Teksti ettelugemine

Chromebooki sisseehitatud ekraanilugeja abil võite lasta ette lugeda terveid lehti. Funktsiooniga Vali ja kuula võite lasta ette lugeda osa lehest, sh konkreetseid sõnu.

Kogu teksti kuulamine

Kui soovite, et teile lehti ette loetakse, lülitage sisse Chromebooki sisseehitatud ekraanilugeja.

 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.

 2. Tehke valikud Seaded ja siis Juurdepääsetavus.
 3. Lülitage jaotises „Kõnesüntees“ sisse valik ChromeVox.

Nõuanne. ChromeVoxi saab mis tahes lehel sisse või välja lülitada, kui vajutate klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + z. Vaadake lisateavet sisseehitatud ekraanilugeja kasutamise kohta.

Lehe osa kuulamine

Kui soovite lehel valida ettelugemiseks konkreetse tekstilõigu, lülitage sisse funktsioon Vali ja kuula.

1. toiming: lülitage funktsioon Vali ja kuula sisse

 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.
 2. Tehke valikud Seaded ja siis Juurdepääsetavus.
 3. Lülitage jaotises „Kõnesüntees“ sisse valik Vali ja kuula.

2. toiming: valige tekst ja kuulake seda

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

1. valik

 1. Vajutage pikalt otsinguklahvi .
 2. Lohistage kursoriga üle soovitud teksti.

2. võimalus

 1. Tõstke esile tekst, mida soovite kuulda.
 2. Vajutage otsingklahvi + klahvi s.

3. võimalus

 1. Valige paremas alaosas kellaaja kõrval funktsioon Vali ja kuula .
 2. Lohistage kursoriga üle soovitud teksti.

Nõuanne: kui kasutate puuteekraani, puudutage sellel tekstirida või lohistage sõrmega üle teksti.

Teie Chromebook loeb jaotise ette ja iga sõna tõstetakse esile.

Lugemise ajal funktsiooni Vali ja kuula peatamiseks vajutage klahvi Ctrl või otsinguklahvi . Võite ka valida käsu Peata .

Nõuanne. Navigeerimise juhtelementidega saate sisu peatada ja esitada, selle kiirust kohandada ning tekstiridu vahele jätta.

Teksti esiletõstmine või tausta varjutamine

Kui kasutate funktsiooni Vali ja kuula, tõstetakse iga sõna ettelugemisel esile. Esiletõstmise saab välja lülitada, muuta esiletõstetud sõnade värvi või valitud teksti tausta varjutada.

 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.
 2. Tehke valikud Seaded ja siis Juurdepääsetavus.
 3. Lülitage jaotises „Kõnesüntees“ sisse valik Vali ja kuula.
 4. Tehke valik Ava funktsiooni Vali ja kuula seaded. Jaotises „Esiletõstmine“ saate teha järgmist.
  • Lülitada sisse valiku Tõsta iga sõna ettelugemisel esile.
  • Valida üksuse „Sõna esiletõstude värv“ kõrval värvi. Nõuanne. Tugevaima kontrastsuse saavutamiseks soovitame kasutada rohelist või roosat (eriti juhul, kui kasutate suure kontrastsusega režiimi).
  • Lülitada sisse valiku Taustal oleva sisu varjutamine: see võimaldab teil varjutada kogu ekraanikuva, v.a etteloetud teksti.

Navigeerimisfunktsioonide keelamine

 1. Valige paremas allosas aeg. Võite ka vajutada klahve Alt + tõstuklahv + s.
 2. Tehke valikud Seaded Juurdepääsetavus.
 3. Tehke jaotises „Kõnesüntees“ valik Ava funktsiooni Vali ja kuula seaded.
 4. Lülitage jaotises „Esiletõstmine“ valik Luba navigeerimise juhtelemendid välja.

Nõuanne. Kui valik „Luba navigeerimise juhtelemendid“ on välja lülitatud, on kiirjuurdepääs esitamisele, kiiruse kohandamisele ja ridade vahelejätmisele keelatud.

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
false
false
true
208
false
false