ตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คุณพิมพ์จาก Chromebook ได้ด้วยเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายแบบมีสาย

หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายแบบมีสาย คุณใช้สาย USB เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Chromebook โดยตรงได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ถ้าต้องการความช่วยเหลือ ให้ทำตามวิธีการของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์
 3. เปิด Chromebook แล้วลงชื่อเข้าใช้ หากยังไม่ได้ทำ
 4. เชื่อมต่อ Chromebook กับเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์ ดูวิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตถ้ามีสาย USB เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Chromebook ด้วยสาย USB แล้วจึงสั่งพิมพ์ หากใช้วิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Wi-Fi หลังจากตั้งค่าแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มเครื่องพิมพ์ใน Chromebook

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การพิมพ์" ให้เลือกเครื่องพิมพ์
 5. เลือกเพิ่มเครื่องพิมพ์
 6. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ แล้วเลือกเพิ่ม
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของคุณ ก็เพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองได้
 7. ไม่บังคับ: หากคุณเห็น "เลือกผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และรุ่น" ให้เลือกประเภทเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์หน้า

หลังจากตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คุณสามารถสั่งพิมพ์จาก Chromebook ไปยังเครื่องพิมพ์นั้นได้โดยทำดังนี้

 1. ในหน้าที่ต้องการพิมพ์ ให้กด Ctrl + p
 2. คลิกเปลี่ยน ถัดจาก "ปลายทาง"
 3. เลือกเครื่องพิมพ์ในส่วน "ปลายทางล่าสุด" หรือ "ปลายทางพิมพ์"
 4. เลือกพิมพ์

เพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง

หากเครื่องพิมพ์ไม่แสดงเมื่อคุณคลิก "เพิ่มเครื่องพิมพ์" คุณเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองได้

สำคัญ: คุณจะต้องทราบที่อยู่ IP, โปรโตคอล และคิวของเครื่องพิมพ์ โดยดูได้ที่แผงหน้าปัดของเครื่องพิมพ์ คู่มือ ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ หรือเว็บไซต์ความช่วยเหลือ

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การพิมพ์" ให้เลือกเครื่องพิมพ์
 5. เลือกเพิ่มเครื่องพิมพ์
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่อยู่ใกล้ๆ อย่างรวดเร็ว ให้คลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์ใกล้เคียง หากเห็นรายการเครื่องพิมพ์ แต่ไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้เลือกเพิ่มด้วยตนเอง
 7. ป้อนข้อมูลเครื่องพิมพ์ดังนี้
  • ชื่อ: ป้อนชื่อตามต้องการ
  • ที่อยู่: ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์
  • โปรโตคอล: สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ โปรโตคอลการเชื่อมต่อที่รองรับคือ IPP
  • คิว: สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ คิวคือ ipp/print
 8. เลือกเพิ่ม
 9. ในช่องที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกผู้ผลิตและรุ่นของเครื่องพิมพ์
  • หากต้องการหาข้อมูลนี้ ให้ดูที่ฉลากบนเครื่องพิมพ์
  • หากไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ ให้หา "ภาษาของเครื่องพิมพ์" หรือ "การเลียนแบบ" ในข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • หากคุณมีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิกเรียกดูเพื่ออัปโหลด ไฟล์ดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เกิน 250 KB
 10. เลือกเพิ่ม

แก้ปัญหาการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

คุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว แต่ยังพิมพ์ไม่ได้
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การพิมพ์" ให้เลือกเครื่องพิมพ์
 5. ข้างชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไข
 6. ตรวจสอบว่าข้อมูลเครื่องพิมพ์ทั้งหมดถูกต้องแล้ว โดยไม่มีการพิมพ์ผิดหรือสะกดผิด

หากข้อมูลเครื่องพิมพ์ทั้งหมดถูกต้อง ให้ลองนำเครื่องพิมพ์ออกและเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

 1. ข้างชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว นำออก
 2. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
เครื่องพิมพ์ไม่แสดงขึ้นในส่วน "ปลายทางพิมพ์"
 1. ถัดจาก "ปลายทางพิมพ์" ให้คลิกจัดการ
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ หาเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏขึ้น
 3. ข้างชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไข
 4. ตรวจสอบว่าข้อมูลเครื่องพิมพ์ทั้งหมดถูกต้องแล้ว

หากคุณไม่เห็นชื่อเครื่องพิมพ์ ให้ลองตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดอีกครั้ง
 2. พยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง

หากเครื่องพิมพ์ยังคงเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร