Dahili ekran okuyucu kullanma

Chromebook'lar, görme engelli kişilerin Chrome işletim sistemini kullanmalarına olanak tanıyan ChromeVox adlı yerleşik bir ekran okuyucuya sahiptir.

Ekran okuyucuyu açma veya kapatma

Ctrl + Alt + z tuşlarına basarak ChromeVox'u herhangi bir sayfadan açabilir veya kapatabilirsiniz. 

Tabletlerde: Sesi azaltma+ Sesi artırma düğmelerini 5 saniye basılı tutun. Düğmeleri basılı tutarken uygulamanın çalıştığını belirten bir ses duyarsınız. Düğmeleri basılı tutmaya devam ederseniz ChromeVox konuşmaya başlar.

Sayfaları okuma

İpucu: İmlecinizin o anda sayfanın neresinde olduğunu duymak için Arama + k tuşlarına basın.

İmlecinizi kullanarak metin seçme

ChromeVox'un imlecinizin altındaki metni okumasını sağlayabilirsiniz.
 1. ChromeVox seçeneklerinizi açmak için Arama + o tuşlarına, ardından o tuşuna basın. 
 2. Farenin altındaki metni sesli oku seçeneğini etkinleştirin.
 3. İmlecinizi ekran üzerinde hareket ettirin ve yüksek sesle okunan metni dinleyin. 

Farklı sekmelere ve pencerelere gitme

Yeni bir pencere açma Ctrl + n
Gizli modda yeni bir pencere açma Üst Karakter + Ctrl + n
Yeni sekme açma Ctrl + t
Dosyayı tarayıcıda açma Ctrl + o
Geçerli sekmeyi kapatma Ctrl + w
Geçerli pencereyi kapatma  Üst Karakter + Ctrl + w
Kapattığınız son sekmeyi veya pencereyi yeniden açma Üst Karakter + Ctrl + t
Pencerede 1.-8. sekmeye gitme Ctrl + 1 - Ctrl + 8
Penceredeki son sekmeye gitme Ctrl + 9
Pencerede sonraki sekmeye gitme Ctrl + Sekme
Penceredeki son sekmeye gitme Üst Karakter + Ctrl + Tab
Pencereler arasında hızlı geçiş yapma Alt tuşunu basılı tutarken açmak istediğiniz pencereye gelinceye kadar Sekme tuşuna basın, daha sonra tuşları bırakın.
Son kullandığınız pencereyi açma Üst Karakter + Alt tuşunu basılı tutarken açmak istediğiniz pencereye gelinceye kadar Sekme tuşuna basın, daha sonra tuşları bırakın. 
Göz atma geçmişinizde önceki sayfaya gitme Alt + Sol ok 
Göz atma geçmişinizde sonraki sayfaya gitme  Alt + Sağ ok 
Web sayfasını yeni bir sekmede açma Adres çubuğuna bir web adresi (URL) yazın, sonra Alt + Enter tuşlarına basın
Pencereyi sola yerleştirme Alt + [ (sol köşeli parantez)
Pencereyi sağa yerleştirme Alt + ] (sağ köşeli parantez)
Pencereyi ekranı kaplayacak şekilde büyütme Alt + =
Pencereyi simge durumuna küçültme Alt + - (eksi)
Ekranlar arasında pencere geçişi yapma (Chromebook'unuz bir monitöre bağlıyken) Arama  + Alt + m
Sekmeler menüsünü açma Ctrl tuşunu basılı tutun, bir sekme seçilene kadar İleri  veya Geri  tuşuna dokunun. Ardından Arama  + Üst Karakter + Sesi artırma  tuşlarına basın.

Klavye kısayollarıyla bir sayfada hareket etme

Sonraki düğme Arama + b
Önceki düğme Arama + Üst Karakter + b
Sonraki karakter Arama + Üst Karakter + Sağ ok
Önceki karakter Arama + Üst Karakter + Sol ok
Sonraki onay kutusu Arama + x
Önceki onay kutusu Arama + Üst Karakter + x
Sonraki açılan kutu Arama + c
Önceki açılan kutu Arama + Üst Karakter + c
Sonraki düzenlenebilir metin alanı Arama + e
Önceki düzenlenebilir metin alanı Arama + Üst Karakter + e
Sonraki odaklanılabilir öğe Sekme
Önceki odaklanabilir öğe Üst Karakter + Sekme
Sonraki form alanı Arama + f
Önceki form alanı Arama + Üst Karakter + f
Sonraki grafik Arama + g
Önceki grafik Arama + Üst Karakter + g
Sonraki grup Arama + Ctrl + Alt ok
Önceki grup Arama + Ctrl + Yukarı ok
Sonraki başlık Arama + h
Önceki başlık Arama + Üst Karakter + h
Sonraki 1. Seviye Başlık Arama + 1
Önceki 1. Seviye Başlık Arama + Üst Karakter + 1
Sonraki 2. Seviye Başlık Arama + 2
Önceki 2. Seviye Başlık Arama + Üst Karakter + 2
Sonraki 3. Seviye Başlık Arama + 3
Önceki 3. Seviye Başlık Arama + Üst Karakter + 3
Sonraki 4. Seviye Başlık Arama + 4
Önceki 4. Seviye Başlık Arama + Üst Karakter + 4
Sonraki 5. Seviye Başlık Arama + 5
Önceki 5. Seviye Başlık Arama + Üst Karakter + 5
Sonraki 6. Seviye Başlık Arama + 6
Önceki 6. Seviye Başlık Arama + Üst Karakter + 6
Sonraki önemli nokta Arama + ; (noktalı virgül)
Önceki önemli nokta Arama + Üst Karakter + ; (noktalı virgül)
Sonraki satır Arama + Aşağı ok
Önceki satır Arama + Yukarı ok
Sonraki bağlantı Arama + L
Önceki bağlantı Arama + Üst Karakter + L
Sonraki nesne Arama + Sağ ok
Önceki nesne Arama + Sol ok
Sonraki tablo Arama + t
Önceki tablo Arama + Üst Karakter + t
Sonraki ziyaret edilen bağlantı Arama + v
Önceki ziyaret edilen bağlantı Arama + Üst Karakter + v
Sonraki kelime Arama + Ctrl + Üst Karakter + Sağ ok
Önceki kelime Arama + Ctrl + Üst Karakter + Sol ok
Sayfanın başına gitme  Arama + Ctrl + Sol ok
Sayfanın sonuna gitme Arama + Ctrl + Sağ ok
Geçerli konumdan okumaya başlama Arama + r
Ayrıntılara geçme Arama + a + j

Dokunmatik ekranınızla bir sayfada hareket etme

Sonraki kelime İki parmağınızı sağa doğru kaydırın
Önceki kelime İki parmağınızı sola doğru kaydırın
Sayfanın başına gitme İki parmağınızı yukarı doğru kaydırın
Geçerli konumdan okumaya başlama İki parmağınızı aşağı doğru kaydırın
Odaklanılan öğeyi tıklama İki kez dokunun
Konuşmayı durdurma İki parmakla dokunun
Sonraki satır Aşağı kaydırın
Önceki satır Yukarı kaydırın
Sonraki karakter Sağa kaydırın
Önceki karakter Sola kaydırın
Sonraki kelime İki parmağınızı sağa doğru kaydırın
Önceki kelime İki parmağınızı sola doğru kaydırın
En son ziyaret edilen menüyü açma Dört parmakla dokunun
Sonraki menü öğesi Menülerin içinde aşağı doğru kaydırın
Önceki menü öğesi Menülerin içinde yukarı doğru kaydırın
Sonraki menü başlığı Menülerin içinde sağa doğru kaydırın

Tabloda farklı hücrelere gitme

Klavye kısayollarını kullanarak tablolarda gezinebilirsiniz. Başlamak için imlecinizin tablonun içinde olduğundan emin olun.

İmlecinizi tablodaki geçerli konumundan bir hücre yukarı, aşağı, sola veya sağa taşımak için Arama + Ctrl + Alt ve ilgili yöndeki ok tuşlarına basın.

Farklı hücrelere gitmek için:

Tablodaki ilk hücre Arama + Alt + Üst Karakter + Sol ok
Tablodaki son hücre Arama + Alt + Üst Karakter + Sağ ok
Geçerli satırdaki ilk hücre Arama + Alt + Üst Karakter + Ctrl + Sol ok
Geçerli satırdaki son hücre Arama + Alt + Üst Karakter + Ctrl + Sağ ok
Geçerli sütundaki ilk hücre Arama + Alt + Üst Karakter + Ctrl + Yukarı ok
Geçerli sütundaki son hücre Arama + Alt + Üst Karakter + Ctrl + Aşağı ok
Seçme ve tıklama
Seçilebilir öğeler (bağlantılar ve sekmeler gibi) arasında gezinme Sekme
Seçilebilir öğeler arasında geriye doğru gitme Üst Karakter + Sekme
Tıklama Enter tuşuna veya Arama + Boşluk tuşlarına basın
Metin seçme Arama + s. Seçiminizin sonunda tekrar Arama + s tuşlarına basın
Bir sayfa veya Chromebook'unuz hakkında bilgi edinme
Geçerli sayfanın başlığını dinleme Arama + a, sonra w
Geçerli sayfanın URL'sini dinleme Arama + a, sonra u
Geçerli tarih ve saati dinleme Arama + a, sonra d
Chromebook'unuzun ne kadar pili kaldığını dinleme Arama + o + b

Sesi veya dili değiştirme

ChromeVox'u ilk kez açtığınızda, kullanılacak ses, Chromebook'unuz için tercih ettiğiniz dile göre otomatik olarak seçilir. Dil ve ses ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenin

Dili değiştirme
 1. Arama tuşunu basılı tutun, ardından o harfine iki kez basın.
 2. Sesler bölümünde Chrome OS'yi seçin. Varsayılan diliniz düğme etiketi üzerinde görüntülenir.
 3. Listeden başka bir dil seçin. Seçtiğiniz yeni dili duyarsınız.
 4. İşiniz bittiğinde Ctrl + w tuşlarına basın.
Sözlü geri bildirimi yavaşlatma, hızlandırma veya duraklatma
Videoyu yavaşlatma Arama + Üst Karakter + [ (sol köşeli parantez)
Hızlandırma Arama + [ (sol köşeli parantez)
Konuşmayı bırakma Ctrl
ChromeVox sesinin perdesini değiştirme
Daha yüksek frekans Arama + ] (sağ köşeli parantez)
Daha düşük frekans Arama + Üst Karakter + ] (sağ köşeli parantez)

ChromeVox klavye kısayollarını kullanma

Kısayolları daha hızlı yazma

Sabit Modu açmak ve her kısayolda Arama tuşuna basmamak için Arama tuşuna hızlıca iki kez basın. "Sabit Mod etkinleştirildi" bildirimini duyarsınız. Bu mod, tuşa tekrar iki kez basılıncaya kadar açık kalır.

Arama tuşunun basılı tutulmasını bırakmak için Arama tuşuna tekrar iki kez basın. ChromeVox, "Yapışkan Mod devre dışı" diyecektir.

ChromeVox menüsünü kullanma

ChromeVox menüsünü açmak için Arama + . (nokta) tuşlarına basın. Dokunmatik ekran kullanıyorsanız ekrana 4 parmağınızla dokunabilirsiniz.
Menüler arasında geçiş yapmak için sol veya sağ oka basabilirsiniz. Dokunmatik ekran kullanıyorsanız ekranı sola veya sağa kaydırın.
Bir listedeki belirli bir öğeyi açmak için yukarı veya aşağı oka, sonra da Enter tuşuna basın.
 • Atlama: Tüm ChromeVox kısayollarının listesi.
 • Konuşma: Konuşma hızını ve perdesini artırma veya azaltma gibi konuşma kısayollarının listesi. 
 • Sekmeler: Tüm açık sekmelerinizin listesi. 
 • ChromeVox: ChromeVox Eğiticisi ve Öğrenme Modu gibi çeşitli ChromeVox kısayollarının listesi. 
 • İşlemler: Dokunmaya özgü seçeneklerin listesi.

Bir web sayfasında gezinmek için ChromeVox'un menü listelerini kullanabilirsiniz.

 • Başlık: Web sayfasındaki başlıkların listesi. 
 • Önemli nokta: Web sayfasındaki önemli noktaların listesi.
 • Bağlantı: Web sayfasındaki bağlantıların listesi.
 • Form: Bir web sayfasındaki düğmelerin veya formların listesi. 
 • Tablo: Bir web sayfasındaki tabloların listesi. 

ChromeVox menüsünde gezinme

Braille altyazılarını açma/kapatma Arama + a, sonra b
ChromeVox menülerini gizleme Esc
Başlık listesini gösterme Arama + Ctrl + h
Önemli nokta listesini gösterme Arama + Ctrl + ; (noktalı virgül)
Bağlantı listesini gösterme Arama + Ctrl L
Form listesini gösterme AramaCtrl + f
Tablo listesini gösterme Arama + Ctrl + t

Sözlü geri bildirim ayarlarını değiştirme

Arama seçeneklerini açma Aramao, sonra o
Sayfada bulma Arama + / (sağa eğik çizgi)
Geçerli konumdan okumaya başlama Arama + r
Sinyal seslerini açma veya kapatma Aramaa, sonra e
Noktalama işaretlerini yazarken duyma Arama + a, sonra p
Harfleri yazarken duyma Aramaa, sonra t
Sonraki tuşa basma işlemini görmezden gelme AramaÜst Karakter + Esc

ChromeVox hakkında daha fazla bilgi edinin.

ChromeVox içerik menüsünü açma Aramam
Arama eğiticisini açma Arama + o, sonra t
Öğrenme Modu'nu açma (Klavyenizdeki tuşların adlarını dinleme)

Arama + o, sonra k. Klavyeniz bastığınız herhangi bir tuşun veya tuş kombinasyonunun adını söyler ve klavye kısayolunun ne yaptığını açıklar.

Not: İşlevlerin adlarını dinlemek için bunu bağlı braille ekranlarla ve dokunmatik ekranda dokunma hareketleriyle de kullanabilirsiniz.

Öğrenme Modu'nu kapatma Ctrl + w
Güncelleme notlarını açma Arama + o, sonra n
   

ChromeVox kullanarak yardım alma veya geri bildirim gönderme

 • Diğer kişilerle sohbet etme: ChromeVox Tartışma grubuna katılın.
 • ChromeVox hakkında bize geri bildirim gönderme: ChromeVox'u açın, Arama tuşunu basılı tutun, sonra a + i tuşlarına basın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?