การรับประกันแบบจำกัดสำหรับเคส Chromebook แบรนด์ Google

ข้อมูลการรับประกันแบบจำกัดสำหรับเคส Chromebook
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร