Garsiai skaitomo teksto klausymas

Naudodami „Chromebook“ įrenginyje įtaisytą ekrano skaitytuvą galite klausyti visų puslapių. Galite klausyti dalies puslapio, įskaitant konkrečius žodžius, kurie skaitomi pasirinkus funkciją „Teksto ištarimas“.

Viso teksto klausymas

Jei norite klausyti garsiai skaitomų puslapių, įjunkite „Chromebook“ įrenginyje įtaisytą ekrano skaitytuvą.

 1. Apačioje dešinėje pasirinkite laiką.

  • Arba paspauskite Alt + Shift + s.

 2. Pasirinkite „Nustatymai“ toliau Pritaikomumas.
 3. Skiltyje „Tekstas į kalbą“ įjunkite ChromeVox.

Patarimas: paspausdami Ctrl + Alt + z galite įjungti ar išjungti „ChromeVox“ iš bet kurio puslapio. Sužinokite, kaip naudoti įtaisytą ekrano skaitytuvą.

Dalies puslapio klausymas

Jei norite, kad būtų skaitoma pasirinkta teksto puslapyje dalis, įjunkite funkciją „Teksto ištarimas“.

Pirmas veiksmas: funkcijos „Teksto ištarimas“ įjungimas

 1. Apačioje dešinėje pasirinkite laiką.
  • Arba paspauskite Alt + Shift + s.
 2. Pasirinkite „Nustatymai“ toliau Pritaikomumas.
 3. Skiltyje „Tekstas į kalbą“ įjunkite funkciją Teksto ištarimas.

Antras veiksmas: teksto pasirinkimas ir klausymas

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą arba Paleidimo priemonės klavišą norėdami naudoti tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Pirmas būdas

 1. Paspauskite ir palaikykite paieškos klavišą .
 2. Nuvilkite žymeklį virš teksto srities.

Antras būdas

 1. Paryškinkite tekstą, kuris bus skaitomas.
 2. Paspauskite paieškos klavišą + s.

Trečias būdas

 1. Apačioje dešinėje netoli laiko pasirinkite „Teksto ištarimas“ .
 2. Nuvilkite žymeklį virš teksto srities.

Patarimas: jei naudojate jutiklinį ekraną, palieskite teksto eilutę arba vilkite pirštu per ekraną.

„Chromebook“ įrenginys perskaito skiltį garsiai ir kiekvienas žodis paryškinamas.

Norėdami sustabdyti funkciją „Teksto ištarimas“, kai ji veikia, paspauskite klavišą Ctrl arba paieškos klavišą . Taip pat galite pasirinkti „Sustabdyti“ .

Patarimas: naršymo valdikliais galite pristabdyti ir paleisti, koreguoti spartą ir praleisti teksto eilutes.

Fono teksto paryškinimas arba užtamsinimas

Jei naudojate funkciją „Teksto ištarimas“, kiekvienas žodis bus paryškinamas jį ištariant. Galite išjungti paryškinimą, pakeisti paryškintų žodžių spalvą arba užtamsinti ekraną už pasirinkto teksto.

 1. Apačioje dešinėje pasirinkite laiką.
  • Arba paspauskite „Alt“ + „Shift“ + s.
 2. Pasirinkite „Nustatymai“ toliau Pritaikomumas.
 3. Skiltyje „Tekstas į kalbą“ įjunkite funkciją Teksto ištarimas.
 4. Pasirinkite Atidaryti teksto ištarimo funkcijos nustatymus.
 5. Skiltyje „Paryškinimas“ galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  • Įjunkite parinktį Paryškinti kiekvieną žodį, kai jis ištariamas.
  • Šalia „Žodžio paryškinimo spalva“ pasirinkite spalvą.
   • Kad kontrastas būtų ryškesnis, galite naudoti žalią ar rožinę spalvą, ypač jei naudojate didelio kontrasto režimą.
  • Įjunkite parinktį Tamsinti fono turinį.
   • Tai leidžia užtamsinti visą ekraną, išskyrus sakomą tekstą.

Funkcijos „Teksto ištarimas“ naršymo funkcijų išjungimas

Svarbu: išjungus parinktį „Įgalinti naršymo valdiklius“, išjungiama sparčioji prieiga prie pristabdymo ir paleidimo, spartos koregavimo ir teksto eilučių praleidimo funkcijų.

 1. Apačioje dešinėje pasirinkite laiką.
  • Arba paspauskite Alt + Shift + s.
 2. Pasirinkite „Nustatymai“ toliau Pritaikomumas.
 3. Skiltyje „Tekstas į kalbą“ pasirinkite Atidaryti funkcijos „Teksto ištarimas“ nustatymus.
 4. Skiltyje „Paryškinimas“ išjunkite parinktį Įgalinti naršymo valdiklius.
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
false
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
208
false
false