten .
 2. Dra muspekaren över ett textområde.

Alternativ 2

 1. Markera texten som ska läsas upp.
 2. Tryck på söktangenten + s.

Alternativ 3

 1. Välj Textuppläsning nere till höger, nära klockan.
 2. Dra muspekaren över ett textområde.

Tips! Om du använder pekskärm trycker du på en textrad eller drar med fingret över ett område på skärmen.

Avsnittet läses upp på Chromebook och varje ord markeras.

Om du vill avbryta textuppläsningen innan den är klar trycker du på Ctrl eller på söktangenten . Du kan också välja Stopp .

Tips! Du kan pausa och återuppta uppläsningen, ändra hastigheten och hoppa över textrader med navigeringskontrollerna.

Markera eller skugga bakgrundstext

Med Textuppläsning markeras varje ord när det läses upp. Du kan inaktivera markeringen, byta färg för de markerade orden eller skugga skärmen bakom den markerade texten.

 1. Välj klockan nere till höger.
  • Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar följt av Tillgänglighet.
 3. Aktivera Textuppläsning under Text till tal.
 4. Välj Öppna inställningarna för textuppläsning.
 5. Du kan göra följande under Markeringar:
  • Aktivera Markera varje ord när det läses upp.
  • Välj en färg bredvid Markera ord med färgen.
   • För att få den starkaste kontrasten kan du använda grönt eller rosa, särskilt om du använder högkontrastläge.
  • Aktivera Skugga innehåll i bakgrunden.
   • På så sätt kan du skugga allt på skärmen utom texten som läses upp.

Inaktivera navigeringsfunktioner med Textuppläsning

Viktigt! När inställningen Aktivera navigeringskontroller är avstängd går det inte att pausa och återuppta uppläsningen, ändra hastigheten eller hoppa över textrader med snabbåtkomst.

 1. Välj klockan nere till höger.
  • Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar följt av Tillgänglighet.
 3. Välj Öppna inställningarna för Textuppläsning under Text till tal.
 4. Stäng av Aktivera navigeringskontroller under Markeringar.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
4672708110490176544
true