ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในตัว

Chromebook มีโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวชื่อ ChromeVox ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome ได้

เปิดหรือปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณเปิดหรือปิด ChromeVox จากหน้าใดก็ได้โดยกด Ctrl + Alt + z

ในแท็บเล็ต: กดปุ่มลดระดับเสียง + เพิ่มระดับเสียงค้างไว้ 5 วินาที ขณะกดปุ่มทั้งสองไว้ คุณจะได้เสียงสัญญาณบอกสถานะการทำงาน กดปุ่มทั้งสองค้างไว้จนกว่า ChromeVox จะเริ่มพูด

อ่านหน้า

เคล็ดลับ: หากต้องการฟังคำอธิบายตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ ให้กดค้นหา+ k

ไปยังที่ต่างๆ ในหน้าด้วยแป้นพิมพ์ลัด

ปุ่มถัดไป ค้นหา + b
อักขระถัดไป ค้นหา + Shift + ลูกศรขวา
ช่องทำเครื่องหมายถัดไป ค้นหา + x
กล่องคอมโบถัดไป ค้นหา + c
พื้นที่ข้อความที่แก้ไขได้ถัดไป ค้นหา + e
รายการที่โฟกัสได้ Tab
ช่องในแบบฟอร์มถัดไป ค้นหา + f
กราฟิกถัดไป ค้นหา + g
กลุ่มถัดไป ค้นหา + Ctrl + ลูกศรลง
หัวข้อถัดไป ค้นหา + h
หัวข้อระดับ 1 ถัดไป ค้นหา + 1
หัวข้อระดับ 2 ถัดไป ค้นหา + 2
หัวข้อระดับ 3 ถัดไป ค้นหา + 3
หัวข้อระดับ 4 ถัดไป ค้นหา + 4
หัวข้อระดับ 5 ถัดไป ค้นหา + 5
หัวข้อระดับ 6 ถัดไป ค้นหา + 6
จุดสังเกตถัดไป ค้นหา + ; (อัฒภาค)
บรรทัดถัดไป ค้นหา + ลูกศรลง
ลิงก์ถัดไป ค้นหา + L
วัตถุถัดไป ค้นหา + ลูกศรขวา
ตารางถัดไป ค้นหา + t
ลิงก์ที่เข้าชมถัดไป ค้นหา + v
คำถัดไป ค้นหา + Ctrl + Shift + ลูกศรขวา
ปุ่มก่อนหน้า ค้นหา + Shift + b
อักขระก่อนหน้า ค้นหา + Shift + ลูกศรซ้าย
ช่องทำเครื่องหมายก่อนหน้า ค้นหา + Shift + x
กล่องคอมโบก่อนหน้า ค้นหา + Shift + c
พื้นที่ข้อความที่แก้ไขได้ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + e
รายการที่โฟกัสได้ก่อนหน้า ค้นหา + Tab
ช่องในแบบฟอร์มก่อนหน้า ค้นหา + Shift + f
กราฟิกก่อนหน้า ค้นหา + Shift + g
กลุ่มก่อนหน้า ค้นหา + Ctrl + ลูกศรขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า ค้นหา + Shift + h
หัวข้อระดับ 1 ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + 1
หัวข้อระดับ 2 ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + 2
หัวข้อระดับ 3 ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + 3
หัวข้อระดับ 4 ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + 4
หัวข้อระดับ 5 ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + 5
หัวข้อระดับ 6 ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + 6
จุดสังเกตก่อนหน้า ค้นหา + Shift + ; (อัฒภาค)
บรรทัดก่อนหน้า ค้นหา + ลูกศรบน
ลิงก์ก่อนหน้า ค้นหา + Shift + L
วัตถุก่อนหน้า ค้นหา + ลูกศรซ้าย
ตารางก่อนหน้า ค้นหา + Shift + t
ลิงก์ที่เข้าชมก่อนหน้า ค้นหา + Shift + v
คำก่อนหน้า ค้นหา + Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย
เพิ่มระดับรายละเอียด ค้นหา + เครื่องหมายบวก
ไปที่ด้านล่างสุดของหน้า ค้นหา + Ctrl + ลูกศรขวา
ไปที่ด้านบนสุดของหน้า ค้นหา + Ctrl + ลูกศรซ้าย

ไปยังที่ต่างๆ ในหน้าด้วยหน้าจอสัมผัส

คำก่อนหน้า ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางซ้าย
คำถัดไป ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางขวา
ไปที่ด้านบนสุดของหน้า ใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้น
เริ่มต้นการอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน ใช้ 2 นิ้วเลื่อนลง
คลิกรายการที่โฟกัสอยู่ แตะ 2 ครั้ง
หยุดพูด แตะโดยใช้ 2 นิ้ว
บรรทัดก่อนหน้า เลื่อนขึ้น
บรรทัดถัดไป เลื่อนลง
อักขระก่อนหน้า เลื่อนไปทางซ้าย
อักขระถัดไป เลื่อนไปทางขวา
คำก่อนหน้า ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางซ้าย
คำถัดไป ใช้ 2 นิ้วเลื่อนไปทางขวา
เปิดเมนูที่เข้าชมล่าสุด แตะโดยใช้ 4 นิ้ว
รายการก่อนหน้าในเมนู เลื่อนขึ้นภายในเมนู
รายการถัดไปในเมนู

เลื่อนลงภายในเมนู

ส่วนหัวถัดไปในเมนู เลื่อนไปทางขวาภายในเมนู

ย้ายไปยังเซลล์อื่นในตาราง

คุณสามารถเคลื่อนย้ายไปรอบๆ ตารางโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด ในการเริ่มต้น ควรตรวจสอบว่าเคอร์เซอร์อยู่ในตารางแล้ว

หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์จากตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ในตาราง ให้กดค้นหา + Ctrl + Alt และแป้นลูกศรเพื่อไปยังเซลล์ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวา

หากต้องการไปยังเซลล์อื่น ให้ทำดังนี้

 • เซลล์แรกในตาราง: ค้นหา + Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
 • เซลล์แรกในแถวปัจจุบัน: ค้นหา + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรซ้าย
 • เซลล์แรกในคอลัมน์ปัจจุบัน: ค้นหา + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรขึ้น
 • เซลล์สุดท้ายในตาราง: ค้นหา + Alt + Shift + ลูกศรขวา
 • เซลล์สุดท้ายในแถวปัจจุบัน: ค้นหา + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรขวา
 • เซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ปัจจุบัน: ค้นหา + Alt + Shift + Ctrl + ลูกศรลง
เลือกและคลิก
 • เลื่อนผ่านรายการที่เลือกได้ เช่น ลิงก์และแท็บ: Tab
 • เลื่อนย้อนกลับในรายการที่เลือกได้: Shift + Tab
 • คลิก: Enter หรือกดค้นหา + Space
 • เลือกข้อความ: ค้นหา + s จากนั้นที่ท้ายข้อความที่เลือก ให้กดค้นหา + s อีกครั้ง
รับข้อมูลเกี่ยวกับหน้า
 • ฟังชื่อของหน้าปัจจุบัน: ค้นหา + a ตามด้วย w
 • ฟัง URL ของหน้าปัจจุบัน: ค้นหา + a ตามด้วย u
 • ฟังวันที่และเวลาปัจจุบัน: ค้นหา + a ตามด้วย d

เปลี่ยนเสียงหรือภาษา

เมื่อเปิด ChromeVox ในครั้งแรก ระบบจะเลือกเสียงโดยอิงตามภาษาที่คุณเลือกสำหรับ Chromebook โดยอัตโนมัติ ดูวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและเสียง 

เปลี่ยนภาษา
 1. กดค้นหาค้างไว้ แล้วกดตัวอักษร o 2 ครั้ง
 2. ในส่วน "เสียง" ให้เลือก Chrome OS ภาษาเริ่มต้นของคุณจะปรากฏบนป้ายกำกับปุ่ม
 3. เลือกภาษาอื่นจากรายการ คุณจะได้ยินภาษาใหม่ที่คุณเลือก
 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl + w
ชะลอ เร่ง หรือหยุดการอธิบายและอ่านออกเสียงชั่วคราว
 • ชะลอ: ค้นหา + Shift + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย)
 • เร่ง: ค้นหา + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย)
 • หยุดพูดชั่วคราว: Ctrl
เปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ำของ ChromeVox
 • ความถี่สูงขึ้น: ค้นหา + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)
 • ความถี่ต่ำลง: ค้นหา + Shift + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)

ใช้แป้นพิมพ์ลัดของ ChromeVox

พิมพ์แป้นพิมพ์ลัดให้เร็วขึ้น

หากต้องการหลีกเลี่ยงการกด "ค้นหา" สำหรับแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ให้กดค้นหาเร็วๆ 2 ครั้ง คุณจะทราบว่าได้ผลเมื่อได้ยินว่า "เปิดใช้โหมดกดค้างแล้ว" และโหมดนี้จะเปิดอยู่จนกว่าคุณจะกด "ค้นหา" 2 ครั้งอีกครั้ง

หากต้องการหยุดการกด "ค้นหา" ค้างไว้ ให้กดค้นหา 2 ครั้งอีกครั้ง ChromeVox จะพูดว่า "ปิดใช้โหมดกดค้างแล้ว"

ดูรายการแป้นพิมพ์ลัด เปลี่ยนการตั้งค่า หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับ ChromeVox

ดูหรือซ่อนแป้นพิมพ์ลัด

ดูทางลัด ChromeVox ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ค้นหา + . (จุด)
ซ่อนทางลัด Esc
แสดงทางลัดของแบบฟอร์ม ค้นหา + Ctrl + f
แสดงทางลัดของหัวข้อ ค้นหา + Ctrl + h
แสดงทางลัดของจุดสังเกต ค้นหา + Ctrl + ; (อัฒภาค)
แสดงทางลัดของลิงก์ ค้นหา + Ctrl + L
แสดงทางลัดของตาราง ค้นหา + Ctrl + t

 

เปลี่ยนการตั้งค่าการอธิบายและอ่านออกเสียง

เปิดตัวเลือกการค้นหา ค้นหา + o ตามด้วย o
เปิด/ปิดคำอธิบายภาพด้วยอักษรเบรลล์ ค้นหา + a ตามด้วย b
ค้นหาในหน้าเว็บ ค้นหา + / (เครื่องหมายทับ)
เริ่มต้นการอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน ค้นหา + r
เปิดหรือปิดเอียร์คอน ค้นหา + a ตามด้วย e
ฟังเครื่องหมายวรรคตอนเมื่อคุณพิมพ์ ค้นหา + a ตามด้วย p
ฟังตัวอักษรเมื่อคุณพิมพ์ ค้นหา + a ตามด้วย t
เพิกเฉยต่อการกดแป้นถัดไป ค้นหา + Shift + Esc

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ChromeVox และ Chromebook

เปิดเมนูตามบริบท ค้นหา + m
เปิดบทแนะนำการค้นหา ค้นหา + o ตามด้วย t
ฟังชื่อของแป้นบนแป้นพิมพ์ ("โหมดเรียนรู้") ค้นหา + o ตามด้วย k แป้นพิมพ์จะพูดชื่อแป้นหรือชุดแป้นที่คุณกด และอธิบายหน้าที่ของแป้นพิมพ์ลัดนั้น
ปิดโหมดเรียนรู้ Ctrl + w
เปิดบันทึกการอัปเดต ค้นหา + o ตามด้วย n

ส่งความคิดเห็นหรือรับความช่วยเหลือโดยใช้ ChromeVox

 • แชทกับผู้อื่น: เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ChromeVox
 • ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ ChromeVox: เปิด ChromeVox กดค้นหาค้างไว้ แล้วกด a + i

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร