Lyssna på uppläst text

Du kan få hela sidor upplästa med Chromebooks inbyggda skärmläsningsprogram eller få delar av en sida, inklusive enskilda ord, upplästa med Textuppläsning.

Lyssna på all text

Om du vill att sidor ska läsas upp aktiverar du Chromebooks inbyggda skärmläsningsprogram:

 1. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.

 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat längst ned.
 4. Välj Hantera tillgänglighetsfunktioner under Tillgänglighet.
 5. Välj Aktivera ChromeVox (talad feedback) under Text till tal.

Obs! Du kan när som helst aktivera eller inaktivera ChromeVox med tangenterna Ctrl + Alt + z. Läs mer om att använda det inbyggda skärmläsningsprogrammet.

Lyssna på en del av en sida

Om du vill att en viss text på sidan ska läsas upp aktiverar du Textuppläsning.

Steg 1: Aktivera Textuppläsning

 1. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat längst ned.
 4. Välj Hantera tillgänglighetsfunktioner under Tillgänglighet.
 5. Välj Aktivera textuppläsning under Text till tal.

Steg 2: Markera och lyssna på text

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller på översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

 1. Så här markerar du den text som ska läsas upp:
  • Håll ned söktangenten och markera en textrad.
  • Håll ned söktangenten och dra muspekaren över ett område på skärmen.
  • ​Markera texten och tryck på söktangenten  + s.
  • Välj Textuppläsning nere till höger, nära klockan. Markera sedan en textrad eller dra muspekaren över ett område på skärmen.
  • På en pekskärm: Tryck på Textuppläsning nere till höger, nära klockan. Tryck sedan på en textrad eller dra med fingret över ett område på skärmen.
 2. Chromebook läser upp avsnittet och orden markeras.
 3. Om du vill avbryta textuppläsningen innan den är klar trycker du på Ctrl eller på söktangenten . Du kan också välja Stopp .

Tips! Du kan pausa och återuppta uppläsningen, ändra hastigheten och hoppa över textrader med navigeringskontrollerna.

Markera eller skugga bakgrundstext

Med Textuppläsning markeras varje ord när det läses upp. Du kan inaktivera markeringen, byta färg för de markerade orden eller skugga skärmen bakom den markerade texten.

 1. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat längst ned.
 4. Välj Hantera tillgänglighetsfunktioner under Tillgänglighet.
 5. Aktivera Textuppläsning under Text till tal.
 6. Välj Öppna inställningarna för textuppläsning. Under Markeringar kan du göra följande:
  • Aktivera Markera varje ord när det läses upp.
  • Välj en färg bredvid Markera ord med färgen:. Tips! För att få den starkaste kontrasten rekommenderar vi att du använder grön eller rosa, särskilt om du använder högkontrastläge.
  • Aktivera Skugga innehåll i bakgrunden: Med det här alternativet kan du skugga allt på skärmen utom texten som läses upp.

Byta språk eller röst

 1. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat längst ned.
 4. Välj Hantera tillgänglighetsfunktioner under Tillgänglighet.
 5. Välj Röstinställningar för text till tal under Text till tal.
 6. Anpassa rösten för text till tal:
  • Ändra volymen: Välj önskad hastighet, tonhöjd och ljudstyrka under Talegenskaper.
  • Ändra språk: Välj det språk du vill höra under Önskade röster.
 7. Välj typ av röst. Som standard finns det två talmetoder med röst på Chromebook: Chrome OS TTS och eSpeak. Välj Inställningar under Talmotorer och välj önskad röst.
  • Obs! Med Chrome OS TTS låter rösten mer som en människa och ger mycket feedback när du navigerar. Med eSpeak låter rösten mer datorgenererad och det finns röster tillgängliga på fler språk.

Köpa personliga röster

Du kan köpa röster via Acapela och anpassa rösten som läser upp text på Chromebook. Du kan välja bland över 100 röster och 30 språk utöver de röster som är tillgängliga som standard.

 1. Öppna Chrome Web Store och sök efter Acapela TTS Engine
 2. Välj Lägg till i Chrome följt av Lägg till tillägg.
 3. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 4. Välj Inställningar .
 5. Välj Avancerat längst ned.
 6. Välj Hantera tillgänglighetsfunktioner under Tillgänglighet.
 7. Välj Röstinställningar för text till tal.
 8. Välj Inställningar under Talmetoder bredvid Acapela TTS Engine.
 9. Välj vilka röster som du vill köpa.
 10. Återgå till Röstinställningar för text till tal. Välj den röst som du vill använda under Önskade röster.

Inaktivera navigeringsfunktioner

 1. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Avancerat längst ned.
 4. Välj Hantera tillgänglighetsfunktioner under Tillgänglighet.
 5. Välj Öppna inställningarna för Textuppläsning under Text till tal.
 6. Stäng av Aktivera navigeringskontroller under Markeringar.

Tips! När inställningen Aktivera navigeringskontroller är avstängd går det inte att pausa och återuppta uppläsningen, ändra hastigheten eller hoppa över textrader med snabbåtkomst.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
208
false