Používanie vstavanej čítačky obrazovky

Chromebooky majú vstavanú čítačku obrazovky ChromeVox, ktorá umožňuje zrakovo postihnutým osobám používať operačný systém Chrome.

Zapnutie a vypnutie čítačky obrazovky

ChromeVox je možné zapnúť alebo vypnúť na ktorejkoľvek stránke stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + z

V tabletoch: pridržte päť sekúnd tlačidlo zníženia hlasitosti tlačidlo zvýšenia hlasitosti. Ozve sa zvukový signál, ktorý označuje, že pridržanie funguje. Tlačidlá držte naďalej, ChromeVox začne rozprávať.

Čítanie stránky

Tip: Ak si chcete vypočuť popis aktuálnej pozície kurzora, stlačte Hľadať  + k. Prípadne stlačte Spúšťač  + k.

Výber textu pomocou kurzora

ChromeVox vám môže prečítať text pod kurzorom.
 1. Ak chcete otvoriť možnosti čítačky ChromeVox, stlačte Hľadať  + o + o. Prípadne stlačte Spúšťač  + o + o.  
 2. Zapnite Nahlas čítať text pod myšou.
 3. Presuňte kurzor po obrazovke a vypočujte si vyslovený text. 

Prechod na rôzne karty a okná

Otvorenie nového okna Ctrl + n
Otvorenie nového okna v anonymnom režime Shift + Ctrl + n
Otvorenie novej karty Ctrl + t
Otvorenie súboru v prehliadači Ctrl + o
Zavretie aktuálnej karty Ctrl + w
Zavretie aktuálneho okna  Shift + Ctrl + w
Opätovné otvorenie poslednej zatvorenej karty alebo okna Shift + Ctrl + t
Prechod na prvú až ôsmu kartu v okne Ctrl + 1  Ctrl + 8
Prechod na poslednú kartu v okne Ctrl + 9
Prechod na ďalšiu kartu v okne Ctrl + Tab
Prechod na predchádzajúcu kartu v okne Shift + Ctrl + Tab
Rýchle prepínanie okien Pridržte Alt a potom opakovane klepnite na Tab, dokým neprejdete na okno, ktoré chcete otvoriť. Kláves potom uvoľnite.
Otvorenie posledného používaného okna Pridržte klávesy Shift + Alt a klepnite na kláves Tab, kým prejdete na okno, ktoré chcete otvoriť. Potom klávesy uvoľnite. 
Prechod na predchádzajúcu stránku v histórii prehliadania Alt + šípka doľava 
Prechod na nasledujúcu stránku v histórii prehliadania  Alt + šípka doprava 
Otvorenie webovej stránky na novej karte Zadajte webovú adresu do panela s adresou a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + Enter
Ukotvenie okna vľavo Alt + [ (ľavá hranatá zátvorka)
Ukotvenie okna vpravo Alt + ] (pravá hranatá zátvorka)
Maximalizovanie okna Alt + =
Minimalizovanie okna Alt + - (mínus)
Presúvanie okien medzi obrazovkami (keď je Chromebook pripojený k monitoru)

Hľadať  + Alt + m (alebo) 

Spúšťač  + Alt + m

Otvorenie ponuky kariet

Pridržte Ctrl a klepnite na Dopredu  alebo Späť , kým nevyberiete kartu.

Potom stlačte Hľadať  + Shift + zvýšenie hlasitosti . Prípadne stlačte Spúšťač  + Shift + zvýšenie hlasitosti .

Prechádzanie stránky pomocou klávesových skratiek

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo kláves Spúšťač. Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako. 

Ďalšie tlačidlo

Hľadať  + b (alebo)

Spúšťač  + b

Predchádzajúce tlačidlo

Hľadať  + Shift + b (alebo)

Spúšťač Shift + b

Ďalší znak

Hľadať  + Shift + šípka doprava  (alebo)

Spúšťač  + Shift + šípka doprava 

Predchádzajúci znak

Hľadať  + Shift + šípka doľava  (alebo)

Spúšťač  + Shift + šípka doľava 

Ďalšie začiarkavacie políčko

Hľadať  + x (alebo)

Spúšťač  + x

Predchádzajúce začiarkavacie políčko

Hľadať  + Shift + x (alebo)

Spúšťač  + Shift + x

Ďalšie kombinované pole

Hľadať  + c (alebo)

Spúšťač  c

Predchádzajúce kombinované pole

Hľadať  + Shift + c (alebo)

Spúšťač  + Shift + c

Ďalšia upraviteľná textová oblasť

Hľadať  + e (alebo)

Spúšťač  + e

Predchádzajúca upraviteľná textová oblasť

Hľadať  + Shift + e (alebo)

Spúšťač  + Shifte

Ďalšia zamerateľná položka Tab
Predchádzajúca zamerateľná položka Shift + Tab
Ďalšie pole formulára

Hľadať  + f (alebo)

Spúšťač  + f

Predchádzajúce pole formulára

Hľadať  + Shift + f (alebo)

Spúšťač  + Shift + f

Ďalší obrázok

Hľadať  + g (alebo)

Spúšťač  + g

Predchádzajúci obrázok

Hľadať  + Shift + g (alebo)

Spúšťač  + Shift + g

Ďalšia skupina

Hľadať  + Ctrl + šípka nadol  (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + šípka nadol 

Predchádzajúca skupina

Hľadať  + Ctrl + šípka nahor  (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + šípka nahor 

Ďalší nadpis

Hľadať  + h (alebo)

Spúšťač  + h

Predchádzajúci nadpis

Hľadať  + Shift + h (alebo)

Spúšťač  + Shift + h

Ďalší nadpis 1. úrovne

Hľadať  + 1 (alebo)

Spúšťač  + 1

Predchádzajúci nadpis 1. úrovne

Hľadať  + Shift + 1 (alebo)

Spúšťač  + Shift + 1

Ďalší nadpis 2. úrovne

Hľadať  + 2 (alebo)

Spúšťač  + 2

Predchádzajúci nadpis 2. úrovne

Hľadať  + Shift + 2 (alebo)

Spúšťač + Shift + 2

Ďalší nadpis 3. úrovne

Hľadať  + 3 (alebo)

Spúšťač  + 3

Predchádzajúci nadpis 3. úrovne

Hľadať  + Shift + 3 (alebo)

Spúšťač  + Shift + 3

Ďalší nadpis 4. úrovne

Hľadať  + 4 (alebo)

Spúšťač  + 4

Predchádzajúci nadpis 4. úrovne

Hľadať  + Shift + 4 (alebo)

Spúšťač  + Shift + 4

Ďalší nadpis 5. úrovne

Hľadať  + 5 (alebo)

Spúšťač  + 5

Predchádzajúci nadpis 5. úrovne

Hľadať  + Shift + 5 (alebo)

Spúšťač  + Shift + 5

Ďalší nadpis 6. úrovne

Hľadať  + 6 (alebo)

Spúšťač  + 6

Predchádzajúci nadpis 6. úrovne

Hľadať  + Shift + 6 (alebo)

Spúšťač  + Shift + 6

Ďalší orientačný bod

Hľadať  + ; (bodkočiarka) (alebo)

Spúšťač  + ; (bodkočiarka)

Predchádzajúci orientačný bod

Hľadať  + Shift + ; (bodkočiarka) (alebo)

Spúšťač  + Shift + ; (bodkočiarka)

Ďalší riadok

Hľadať  + šípka nadol  (alebo)

Spúšťač + šípka nadol 

Predchádzajúci riadok

Hľadať  + šípka nahor  (alebo)

Spúšťač  + šípka nahor 

Ďalší odkaz

Hľadať  + L (alebo)

Spúšťač  + L

Predchádzajúci odkaz

Hľadať  + Shift + L (alebo)

Spúšťač  + Shift + L

Ďalší objekt

Hľadať  + šípka doprava  (alebo)

Spúšťač  + šípka doprava 

Predchádzajúci objekt

Hľadať  + šípka doľava  (alebo)

Spúšťač  + šípka doľava 

Ďalšia tabuľka

Hľadať  + t (alebo)

Spúšťač  + t

Predchádzajúca tabuľka

Hľadať  + Shift + t (alebo)

Spúšťač  + Shift + t

Ďalší navštívený odkaz

Hľadať  + v (alebo)

Spúšťač + v

Predchádzajúci navštívený odkaz

Hľadať  + Shift + v (alebo)

Spúšťač  + Shift + v

Ďalšie slovo

Hľadať  + Ctrl + Shift + šípka doprava  (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + Shift + šípka doprava 

Predchádzajúce slovo

Hľadať  + Ctrl + Shift + šípka doľava  (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + Shift + šípka doľava 

Prechod na začiatok stránky 

Hľadať  + Ctrl + šípka doľava  (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + šípka doľava 

Prechod na koniec stránky

Hľadať  + Ctrl + šípka doprava  (alebo)

Spúšťač + Ctrl + šípka doprava 

Začať čítať od aktuálneho miesta

Hľadať  + r (alebo)

Spúšťač  + r

Prechod na podrobnosti

Hľadať  + a + j​​​​​​​ (alebo)

Spúšťač  + a + j​​​​​​​

Prechádzanie stránky pomocou dotykovej obrazovky

Ďalšie slovo Potiahnutie dvoma prstami doprava
Predchádzajúce slovo Potiahnutie dvoma prstami doľava
Prechod na začiatok stránky Potiahnutie dvoma prstami nahor
Začať čítať od aktuálneho miesta Potiahnutie dvoma prstami nadol
Kliknutie na zameranú položku Dvojité klepnutie
Zastavenie reči Klepnutie dvoma prstami
Ďalší riadok Potiahnutie nadol
Predchádzajúci riadok Potiahnutie nahor
Ďalší znak Potiahnutie doprava
Predchádzajúci znak Potiahnutie doľava
Ďalšie slovo Potiahnutie dvoma prstami doprava
Predchádzajúce slovo Potiahnutie dvoma prstami doľava
Otvorenie ponuky nedávno navštívených Klepnutie štyrmi prstami
Ďalšia položka ponuky Potiahnutie nadol v rámci ponúk
Predchádzajúca položka ponuky Potiahnutie nahor v rámci ponúk
Ďalší nadpis ponuky Potiahnutie doprava v rámci ponúk

Prechod na iné bunky v tabuľke

V tabuľkách sa môžete pohybovať pomocou klávesových skratiek. Začnite tým, že umiestnite kurzor na tabuľku.

Ak chcete presunúť kurzor z aktuálneho umiestnenia v tabuľke, stlačte Hľadať  + Ctrl + Alt alebo stlačte Spúšťač  + Ctrl + Alt a klávesmi so šípkami sa posúvajte o jednu bunku požadovaným smerom.

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.​​​​​​​

Prvá bunka v tabuľke

Hľadať  + Alt + Shift + šípka doľava  (alebo)

Spúšťač  + Alt + Shift + šípka doľava 

Posledná bunka v tabuľke

Hľadať  + Alt + Shift + šípka doprava  (alebo)

Spúšťač  + Alt + Shift + šípka doprava 

Prvá bunka v aktuálnom riadku

Hľadať  + Alt + Shift + Ctrl + šípka doľava  (alebo)

Spúšťač  + Alt + Shift + Ctrl + šípka doľava 

Posledná bunka v aktuálnom riadku

Hľadať  + Alt + Shift + Ctrl + šípka doprava  (alebo)

​​​​​​​Spúšťač  + Alt + Shift + Ctrl + šípka doprava 

Prvá bunka v aktuálnom stĺpci

Hľadať  + Alt + Shift + Ctrl + šípka nahor  (alebo)

Spúšťač  + Alt + Shift + Ctrl + šípka nahor 

Posledná bunka v aktuálnom stĺpci

Hľadať  + Alt + Shift + Ctrl + šípka nadol  (alebo)

Spúšťač  + Alt + Shift + Ctrl + šípka nadol 

Výber a kliknutie

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.

Prechod medzi vybrateľnými položkami, ako sú napríklad odkazy a karty Tab
Prechod dozadu po vybrateľných položkách Shift + Tab
Kliknutie

Enter alebo stlačte Hľadať  + medzerník (alebo)

Enter, prípadne stlačte Spúšťač  + medzerník

Výber textu

Hľadať  + s. Výber ukončite opätovným stlačením kombinácie klávesov Hľadať  + s (alebo)

Spúšťač  + s. Výber ukončite opätovným stlačením kombinácie klávesovSpúšťač  + s

Získanie informácií o stránke alebo Chromebooku

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.

Vypočutie názvu aktuálnej stránky

Hľadať  + a a potom (alebo)

Spúšťač  + a a potom w

Vypočutie webovej adresy aktuálnej stránky

Hľadať  + a a potom (alebo)

Spúšťač  + a a potom u

Vypočutie aktuálneho dátumu a času

Hľadať  + a a potom (alebo)

Spúšťač  + a a potom d

Vypočutie informácie o zostávajúcej batérii Chromebooku

Hľadať  + o + b (alebo)

Spúšťač  + o + b

Zmena hlasu alebo jazyka

Po prvom zapnutí čítačky obrazovky ChromeVox sa automaticky vyberie hlas podľa nastaveného jazyka Chromebooku. Prečítajte si, ako zmeniť nastavenia jazyka a hlasu

Zmena jazyka
 1. Pridržte kláves Hľadať a potom dvakrát stlačte písmeno o. Prípadne stlačte kláves Spúšťač a potom dvakrát stlačte písmeno o
 2. V sekcii Hlasy vyberte Chrome OS. Na štítku tlačidla sa zobrazí predvolený jazyk.
 3. V zozname zvoľte iný jazyk. Budete počuť nový vybraný jazyk.
 4. Po dokončení stlačte Ctrl + w.
Spomalenie, zrýchlenie alebo zastavenie hovorenej spätnej väzby

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.

Spomalenie

Hľadať + Shift + [ (ľavá hranatá zátvorka) (alebo)

Spúšťač + Shift + [ (ľavá hranatá zátvorka)

Zrýchlenie

Hľadať  + [ (ľavá hranatá zátvorka) (alebo)

Spúšťač  + [ (ľavá hranatá zátvorka)

Zastavenie rozprávania Ctrl
Zmena tónu hlasu čítačky ChromeVox

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.

Vyššia frekvencia

Hľadať  + ] (pravá hranatá zátvorka)

Spúšťač  + ] (pravá hranatá zátvorka)

Nižšia frekvencia

Hľadať  + Shift + ] (pravá hranatá zátvorka)

Spúšťač + Shift + ] (pravá hranatá zátvorka)

Používanie klávesových skratiek čítačky ChromeVox

Rýchlejšie zadávanie skratiek

Ak chcete zapnúť režim uzamknutia klávesa, aby ste nemuseli pri každej skratke stláčať kláves Hľadať  alebo Spúšťač , rýchlo dvakrát stlačte Hľadať alebo Spúšťač. Po zapnutí režimu uzamknutia klávesa sa ozve oznámenie, že je aktivovaný. Zostane zapnutý, kým dvakrát opäť nestlačíte kláves Hľadať alebo Spúšťač.

Kláves Hľadať alebo Spúšťač opäť uvoľníte jeho opätovným dvojitým stlačením. ChromeVox oznámi, že režim uzamknutia klávesa je vypnutý.

Používanie ponuky čítačky ChromeVox

Ak chcete otvoriť ponuku čítačky ChromeVox, stlačte Hľadať  + . (bodka). Prípadne stlačte Spúšťač  + . (bodka). Ak používate dotykovú obrazovku, môžete na ňu klepnúť štyrmi prstami.
Medzi ponukami môžete prepínať stlačením šípky doľava alebo doprava. Ak používate dotykovú obrazovku, potiahnite doľava alebo doprava.
Ak chcete otvoriť konkrétnu položku v zozname, stlačte šípku nahor alebo nadol a potom Enter.
 • Vyhľadávanie: Zadajte text do panela. Zobrazí sa zoznam výsledkov z ľubovoľnej ponuky čítačky ChromeVox.  
 • Preskočenie: Zoznam všetkých skratiek čítačky ChromeVox.
 • Reč: Zoznam skratiek reči zahŕňajúci aj tie, ktoré umožňujú zvýšiť alebo znížiť rýchlosť reči a tón hlasu. 
 • Karty: Zoznam všetkých otvorených kariet. 
 • ChromeVox: zoznam niekoľkých skratiek čítačky ChromeVox, ktorý zahŕňa návod k čítačke ChromeVox a režim učenia. 
 • Akcie: Zoznam dotykových možností

Webovú stránku môžete prechádzať pomocou zoznamov ponúk čítačky ChromeVox.

 • Nadpis: Zoznam nadpisov na webovej stránke. 
 • Orientačný bod: Zoznam orientačných bodov na webovej stránke.
 • Odkaz: Zoznam odkazov na webovej stránke.
 • Ovládacie prvky formulára: Zoznam tlačidiel alebo formulárov na webovej stránke. 
 • Tabuľka: Zoznam tabuliek na webovej stránke. 

Navigácia v ponuke čítačky ChromeVox

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.

Zapnutie a vypnutie titulkov v Braillovom písme

Hľadať  + a a potom (alebo)

Spúšťač  + a a potom b

Skrytie ponúk čítačky ChromeVox Esc
Zobrazenie zoznamu nadpisov

Hľadať  + Ctrl + (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + h

Zobrazenie zoznamu orientačných bodov

Hľadať  + Ctrl + ; (bodkočiarka) (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + ; (bodkočiarka)

Zobrazenie zoznamu odkazov

Hľadať  + Ctrl (alebo)

Spúšťač  + Ctrl L

Zobrazenie zoznamu formulárov

Hľadať  Ctrl + f (alebo)

Spúšťač  Ctrl + f

Zobrazenie zoznamu tabuliek

Hľadať  + Ctrl + t (alebo)

Spúšťač  + Ctrl + t

Zmena nastavení hovorenej spätnej väzby

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.

Otvorenie možností klávesa Hľadať

Hľadať  o a potom (alebo)

Spúšťač o a potom o

Vyhľadanie na stránke

Hľadať  + / (lomka) (alebo)

Spúšťač  + / (lomka)

Začať čítať od aktuálneho miesta

Hľadať  + r  (alebo)

Spúšťač  + r

Zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu

Hľadať  a a potom e  (alebo)

Spúšťač  a a potom e

Vyslovovanie zadávaných interpunkčných znamienok

Hľadať  + a a potom p  (alebo)

Spúšťač  + a a potom p

Vyslovovanie zadávaných písmen

Hľadať  a a potom t  (alebo)

Spúšťač  a a potom t

Ignorovanie stlačenia nasledujúceho klávesa

Hľadať  Shift + Esc  (alebo)

Spúšťač  Shift + Esc

Ďalšie informácie o čítačke ChromeVox

Dôležité: V prípade niektorých skratiek môžete stlačiť kláves Hľadať  alebo Spúšťač . Závisí to od toho, akú máte klávesnicu. Oba klávesy fungujú rovnako.

Otvorenie kontextovej ponuky čítačky ChromeVox

Hľadať  (alebo)

Spúšťač  m

Otvorenie návodu ku klávesu Hľadať

Hľadať  + o a potom t (alebo)

Spúšťač  + o a potom t

Zapnutie režimu učenia (vyslovovanie názvov klávesov na klávesnici)

Hľadať  + o a potom k. Klávesnica vysloví názov ľubovoľného klávesa alebo kombinácie klávesov, ktoré stlačíte, a vysvetlí, čo klávesová skratka urobí. (alebo)

Spúšťač  + o a potom k. Klávesnica vysloví názov ľubovoľného klávesa alebo kombinácie klávesov, ktoré stlačíte, a vysvetlí, čo klávesová skratka urobí.

Poznámka: Túto možnosť môžete tiež používať s pripojenými Braillovými displejmi a dotykovými gestami na dotykovej obrazovke, keď si chcete zobraziť názvy funkcií.

Vypnutie režimu učenia Ctrl + w
Otvorenie poznámok k aktualizácii

Hľadať  + o a potom (alebo)

Spúšťač  + o a potom n

Pomocník a spätná väzba čítačky obrazovky ChromeVox

 • Četujte s ďalšími používateľmi: zapojte sa do diskusnej skupiny čítačky ChromeVox
 • Odoslanie spätnej väzby týkajúcej sa čítačky ChromeVox: zapnite ChromeVox, pridržte kláves Hľadať  a potom stlačte a + i. Prípadne pridržte Spúšťač a potom stlačte a + i