הקראת טקסט בקול

אפשר להאזין להקראה של דפים שלמים בעזרת קורא המסך המובנה של Chromebook. התכונה 'הקראה' מאפשרת גם להאזין להקראה של חלקים מהדף, כולל מילים ספציפיות.

הקראה של כל הטקסט

כדי להאזין להקראה של דף שלם, יש להפעיל את קורא המסך המובנה של Chromebook:

 1. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה. לחלופין, אפשר להקיש על Alt ‏+ Shift ‏+ s.

 2. לוחצים על סמל ההגדרות .
 3. בחלק התחתון, בוחרים באפשרות מתקדם.
 4. בקטע "נגישות" בוחרים באפשרות ניהול תכונות נגישות.
 5. בקטע "המרת טקסט לדיבור", מפעילים את האפשרות הפעלת ChromeVox (קורא מסך קולי).

טיפ: אתם יכולים להפעיל או להשבית את ChromeVox מכל דף בהקשה על Ctrl‏ + Alt + z. בקישור הבא יש מידע נוסף על אופן השימוש בקורא המסך המובנה.

הקראת חלק מהדף

כדי לבחור בדף טקסט ספציפי שיוקרא בקול, צריך להפעיל את התכונה 'הקראה'.

שלב 1: הפעלת התכונה 'הקראה'

 1. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה. לחלופין, אפשר להקיש על Alt ‏+ Shift ‏+ s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות .
 3. בחלק התחתון, בוחרים באפשרות מתקדם.
 4. בקטע "נגישות" בוחרים באפשרות ניהול תכונות נגישות.
 5. בקטע "המרת טקסט לדיבור", מפעילים את האפשרות הפעלת ההקראה.

שלב 2: בוחרים את הטקסט ומאזינים לו

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש  או על מקש מרכז האפליקציות  בחלק ממקשי הקיצור. שני המקשים פועלים באופן זהה.

 1. כך בוחרים את הטקסט להקראה:
  • לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש  ובוחרים שורת טקסט.
  • לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש  וגוררים את הסמן מעל אזור כלשהו במסך.
  • ​מדגישים את הטקסט ומקישים על מקש החיפוש  ‏+ s.
  • בפינה השמאלית התחתונה, לצד השעה, לוחצים על סמל ההקראה . אחר כך בוחרים שורת טקסט או גוררים את הסמן מעל אזור מסוים במסך.
  • במסך מגע: בפינה השמאלית התחתונה, לצד השעה, מקישים על סמל ההקראה . אחר כך מקישים על שורת טקסט או גוררים את האצבע מעל אזור מסוים במסך.
 2. ה-Chromebook יקריא את הקטע בקול רם וכל מילה תודגש.
 3. כדי לעצור את ההקראה באמצע, מקישים על Ctrl או על מקש החיפוש . אפשר גם ללחוץ על סמל העצירה .

טיפ: בעזרת פקדי ניווט, תוכלו להשהות ולהפעיל, לשנות את המהירות ולדלג על שורות טקסט.

הדגשה או הצללה של רקע הטקסט

אם משתמשים בתכונה 'הקראה', כל מילה תודגש כשהיא מוקראת. אפשר לכבות את ההדגשה, לשנות את צבע המילים המודגשות או להצליל את המסך מאחורי הטקסט שנבחר.

 1. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על השעה. לחלופין, אפשר להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות.
 3. בחלק התחתון, בוחרים אפשרויות מתקדמות.
 4. בקטע "נגישות" בוחרים באפשרות ניהול תכונות נגישות.
 5. בקטע "המרת טקסט לדיבור", מפעילים את האפשרות "הקראה".
 6. בוחרים באפשרות 'פתיחת הגדרות הקראה'. בקטע "הדגשה" אפשר:
  • להפעיל את האפשרות הדגשה של כל מילה בזמן שהיא מוקראת.
  • לבחור צבע ליד "צבע להדגשת המילים". טיפ: כדי ליצור ניגודיות מרבית, מומלץ להשתמש בירוק או בוורוד, במיוחד אם משתמשים במצב ניגודיות גבוהה.
  • להפעיל את ההגדרה הצללת תוכן ברקע: הגדרה זו מאפשרת לכם להצליל את כל המסך מלבד הטקסט המוקרא.

השבתת תכונות ניווט

 1. בפינה השמאלית התחתונה לוחצים על השעה. לחלופין, אפשר להקיש על Alt + Shift + s.
 2. לוחצים על סמל ההגדרות .
 3. בחלק התחתון, בוחרים אפשרויות מתקדמות.
 4. בקטע "נגישות", בוחרים באפשרות ניהול תכונות נגישות.
 5. בקטע "המרת טקסט לדיבור", בוחרים באפשרות פתיחת הגדרות 'הקראה'.
 6. בקטע "הדגשה", משביתים את האפשרות הפעלת פקדי ניווט.

טיפ: כש"הפעלת פקדי ניווט" מושבתת, מושבתת גם הגישה המהירה להשהיה ולהפעלה, לשינוי המהירות ולדילוג על שורות טקסט.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
208
false
false