ใช้แอป Android พร้อมด้วยคุณลักษณะการเข้าถึง

คุณลักษณะการเข้าถึงของ Chromebook โดยส่วนใหญ่ทำงานกับแอป Android ของคุณได้ แต่แอป Android ดังกล่าวยังมีการตั้งค่าการเข้าถึงในตัวแอปเองอีกด้วย

หมายเหตุ: ปัจจุบันอุปกรณ์สำหรับอักษรเบรลล์ยังไม่สามารถใช้กับแอป Android บน Chromebook

เปิดหรือปิดการตั้งค่าการเข้าถึง

คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้กับแอป Android ได้

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าข้างต้น

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ในส่วน Google Play Store ให้เลือกจัดการค่ากำหนด Android
 4. ในส่วน "ระบบ" ให้เลือกการเข้าถึงพิเศษ
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

วิธีใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับแอป Android

 1. เปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอ ChromeVox โดยกด Ctrl + Alt + z
 2. เปิดแอป Android หรือแอป Google Play Store
 3. Chromebook จะเข้าสู่โปรแกรมอ่านหน้าจอของ Android ชื่อ TalkBack เรียนรู้วิธีใช้ TalkBack

เมื่อคุณออกจากแอปแล้ว Chromebook จะกลับเข้าสู่ ChromeVox

เคล็ดลับ: หากคุณใช้ Chromebook แบบหน้าจอสัมผัส ให้ขยายหน้าต่างของแอป Android ให้เต็มหน้าจอ คุณจะได้ไม่เผลอไปแตะภายนอกหน้าต่างแอป ซึ่งทำให้เปลี่ยนกลับไปที่ ChromeVox

เคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ในแอป Android

เมื่อใช้ TalkBack คุณสามารถเคลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ในแอป Android ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

 • หากต้องการคลิก ให้กดค้นหา + รรค
 • หากต้องการไปข้างหน้า ให้กดค้นหา + ลูกศรขวา
 • หากต้องการย้อนกลับ ให้กดค้นหา + ลูกศรซ้าย
 • หากต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัด ให้กดค้นหา + k

หากคุณใช้ Chromebook แบบหน้าจอสัมผัส ท่าทางสัมผัสของ TalkBack ทั้งหมดจะใช้งานในแอป Android ได้ด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร