הקראת טקסט בקול

אתם יכולים להאזין להקראה של דפים שלמים בעזרת קורא המסך המובנה של Chromebook. התכונה 'הקראה' מאפשרת להאזין להקראה של חלקים מהדף, כולל מילים ספציפיות.

הקראה של כל הטקסט

כדי להאזין להקראה של דפים, מפעילים את קורא המסך המובנה של Chromebook:

 1. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.

 2. לוחצים על סמל ההגדרות ואז נגישות.
 3. בקטע 'המרת טקסט לדיבור', מפעילים את ChromeVox.

טיפ: אתם יכולים להפעיל או להשבית את ChromeVox מכל דף בהקשה על Ctrl‏ + Alt ‏+ z. כאן מוסבר איך משתמשים בקורא המסך המובנה

הקראת חלק מהדף

כדי לבחור בדף טקסט ספציפי להקראה, צריך להפעיל את התכונה 'הקראה'.

שלב 1: הפעלת התכונה 'הקראה'

 1. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות ואז נגישות.
 3. בקטע 'המרת טקסט לדיבור', מפעילים את האפשרות הקראה.

שלב 2: בחירת הטקסט והאזנה

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות בחלק ממקשי הקיצור. שני המקשים פועלים באופן זהה.

אפשרות 1

 1. לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש .
 2. גוררים את הסמן מעל אזור מסוים בטקסט.

אפשרות 2

 1. מדגישים את הטקסט להקראה.
 2. מקישים על מקש החיפוש + s.

אפשרות 3

 1. בפינה השמאלית התחתונה, ליד השעה, לוחצים על סמל ההקראה .
 2. גוררים את הסמן מעל אזור מסוים בטקסט.

טיפ: אם משתמשים במסך מגע, מקישים על שורת טקסט או גוררים את האצבע מעל אזור מסוים במסך.

Chromebook יקריא את הקטע וכל מילה תודגש.

כדי לעצור את ההקראה באמצע, מקישים על Ctrl או על מקש החיפוש . אפשר גם ללחוץ על סמל העצירה .

טיפ: בעזרת פקדי הניווט אפשר להשהות ולהפעיל את ההקראה, לשנות את המהירות ולדלג על שורות טקסט.

הדגשה או הצללה של רקע הטקסט

אם משתמשים בתכונה 'הקראה', כל מילה תודגש כשהיא מוקראת. אפשר לכבות את ההדגשה, לשנות את צבע המילים המודגשות או להצליל את המסך מאחורי הטקסט שנבחר.

 1. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות ואז נגישות.
 3. בקטע 'המרת טקסט לדיבור', מפעילים את האפשרות הקראה.
 4. בוחרים באפשרות פתיחה של הגדרות ההקראה. בקטע 'הדגשה' אפשר:
  • להפעיל את האפשרות הדגשה של כל מילה בזמן שהיא מוקראת.
  • לבחור צבע ליד 'צבע להדגשת המילים'. טיפ: כדי ליצור ניגודיות מירבית, מומלץ להשתמש בירוק או בוורוד, במיוחד אם משתמשים במצב ניגודיות גבוהה.
  • להפעיל את ההגדרה הצללת תוכן ברקע: הגדרה זו מאפשרת לכם להצליל את כל המסך מלבד הטקסט המוקרא.

השבתת תכונות ניווט

 1. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה. אפשר גם להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות נגישות.
 3. בקטע 'המרת טקסט לדיבור', בוחרים באפשרות פתיחה של הגדרות ההקראה.
 4. בקטע 'הדגשה', משביתים את האפשרות הפעלת פקדי ניווט.

טיפ: כש'הפעלת פקדי ניווט' מושבתת, מושבתת גם הגישה המהירה להשהיה ולהפעלה, לשינוי המהירות ולדילוג על שורות טקסט.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
208
false
false