Använda den inbyggda skärmläsaren

I Chromebook finns en inbyggd skärmläsare, ChromeVox, som gör det möjligt för personer med nedsatt syn att använda operativsystemet Chrome.

Aktivera eller inaktivera skärmläsaren

Du kan när som helst aktivera eller inaktivera ChromeVox med tangenterna Ctrl + Alt + z.

På surfplattor: Tryck och håll ned knapparna höj volymen + sänk volymen i fem sekunder. En ljudsignal spelas upp medan du håller ned knapparna så att du vet att det fungerar. Fortsätt att hålla ned knapparna tills ChromeVox börjar tala.

Läsa en sida

Tips! Om du trycker på Sök + k får du höra en beskrivning av var på sidan markören står just nu. Alternativt trycker du på Starttangenten + k.

Välja text med markören

Du kan låta ChromeVox läsa upp texten under markören.
 1. Om du vill öppna alternativen för ChromeVox trycker du på Sök + o + o. Alternativt trycker du på Starttangenten + o + o.
 2. Aktivera Läs upp text under muspekaren.
 3. Flytta runt markören på skärmen och få texten uppläst.

Flytta mellan flikar och fönster

Öppna ett nytt fönster Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge Skift +Ctrl + n
Öppna en ny flik Ctrl + t
Öppna en fil i webbläsaren Ctrl + o
Stäng den aktuella fliken Ctrl + w
Stänga det aktuella fönstret Skift + Ctrl + w
Öppna den senast stängda fliken eller det senast stängda fönstret igen. Skift + Ctrl + t
Öppna tabbarna 1–8 i fönstret Ctrl + 1 till Ctrl + 8
Öppna den sista fliken i fönstret Ctrl + 9
Öppna nästa flik i fönstret Ctrl + Tabb
Öppna föregående flik i fönstret Skift + Ctrl + Tabb
Byta snabbt mellan fönster Tryck och håll ned Alt, tryck på Tabb tills det önskade fönstret öppnas och släpp sedan tangenterna.
Öppna fönstret som det har gått längst tid sedan du använde Håll nere Skift + Alt och tryck på Tabb tills du kommer till det önskade fönstret och släpp sedan tangenterna.
Öppna föregående sida i webbhistoriken Alt + Vänsterpil
Öppna nästa sida i webbhistoriken Alt + högerpil
Öppna webbsidan i en ny flik Skriv en webbadress i adressfältet och tryck sedan på Alt + Retur
Docka ett fönster till vänster Alt + [ (vänster hakparentes)
Docka ett fönster till höger Alt + ] (höger hakparentes)
Maximera fönstret Alt + =
Minimera fönstret Alt + - (minus)
Flytta fönster mellan skärmar (med en bildskärm ansluten till Chromebook)

Sök + Alt + m (alternativt)

Starttangenten + Alt + m

Öppna flikmenyn

Håll nere Ctrl och tryck på Framåt eller Bakåt tills en flik är markerad.

Tryck sedan på Sök + Skift + Höj volymen . Alternativt trycker du på Starttangenten + Skift + Höj volymen .

Navigera på en sida med kortkommandon

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten eller på översiktstangenten i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Nästa knapp

Sök + b (alternativt)

Starttangenten + b

Föregående knapp

Sök + Skift + b (alternativt)

Starttangenten + Skift + b

Nästa tecken

Sök + Skift + högerpil (alternativt)

Starttangenten + Skift + högerpil

Föregående tecken

Sök + Skift + vänsterpil (alternativt)

Starttangenten  + Skift + vänsterpil 

Nästa kryssruta

Sök + x (alternativt)

Starttangenten   + x

Föregående kryssruta

Sök + Skift + x (alternativt)

Starttangenten   + Skift + x

Nästa kombinationsruta

Sök + c (alternativt)

Starttangenten  + c

Föregående kombinationsruta

Sök + Skift + c (alternativt)

Starttangenten  + Skift c

Nästa redigerbara textfält

Sök + e (alternativt)

Starttangenten  + e

Föregående redigerbara textfält

Sök + Skift + e (alternativt)

Starttangenten  + Skifte

Nästa objekt som kan ha fokus Tabb
Föregående objekt som kan ha fokus Skift + Tabb
Nästa formulärfält

Sök + f (alternativt)

Starttangenten + f

Föregående formulärfält

Sök + Skift + f (alternativt)

Starttangenten + Skift + f

Nästa bild

Sök + g (alternativt)

Starttangenten + g

Föregående bild

Sök + Skift + g (alternativt)

Starttangenten  + Skift + g

Nästa grupp

Sök + Ctrl + nedåtpil  (alternativt)

Starttangenten + Ctrl + nedåtpil 

Föregående grupp

Sök + Ctrl + uppåtpil (alternativt)

Starttangenten + Ctrl + uppåtpil 

Nästa rubrik

Sök + h (alternativt)

Starttangenten + h

Föregående rubrik

Sök + Skift + h (alternativt)

Starttangenten + Skift + h

Nästa rubrik på nivå 1

Sök + 1 (alternativt)

Starttangenten + 1

Föregående rubrik på nivå 1

Sök + Skift + 1 (alternativt)

Starttangenten   + Skift + 1

Nästa rubrik på nivå 2

Sök + 2 (alternativt)

Starttangenten  + 2

Föregående rubrik på nivå 2

Sök + Skift + 2 (alternativt)

Starttangenten  + Skift + 2

Nästa rubrik på nivå 3

Sök + 3 (alternativt)

Starttangenten  + 3

Föregående rubrik på nivå 3

Sök + Skift + 3 (alternativt)

Starttangenten  + Skift + 3

Nästa rubrik på nivå 4

Sök + 4 (alternativt)

Starttangenten  + 4

Föregående rubrik på nivå 4

Sök + Skift + 4 (alternativt)

Starttangenten  + Skift + 4

Nästa rubrik på nivå 5

Sök + 5 (alternativt)

Starttangenten + 5

Föregående rubrik på nivå 5

Sök + Skift + 5 (alternativt)

Starttangenten + Skift + 5

Nästa rubrik på nivå 6

Sök + 6 (alternativt)

Starttangenten  + 6

Föregående rubrik på nivå 6

Sök + Skift + 6 (alternativt)

Starttangenten  + Skift + 6

Nästa landmärke

Sök + ; (semikolon) (alternativt)

Starttangenten + ; (semikolon)

Föregående landmärke

Sök + Skift + ; (semikolon) (alternativt)

Starttangenten  + Skift + ; (semikolon)

Nästa rad

Sök + nedåtpil (alternativt)

Starttangenten  + nedåtpil 

Föregående rad

Sök + uppåtpil (alternativt)

Starttangenten  + uppåtpil 

Nästa länk

Sök + L (alternativt)

Starttangenten  + L

Föregående länk

Sök + Skift + L (alternativt)

Starttangenten  + Skift + L

Nästa objekt

Sök + högerpil  (alternativt)

Starttangenten  + högerpil 

Föregående objekt

Sök + vänsterpil (alternativt)

Starttangenten  + vänsterpil 

Nästa tabell

Sök + t (alternativt)

Starttangenten  + t

Föregående tabell

Sök + Skift + t (alternativt)

Starttangenten  + Skift + t

Nästa besökta länk

Sök + v (alternativt)

Starttangenten  + v

Föregående besökta länk

Sök + Skift + v (alternativt)

Starttangenten  + Skift + v

Nästa ord

Sök + Ctrl + Skift + högerpil  (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl + Skift + högerpil 

Föregående ord

Sök + Ctrl + Skift + vänsterpil (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl + Skift + vänsterpil 

Till sidans början

Sök + Ctrl + vänsterpil (alternativt)

Starttangenten + Ctrl + vänsterpil

Till sidans slut

Sök + Ctrl + högerpil (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl + högerpil 

Börja läsa från markören

Sök + r (alternativt)

Starttangenten  + r

Hoppa till mer information

Sök + a + j (alternativt)

Starttangenten  + a + j

Navigera på en sida med pekskärmen

Nästa ord Svep åt höger med två fingrar
Föregående ord Svep åt vänster med två fingrar
Till sidans början Svep uppåt med två fingrar
Börja läsa från markören Svep nedåt med två fingrar
Klicka på ett objekt i fokus Tryck två gånger
Stoppa tal Tryck med två fingrar
Nästa rad Svep nedåt
Föregående rad Svep uppåt
Nästa tecken Svep åt höger
Föregående tecken Svep åt vänster
Nästa ord Svep åt höger med två fingrar
Föregående ord Svep åt vänster med två fingrar
Öppna den senast öppnade menyn Tryck med fyra fingrar
Näst menyobjekt Svep nedåt i menyn
Föregående menyobjekt Svep uppåt i menyn
Nästa menyrubrik Svep åt höger i menyn

Flytta mellan celler i en tabell

Du kan flytta markören i en tabell med hjälp av kortkommandon. Kontrollera först att markören är i tabellen.

Du flyttar markören från dess nuvarande position i en tabell genom att trycka på Sök + Ctrl + Alt alternativt Starttangenten  + Ctrl + Alt och sedan flytta en cell uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger med piltangenterna.

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Första cellen i tabellen

Sök + Alt + Skift + vänsterpil  (alternativt)

Starttangenten  + Alt + Skift + vänsterpil 

Sista cellen i tabellen

Sök + Alt + Skift + högerpil  (alternativt)

Starttangenten  + Alt + Skift + högerpil 

Första cellen i den aktuella raden

Sök + Alt + Skift + Ctrl + vänsterpil  (alternativt)

Starttangenten  + Alt + Skift + Ctrl + vänsterpil 

Sista cellen i den aktuella raden

Sök + Alt + Skift + Ctrl + högerpil  (alternativt)

Starttangenten  + Alt + Skift + Ctrl + högerpil 

Första cellen i den aktuella kolumnen

Sök + Alt + Skift + Ctrl + uppåtpil  (alternativt)

Starttangenten  + Alt + Skift + Ctrl + uppåtpil 

Sista cellen i den aktuella kolumnen

Sök + Alt + Skift + Ctrl + nedåtpil  (alternativt)

Starttangenten  + Alt + Skift + Ctrl + nedåtpil 

Markera och klicka

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten eller på översiktstangenten i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Flytta mellan objekt som går att markera, till exempel länkar och flikar Tabb
Flytta bakåt bland objekt som går att markera Skift + Tabb
Klicka på

Retur, eller tryck på Sök + blanksteg (alternativt)

Retur, eller tryck på Starttangenten + blanksteg

Markera text

Sök + s. Tryck på Sök + s igen där markeringen ska sluta (alternativt)

Starttangenten  + s. Tryck på Starttangenten  + s igen där markeringen ska sluta

Få information om en sida eller din Chromebook

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Höra rubriken på den aktuella sidan

Sök + a, sedan (alternativt)

Starttangenten  + a, sedan w

Höra webbadressen för den aktuella sidan

Sök + a, sedan (alternativt)

Starttangenten  + a, sedan u

Höra aktuellt datum och aktuell tid

Sök + a, sedan (alternativt)

Starttangenten  + a, sedan d

Höra hur mycket batteri Chromebook har kvar

Sök + o + b (alternativt)

Starttangenten + o+ b

Byta röst eller språk

När du aktiverar ChromeVox första gången väljs en röst automatiskt utifrån språkinställningen på Chromebook. Läs mer om hur du ändrar språk- och röstinställningarna.

Ändra språk
 1. Håll ned Sök och tryck två gånger på bokstaven o. Alternativt håller du nere Starttangenten och trycker två gånger på bokstaven o.
 2. Välj ChromeOS under Röst. Standardspråket visas på knappetiketten.
 3. Välj ett annat språk i listan. Du hör det nya språket som du har valt.
 4. Tryck på Ctrl + w när du är klar.
Göra uppläsningen långsammare eller snabbare eller stoppa den

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Spela upp långsammare

Sök + Skift + [ (vänster hakparentes) (alternativt)

Starttangenten  + Skift + [ (vänster hakparentes)

Spela upp snabbare

Sök + [ (vänster hakparentes) (alternativt)

Starttangenten  + [ (vänster hakparentes)

Stoppa uppläsningen Ctrl
Ändra röstläget i ChromeVox

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Ljusare

Sök + ] (höger hakparentes)

Starttangenten  + ] (höger hakparentes)

Mörkare

Sök + Skift + ] (höger hakparentes)

Starttangenten  + Skift + ] (höger hakparentes)

Använda kortkommandon för ChromeVox

Skriva genvägar snabbare

Om du vill aktivera låstangentsläget så att du inte ska behöva trycka på söktangenten  eller starttangenten  vid varje kortkommando trycker du snabbt två gånger på Sök eller Starttangenten. När meddelandet Låsta knappar har aktiverats läses upp har funktionen aktiverats. Den är aktiverad tills du trycker på samma tangent två gånger igen.

När du vill släppa upp sök- eller starttangenten igen trycker du snabbt två gånger på Sök eller Starttangenten en gång till. Meddelandet Låsta knappar har inaktiverats läses upp.

Använda ChromeVox-menyn

Om du vill öppna ChromeVox-menyn trycker du på Sök + . (punkt). Alternativt trycker du på Starttangenten  + . (punkt). Om du använder pekskärm kan du trycka på skärmen med fyra fingrar.
Du kan byta mellan menyerna genom att trycka på vänster- eller högerpil. Om du använder pekskärm sveper du åt vänster eller höger.
Om du vill öppna ett objekt i en lista trycker du på uppåt- eller nedåtpil och sedan på Retur.
 • Sök: Om du skriver i fältet visas en lista med resultat från alla ChromeVox-menyer.
 • Hoppa: Lista över alla ChromeVox-genvägar.
 • Tal: Lista över alla talgenvägar, inklusive information om hur du ökar eller minskar talhastigheten och tonhöjden.
 • Flikar: Lista över alla öppna flikar.
 • ChromeVox: Lista över flera ChromeVox-genvägar, inklusive självstudiematerial och träningsläge för ChromeVox.
 • Åtgärder: Lista över pekspecifika alternativ

Du kan använda listorna från ChromeVox-menyn för att navigera på en webbsida.

 • Rubrik: Lista över rubriker på webbsidan.
 • Landmärke: Lista över landmärken på webbsidan.
 • Länk: Lista över länkar på webbsidan.
 • Formulärkontroller: Lista över knappar eller formulär på en webbsida.
 • Tabell: Lista över tabeller på webbsidan.

Navigera i ChromeVox-menyn

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Aktivera eller inaktivera punktskriftstextning

Sök a, sedan (alternativt)

Starttangenten  + a, sedan b

Dölja ChromeVox-menyerna Esc
Visa rubriklista

Sök Ctrl + (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl + h

Visa lista över landmärken

Sök Ctrl (semikolon) (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl (semikolon)

Visa länklista

Sök Ctrl (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl L

Visa formulärlista

Sök Ctrl + f (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl + f

Visa tabellista

Sök Ctrl + t (alternativt)

Starttangenten  + Ctrl + t

Ändra inställningar för talad feedback

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Öppna sökalternativen

Sök o, sedan (alternativt)

Starttangenten  + o, sedan o

Sök på sidan

Sök + / (snedstreck) (alternativt)

Starttangenten  + / (snedstreck)

Börja läsa från markören

Sök (alternativt)

Starttangenten  + r

Aktivera eller inaktivera ljudikoner

Sök a, sedan (alternativt)

Starttangenten  + a, sedan e

Höra vilka skiljetecken du trycker på allt eftersom du skriver

Sök + a, sedan (alternativt)

Starttangenten  + a, sedan p

Höra vilka bokstäver du trycker på allt eftersom du skriver

Söka, sedan t (alternativt)

Starttangenten + a, sedan t

Ignorera nästa tangenttryckning

Sök Skift Esc (alternativt)

Starttangenten  + Skift Esc

Läs mer om ChromeVox

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion.

Öppna snabbmenyn för ChromeVox

Sök (alternativt)

Starttangenten  + m

Öppna självstudierna om sökning

Sök + o, sedan t (alternativt)

Starttangenten  + o, sedan t

Aktivera träningsläget (hör vad tangenterna på tangentbordet heter)

Sök + o, sedan k. När du trycker på en tangent eller en tangentkombination läser tangentbordet upp deras namn och talar om vad kortkommandot gör. (alternativt)

Starttangenten  + o, sedan k. När du trycker på en tangent eller en tangentkombination läser tangentbordet upp deras namn och talar om vad kortkommandot gör.

Obs! Du kan också använda detta med anslutna punktskriftsskärmar och pekrörelser på en pekskärm för att höra namnen på funktionerna.

Inaktivera träningsläget Ctrl w
Öppna uppdateringsinformationen

Sök o, sedan (alternativt)

Starttangenten  + o, sedan n

Ta skärmbilder eller göra skärminspelningar

 1. Tryck på Skift + Ctrl + på Chromebook.
 2. Du kan välja att få med hela skärmen, en del av skärmen eller bara ett fönster genom att trycka på Tabb.
 3. Gör ditt val och följ anvisningarna för ChromeVox.

Tips! Om du inte väljer en mapp sparas skärmbilder och inspelningar i mappen Nedladdningar som standard.

Skicka feedback eller få hjälp med ChromeVox

 • Chatta med andra: Gå med i diskussionsgruppen ChromeVox-Discuss
 • Skicka feedback om ChromeVox till oss: Aktivera ChromeVox, håll nere Sök och tryck på a + i. Alternativt håller du nere Starttangenten och trycker på a + i.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny