Jak działa przeglądanie prywatne w Chrome

Kiedy przeglądasz w trybie prywatnym, inne osoby korzystające z danego urządzenia nie zobaczą Twojej historii.

Chrome nie zapisuje wtedy historii przeglądania ani informacji podawanych w formularzach. Pliki cookie i dane stron są zapisywane na czas przeglądania, ale po zamknięciu trybu incognito zostają usunięte.

Co się dzieje, gdy przeglądasz w trybie prywatnym

Niektóre informacje nie będą widoczne ani nie zostaną zapisane

Gdy zamkniesz wszystkie okna przeglądania otwarte w trybie incognito, Chrome nie zapisze:

 • historii przeglądania,
 • plików cookie ani danych witryn,
 • informacji podanych w formularzach,
 • uprawnień udzielonych stronom.

Aby wyjść z tego trybu, zamknij wszystkie okna incognito.

Twoja aktywność może być nadal widoczna

W trybie incognito Chrome nie zapisuje w historii lokalnej informacji o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem. Twoja aktywność, np. lokalizacja, może być nadal widoczna. Mogą ją zobaczyć:

 • strony internetowe, na które wchodzisz, w tym reklamy oraz zasoby, z których korzystasz na tych stronach;
 • witryny, w których się logujesz;
 • pracodawca, przedstawiciel szkoły lub inna osoba zarządzająca siecią, z której korzystasz;
 • dostawca usług internetowych.
 • Wyszukiwarki
  • Wyszukiwarki mogą wyświetlać sugestie wyszukiwania na podstawie Twojej lokalizacji lub aktywności w bieżącej sesji przeglądania w trybie incognito.

Część Twoich danych może być nadal widoczna

Usługa internetowa, witryna, wyszukiwarka lub usługodawca mogą mieć dostęp do tych informacji:

 • adresu IP, na podstawie którego można określić Twoją ogólną lokalizację;
 • Twojej aktywności związanej z korzystaniem z usługi internetowej;
 • Twojej tożsamości, jeśli zalogujesz się w usłudze internetowej takiej jak Gmail.

Nadal możesz znaleźć swoje informacje o płatnościach, hasła oraz dane kontaktowe i z nich skorzystać. W oknie incognito w Chrome nie możesz jednak zmienić zapisanych informacji.

Pobrane pliki i zakładki są zapisywane

Chrome nie przechowuje plików pobieranych podczas przeglądania w trybie prywatnym. Są one jednak zapisywane w folderze Pobrane pliki nawet po wyjściu z trybu incognito. Każdy użytkownik urządzenia może je zobaczyć i otworzyć.

Wszystkie utworzone zakładki są zapisywane w Chrome.

Niektóre ustawienia, w tym opcje ułatwień dostępu i zakładek, mogą być również zapisywane w Chrome.

W Chrome możesz przełączać się między oknami incognito a oknami trybu zwykłego. Przeglądać w trybie prywatnym możesz tylko w oknie incognito.

Zamykanie trybu incognito, by zatrzymać przeglądanie prywatne

Tryb incognito działa w osobnym oknie, oddzielnie od normalnych okien w Chrome.

Jeśli masz już otwarte okno incognito i otworzysz kolejne, sesja przeglądania prywatnego będzie kontynuowana w nowym oknie. Aby wyjść z tego trybu, zamknij wszystkie okna incognito.

Jeśli obok ikony Incognito w prawym górnym rogu widzisz liczbę, masz kilka otwartych okien incognito. Aby zamknąć okno incognito:

 1. Na komputerze przejdź do okna incognito.
 2. Zamknij okno:
  • Windows lub Chrome OS: kliknij Zamknij Zamknij w prawym górnym rogu.
  • Mac: kliknij Zamknij Zamknij w lewym górnym rogu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?