Czytanie tekstu na głos

Wbudowany czytnik ekranu Chromebooka może czytać na głos całe strony. Jeśli chcesz usłyszeć ich fragmenty, w tym konkretne słowa, możesz skorzystać z funkcji Przeczytaj na głos.

Słuchanie całego tekstu

Aby strony były czytane na głos, włącz wbudowany czytnik ekranu Chromebooka.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.

 2. Wybierz Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” wybierz Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Zamiana tekstu na mowę” włącz ustawienie Włącz ChromeVox (komunikaty głosowe).

Uwaga: ChromeVoksa możesz włączyć lub wyłączyć na dowolnej stronie, naciskając Ctrl + Alt + Z. Dowiedz się więcej o używaniu wbudowanego czytnika ekranu.

Słuchanie fragmentu strony

Aby zaznaczyć na stronie konkretny tekst, który ma zostać odczytany, włącz funkcję Przeczytaj na głos.

Krok 1. Włącz funkcję Przeczytaj na głos

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” wybierz Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Zamiana tekstu na mowę” wybierz Włącz funkcję Przeczytaj na głos.

Krok 2. Wybierz tekst, by go posłuchać

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami , by użyć niektórych skrótów. Oba klawisze działają tak samo.

 1. Aby wybrać tekst, który ma zostać odczytany na głos:
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyszukiwania , a potem wybierz wiersz tekstu.
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyszukiwania , a potem przeciągnij wskaźnik po obszarze na ekranie.
  • ​Zaznacz tekst i naciśnij klawisz wyszukiwania  + S.
  • W prawym dolnym rogu, obok godziny, kliknij Przeczytaj na głos . Potem wybierz wiersz tekstu lub przeciągnij wskaźnik po obszarze na ekranie.
  • Na ekranie dotykowym: w prawym dolnym rogu, obok godziny, kliknij Przeczytaj na głos . Potem kliknij wiersz tekstu lub przeciągnij palcem po obszarze na ekranie.
 2. Chromebook przeczyta na głos tę sekcję (każde słowo będzie wyróżnione).
 3. Aby zatrzymać czytanie tekstu na głos przez funkcję Przeczytaj na głos, naciśnij Ctrl lub klawisz wyszukiwania . Możesz też kliknąć Zatrzymaj .

Wskazówka: dzięki opcjom nawigacji możesz wstrzymywać i uruchamiać odtwarzanie, dostosowywać szybkość oraz pomijać wiersze tekstu.

Zaznaczanie lub przyciemnianie tekstu w tle

Gdy korzystasz z funkcji Przeczytaj na głos, każde wymawiane słowo jest zaznaczane. Możesz wyłączyć zaznaczanie, zmienić kolor zaznaczonych słów lub przyciemnić ekran za zaznaczonym tekstem.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” wybierz Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Zamiana tekstu na mowę” włącz „Przeczytaj na głos”.
 6. Kliknij Otwórz ustawienia funkcji Przeczytaj na głos. W sekcji „Zaznaczanie” możesz:
  • Włączyć opcję Zaznacz słowo, gdy jest wymawiane.
  • Wybrać kolor obok opcji „Kolor zaznaczenia słów”. Wskazówka: aby uzyskać maksymalny kontrast, najlepiej wybierz kolor zielony lub różowy – zwłaszcza wtedy, gdy używasz trybu wysokiego kontrastu.
  • Włączyć opcję Przyciemnij zawartość w tle: dzięki temu możesz przyciemnić cały ekran z wyjątkiem czytanego tekstu.

Zmienianie głosu lub języka

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” wybierz Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Zamiana tekstu na mowę” wybierz Ustawienia głosu przy zamianie tekstu na mowę.
 6. Dostosuj ustawienia głosu:
  • Zmiana głośności: w sekcji „Właściwości syntezy mowy” określ szybkość, ton i głośność.
  • Zmiana języka: w sekcji „Preferowane głosy” wybierz język, który chcesz usłyszeć.
 7. Wybierz typ głosu. Chromebooki korzystają domyślnie z 2 mechanizmów syntezy mowy z głosami: Chrome OS TTS i eSpeak. W sekcji „Mechanizmy syntezy mowy” kliknij Ustawienia, a następnie wybierz odpowiedni głos.
  • Uwaga: głosy TTS Chrome OS mają bardziej naturalne brzmienie i łatwo dostosowują się do sposobu nawigacji. Głosy eSpeak brzmią bardziej mechanicznie i są dostępne w większej liczbie języków.

Kupowanie głosów do personalizacji

Jeśli chcesz spersonalizować głos odczytujący treści na Chromebooku, zapoznaj się z ofertą serwisu Acapela. Oprócz głosów dostępnych domyślnie w sprzedaży jest ponad 100 głosów w ponad 30 językach.

 1. Otwórz Chrome Web Store i wyszukaj Acapela TTS Engine
 2. Kliknij Dodaj do Chrome a potem Dodaj rozszerzenie.
 3. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 4. Kliknij Ustawienia .
 5. U dołu kliknij Zaawansowane.
 6. W sekcji „Ułatwienia dostępu” wybierz Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 7. Wybierz Ustawienia głosu przy zamianie tekstu na mowę.
 8. Pod nagłówkiem „Mechanizmy syntezy mowy”, obok pozycji „Acapela TTS Engine” wybierz Ustawienia.
 9. Wybierz głosy, które chcesz kupić.
 10. Wróć do Ustawień głosu przy zamianie tekstu na mowę i pod nagłówkiem „Preferowane głosy” wybierz głos, którego chcesz używać.

Wyłączanie funkcji nawigacyjnych

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Ułatwienia dostępu” kliknij Zarządzaj ułatwieniami dostępu.
 5. W sekcji „Zamiana tekstu na mowę” kliknij Otwórz ustawienia funkcji Przeczytaj na głos.
 6. W sekcji „Zaznaczanie” wyłącz opcję Włącz elementy sterujące nawigacji.

Wskazówka: gdy opcja „Włącz elementy sterujące nawigacji” jest wyłączona, nie można szybko wstrzymywać i włączać odtwarzania, dostosowywać szybkości ani pomijać wierszy tekstu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?