Riešenie problémov s tlačou

Ak ste na Chromebooku narazili na problémy s tlačou, vyskúšajte nasledujúce kroky.

Poznámka: Ak používate Chromebook a tlačiareň v práci alebo škole, je možné, že v sieti sú nastavené obmedzenia tlače. Ďalšiu pomoc vám poskytne správca.

1. krok: Skontrolujte napájanie a pripojenia

Zaistite nasledovné:

 • Chromebook musí byť zapnutý a pripojený k internetu.
 • Na Chromebooku musíte byť prihlásený/-á do účtu Google.
 • Musí byť zapnutá tlačiareň.
 • Musíte vedieť, či používate tlačiareň podporujúcu tlač z cloud alebo štandardnú tlačiareň.

2. krok: Uistite sa, že tlačiareň je správne nastavená

Najprv nastavte tlačiareň, aby podporovala službu Google Cloud Print.

Ak máte problém s jej nastavením, kontaktujte výrobcu. Môžete sa tiež pokúsiť vyhľadať podobné problémy vo fóre pomoci Centra pre Chromebooky.

3. krok: Vyriešte bežné problémy

Najprv vyberte typ tlačiarne, ktorý používate.

Riešenie problémov s tlačiarňou podporujúcou tlač z cloudu

Ak chcete používať tlačiareň podporujúcu tlač z cloudu, musíte byť prihlásený/-á do rovnakého účtu Google, aký ste použili pri jej nastavení. Zvyčajne ide o účet vlastníka.

Ak ste si v účte nenastavili tlačiareň, vyskúšajte niektorú z nasledujúcich možností:

Riešenie problémov so štandardnou tlačiarňou

Vaša tlačiareň bola pôvodne nastavená pomocou počítača Mac alebo počítača so systémom Windows či Linux. Uistite sa, že tento počítač je zapnutý.

Následne sa prihláste do účtu Google, pomocou ktorého bola tlačiareň nastavená:

 • Chrome na počítači Mac alebo počítači so systémom Windows či Linux.
 • Na Chromebooku.

Ak sa na Chromebooku nemôžete prihlásiť pomocou tohto účtu, postupujte nasledovne:

Ak tlač stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce kroky.

Odstránenie tlačiarne a jej opätovné pridanie

Odstráňte danú tlačiareň zo služby Google Cloud Print a následne ju znova pridajte:

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Spustite Chrome.
 3. Prejdite v službe Google Cloud Print na zoznam tlačiarní.
 4. Odstráňte zo zoznamu všetky duplicitné tlačiarne.
 5. Odstráňte zo zoznamu príslušnú tlačiareň.
 6. Nastavte znova tlačiareň pomocou služby Google Cloud Print.
Ako skontrolovať, či používate aktuálny ovládač tlačiarne

Pokyny nájdete v návode k danej tlačiarni, prípadne kontaktujte jej výrobcu.

Ďalšia pomoc

Ak máte stále problémy s tlačou, navštívte Centrum pomoci služby Google Cloud Print alebo kontaktujte výrobcu tlačiarne.

Ak používate Chromebook v práci alebo škole, ďalšiu pomoc vám poskytne správca.