Jak działa przeglądanie prywatne

Kiedy przeglądasz w trybie prywatnym, inne osoby korzystające z danego urządzenia nie zobaczą Twojej aktywności.

Chrome nie zapisuje historii przeglądania ani informacji podanych w formularzach. Pliki cookie i dane stron są zapisywane na czas przeglądania, ale po zamknięciu trybu incognito zostają usunięte.

Twoja aktywność może być nadal widoczna

W trybie incognito Chrome nie zapisuje informacji o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem. 

Twoja aktywność może być nadal widoczna dla:

  • stron internetowych, na które wchodzisz, w tym dla reklam oraz zasobów, z których korzystasz na tych stronach;
  • pracodawcy, szkoły lub innej organizacji albo osoby zarządzającej siecią, z której korzystasz;
  • dostawcy usług internetowych.

Jeśli zalogujesz się na konto, by korzystać z usługi internetowej takiej jak Gmail, Twoja aktywność związana z przeglądaniem może zostać zapisana w witrynach, które rozpoznają to konto.

Pobrane pliki i zakładki są zapisywane

Chrome nie zapamiętuje plików pobieranych w trybie incognito. Są one jednak zapisywane w folderze Pobrane pliki, nawet po wyjściu z trybu incognito. Każdy użytkownik urządzenia może je zobaczyć i otworzyć.

Wszystkie utworzone zakładki są zapisywane w Chrome.

W Chrome możesz przełączać się między oknami incognito a oknami trybu zwykłego. Przeglądanie w trybie prywatnym działa tylko w oknie incognito.

Wyłączanie przeglądania w trybie prywatnym

Tryb incognito działa w osobnym oknie, oddzielnie od normalnych okien w Chrome.

Jeśli masz już otwarte okno incognito i otworzysz kolejne, sesja przeglądania prywatnego będzie kontynuowana w nowym oknie. Aby wyjść z tego trybu, zamknij wszystkie okna incognito.

Jeśli obok ikony Incognito w prawym górnym rogu widzisz liczbę, masz kilka otwartych okien incognito.

  1. Na komputerze przejdź do okna incognito.
  2. Zamknij okno:
    • Windows lub Chrome OS: kliknij Zamknij Zamknij w prawym górnym rogu.
    • Mac: kliknij Zamknij Zamknij w lewym górnym rogu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?