Čtení textu nahlas

Pomocí integrované čtečky obrazovky v Chromebooku můžete poslouchat celé stránky. Pomocí funkce Poslech vybraného textu můžete poslouchat části stránky, včetně konkrétních slov.

Poslech celé stránky

Chcete-li stránky číst nahlas, zapněte v Chromebooku integrovanou čtečku obrazovky.

 1. Vpravo dole vyberte čas.Případně stiskněte Alt + Shift + s.

 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířené.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 5. V sekci Převod textu na řeč aktivujte možnost Zapnout ChromeVox (hlasová odezva).

Poznámka: ChromeVox lze zapnout či vypnout na jakékoli stránce pomocí kombinace kláves Ctrl + Alt + z. Přečtěte si, jak používat vestavěnou čtečku obrazovky.

Poslech části stránky

Pokud na stránce chcete vybrat konkrétní text ke čtení, použijte funkci Poslech vybraného textu.

Krok 1: Zapnutí funkce Poslech vybraného textu

 1. Vpravo dole vyberte čas.Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířené.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 5. V sekci Převod textu na řeč aktivujte možnost Zapnout poslech vybraného textu.

Krok 2: Výběr a poslech textu

 1. Text, který chcete slyšet, vyberete takto:
  • Podržte vyhledávací tlačítko  a klikněte na řádek textu.
  • Podržte vyhledávací tlačítko  a přetáhněte ukazatel přes oblast na obrazovce.
  • ​Zvýrazněte text a stiskněte vyhledávací tlačítko  + s.
  • Vpravo dole vedle hodin vyberte ikonu Poslech vybraného textu Poslech vybraného textu. Potom vyberte řádek textu nebo přetáhněte ukazatel přes oblast na obrazovce.
  • Na dotykové obrazovce: Vpravo dole vedle hodin klepněte na ikonu Poslech vybraného textu Poslech vybraného textu. Potom klepněte na řádek textu nebo přetáhněte prst přes oblast na obrazovce.
 2. Chromebook přečte vybranou část nahlas a jednotlivá slova budou zvýrazněna.
 3. Chcete-li čtení vybraného textu ukončit, stiskněte Ctrl nebo vyhledávací tlačítko  . Můžete také vybrat možnost Zastavit Zastavit poslech vybraného textu.

Změna barvy zvýrazněného textu

Pokud používáte poslech vybraného textu, vyslovované slovo bude vždy zvýrazněno. Zvýraznění můžete vypnout nebo změnit jeho barvu.

 1. Vpravo dole vyberte čas.Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířené.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 5. V sekci Převod textu na řeč klikněte na Otevřít nastavení poslechu vybraného textu.
 6. Vyberte barvu zvýrazněných slov.
  • Volitelné: Chcete-li docílit většího kontrastu, doporučujeme použít zelenou nebo růžovou (zejména v režimu vysokého kontrastu).
 7. Volitelné: Chcete-li zvýraznění vypnout, klikněte na Zvýrazňovat jednotlivá vyslovená slova.

Změna jazyka nebo hlasu

 1. Vpravo dole vyberte čas.Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. Dole vyberte Rozšířené.
 4. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 5. V sekci Převod textu na řeč klikněte na Nastavení hlasu převodu textu na řeč.
 6. Přizpůsobte si hlas převodu textu na řeč:
  • Změna hlasitosti: V sekci Vlastnosti řeči vyberte rychlost, výšku hlasu a hlasitost.
  • Změna jazyka: V sekci Preferované hlasy vyberte jazyk, který chcete slyšet.
 7. Zvolte typ hlasu. Ve výchozím nastavení mají Chromebooky k dispozici dva řečové moduly s hlasy: Převod textu na řeč Chrome OS a eSpeak. V sekci Moduly převodu textu na řeč vyberte Nastavení a poté požadovaný hlas.
  • Poznámka: Hlasy Převodu textu na řeč Chrome OS znějí více lidsky a při procházení jsou velmi responzivní. Hlasy eSpeak znějí více počítačově a jsou k dispozici v mnoha různých jazycích.

Zakoupení personalizovaných hlasů

Prostřednictvím rozšíření Acapela můžete nakupovat hlasy, které vám budou nahlas číst text z Chromebooku. Kromě hlasů dostupných ve výchozím nastavení si můžete vybrat z více než 100 hlasů ve více než 30 jazycích.

 1. Přejděte do Internetového obchodu Chrome a vyhledejte Acapela TTS Engine.
 2. Vyberte Přidat do Chromu a pak Přidat rozšíření.
 3. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 4. Vyberte Nastavení .
 5. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 6. V sekci Přístupnost vyberte Spravovat funkce přístupnosti.
 7. Vyberte Nastavení hlasu převodu textu na řeč.
 8. V sekci Moduly převodu textu na řeč vedle položky Acapela TTS Engine vyberte Nastavení.
 9. Vyberte hlasy, které chcete zakoupit.
 10. Vraťte se do Nastavení hlasu převodu textu na řeč a pod položkou Preferované hlasy zvolte hlas, který chcete použít.