Korzystanie z wbudowanego czytnika ekranu

Chromebooki mają wbudowany czytnik ekranu o nazwie ChromeVox, dzięki któremu osoby z wadą wzroku mogą używać systemu operacyjnego Chrome.

Włączanie i wyłączanie czytnika ekranu

ChromeVoxa możesz włączyć lub wyłączyć na dowolnej stronie, naciskając Ctrl + Alt + Z.

Na tabletach: naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przyciski zmniejszania i zwiększania głośności. Przytrzymując przyciski, usłyszysz dźwięk informujący o włączeniu funkcji. Nadal przytrzymuj przyciski, a ChromeVox zacznie mówić.

Odczytywanie strony

Wskazówka: aby ChromeVox poinformował Cię na głos o bieżącym położeniu kursora na stronie, naciśnij Wyszukaj + K.

Poruszanie się po stronie za pomocą skrótów klawiszowych

Następny przycisk Wyszukaj + B
Następny znak Wyszukaj + Shift + strzałka w prawo
Następne pole wyboru Wyszukaj + X
Następne pole złożone Wyszukaj + C
Następne pole tekstowe do edycji Wyszukaj + E
Następny element, który można zaznaczyć Tab
Następne pole formularza Wyszukaj + F
Następna grafika Wyszukaj + G
Następna grupa Wyszukaj + Ctrl + strzałka w dół
Następny nagłówek Wyszukaj + H
Następny nagłówek poziomu 1 Wyszukaj + 1
Następny nagłówek poziomu 2 Wyszukaj + 2
Następny nagłówek poziomu 3 Wyszukaj + 3
Następny nagłówek poziomu 4 Wyszukaj + 4
Następny nagłówek poziomu 5 Wyszukaj + 5
Następny nagłówek poziomu 6 Wyszukaj + 6
Następny punkt orientacyjny Wyszukaj + ; (średnik)
Następny wiersz Wyszukaj + strzałka w dół
Następny link Wyszukaj + L
Następny obiekt Wyszukaj + strzałka w prawo
Następna tabela Wyszukaj + T
Następny kliknięty link Wyszukaj + V
Następne słowo Wyszukaj + Ctrl + Shift + strzałka w prawo
Poprzedni przycisk Wyszukaj + Shift + B
Poprzedni znak Wyszukaj + Shift + strzałka w lewo
Poprzednie pole wyboru Wyszukaj + Shift + X
Poprzednie pole złożone Wyszukaj + Shift + C
Poprzednie pole tekstowe do edycji Wyszukaj + Shift + E
Poprzedni element, który można wybrać Shift + Tab
Poprzednie pole formularza Wyszukaj + Shift + F
Poprzednia grafika Wyszukaj + Shift + G
Poprzednia grupa Wyszukaj + Ctrl + strzałka w górę
Poprzedni nagłówek Wyszukaj + Shift + H
Poprzedni nagłówek poziomu 1 Wyszukaj + Shift + 1
Poprzedni nagłówek poziomu 2 Wyszukaj + Shift + 2
Poprzedni nagłówek poziomu 3 Wyszukaj + Shift + 3
Poprzedni nagłówek poziomu 4 Wyszukaj + Shift + 4
Poprzedni nagłówek poziomu 5 Wyszukaj + Shift + 5
Poprzedni nagłówek poziomu 6 Wyszukaj + Shift + 6
Poprzedni punkt orientacyjny Wyszukaj + Shift + ; (średnik)
Poprzedni wiersz Wyszukaj + strzałka w górę
Poprzedni link Wyszukaj + Shift + L
Poprzedni obiekt Wyszukaj + strzałka w lewo
Poprzednia tabela Wyszukaj + Shift + T
Poprzedni kliknięty link Wyszukaj + Shift + V
Poprzednie słowo Wyszukaj + Ctrl + Shift + strzałka w lewo
Zwiększanie poziomu szczegółowości Wyszukaj + znak plusa
Przejście na dół strony Wyszukaj + Ctrl + strzałka w prawo
Przejście na górę strony Wyszukaj + Ctrl + strzałka w lewo

Poruszanie się po stronie za pomocą ekranu dotykowego

Poprzednie słowo Przesuń dwoma palcami w lewo
Następne słowo Przesuń dwoma palcami w prawo
Przejście na górę strony Przesuń dwoma palcami w górę
Rozpoczęcie czytania od bieżącego miejsca Przesuń dwoma palcami w dół
Kliknięcie zaznaczonego elementu Dotknij dwukrotnie
Zatrzymanie odtwarzania głosu Dotknij dwoma palcami
Poprzedni wiersz Przesuń palcem w górę
Następny wiersz Przesuń palcem w dół
Poprzedni znak Przesuń palcem w lewo
Następny znak Przesuń palcem w prawo
Poprzednie słowo Przesuń dwoma palcami w lewo
Następne słowo Przesuń dwoma palcami w prawo
Otwarcie ostatnio odwiedzonego menu Dotknij czterema palcami
Poprzednia pozycja menu Przesuń palcem w górę w obrębie menu
Następna pozycja menu

Przesuń palcem w dół w obrębie menu

Następny nagłówek menu Przesuń palcem w prawo w obrębie menu

Przechodzenie do różnych komórek tabeli

W poruszaniu się po tabelach pomagają skróty klawiszowe. Najpierw umieść kursor w tabeli.

Aby przesunąć kursor z bieżącej lokalizacji w tabeli, naciśnij Wyszukaj + Ctrl + Alt i użyj klawiszy strzałek do przechodzenia o jedną komórkę w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do różnych komórek:

 • Pierwsza komórka w tabeli: Wyszukaj + Alt + Shift + strzałka w lewo
 • Pierwsza komórka w bieżącym wierszu: Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w lewo
 • Pierwsza komórka w bieżącej kolumnie: Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w górę
 • Ostatnia komórka w tabeli: Wyszukaj + Alt + Shift + strzałka w prawo
 • Ostatnia komórka w bieżącym wierszu: Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w prawo
 • Ostatnia komórka w bieżącej kolumnie: Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w dół
Wybieranie i klikanie
 • Poruszanie się po elementach, które można wybrać (takich jak linki i karty): Tab
 • Poruszanie się wstecz po elementach, które można wybrać: Shift + Tab
 • Klikanie: Enter lub Wyszukaj + spacja
 • Zaznaczanie tekstu: Wyszukaj + S. Na końcu zaznaczanego fragmentu naciśnij ponownie Wyszukaj + S
Uzyskiwanie informacji o stronie
 • Odczytanie na głos tytułu bieżącej strony: Wyszukaj + A, a następnie W
 • Odczytanie na głos adresu URL bieżącej strony: Wyszukaj + A, a następnie U
 • Odczytanie na głos bieżącej daty i godziny: Wyszukaj + A, a następnie D

Zmienianie głosu lub języka

Gdy ChromeVox zostanie włączony po raz pierwszy, automatycznie wybiera głos na podstawie języka ustawionego przez Ciebie w Chromebooku. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia głosu i języka 

Zmienianie języka
 1. Naciśnij i przytrzymaj Wyszukaj, a następnie naciśnij dwukrotnie literę O.
 2. W sekcji Głosy wybierz Chrome OS. Swój domyślny język zobaczysz na etykiecie przycisku.
 3. Wybierz inny język z listy. Usłyszysz jego nazwę.
 4. Aby zakończyć, naciśnij Ctrl + W.
Spowalnianie, przyspieszanie i wstrzymywanie komunikatów głosowych
 • Wolniej: Wyszukaj + Shift + [ (lewy nawias kwadratowy)
 • Szybciej: Wyszukaj + [ (lewy nawias kwadratowy)
 • Wstrzymanie komunikatów: Ctrl
Zmienianie wysokości głosu ChromeVoxa
 • Wyższa częstotliwość: Wyszukaj + ] (prawy nawias kwadratowy)
 • Niższa częstotliwość: Wyszukaj + Shift + ] (prawy nawias kwadratowy)

Korzystanie ze skrótów klawiszowych ChromeVoxa

Szybsze wpisywanie skrótów

Aby nie naciskać klawisza Wyszukaj przy poszczególnych skrótach, szybko naciśnij go dwukrotnie. Będziesz wiedzieć, że został on włączony, gdy usłyszysz „Tryb klawiszy trwałych włączony”. Klawisz pozostanie włączony, dopóki znowu nie naciśniesz go dwukrotnie.

Aby wyłączyć przytrzymanie klawisza Wyszukaj, ponownie naciśnij go dwukrotnie. ChromeVox powie „Tryb klawiszy trwałych wyłączony”.

Wyświetlanie list skrótów, zmienianie ustawień i wyświetlanie dodatkowych informacji o czytniku ChromeVox

Wyświetlanie i ukrywanie skrótów

Pokazanie wszystkich możliwych skrótów ChromeVoxa Wyszukaj + . (kropka)
Ukrycie skrótów Esc
Pokazanie skrótów dotyczących formularzy Wyszukaj + Ctrl + F
Pokazanie skrótów dotyczących nagłówków Wyszukaj + Ctrl + H
Pokazanie skrótów dotyczących punktów orientacyjnych Wyszukaj + Ctrl + ; (średnik)
Pokazanie skrótów dotyczących linków Wyszukaj + Ctrl + L
Pokazanie skrótów dotyczących tabel Wyszukaj + Ctrl + T

 

Zmienianie ustawień komunikatów głosowych

Otwieranie opcji wyszukiwania Wyszukaj + O, a następnie O
Włączanie/wyłączanie napisów w alfabecie Braille'a Wyszukaj + A, a następnie B
Znajdowanie na stronie Wyszukaj + / (ukośnik)
Rozpoczęcie czytania od bieżącego miejsca Wyszukaj + R
Włączanie/wyłączanie ikon audio Wyszukaj + A, a następnie E
Odczytywanie na głos wpisywanych znaków interpunkcyjnych Wyszukaj + A, a następnie P
Odczytywanie na głos wpisywanych liter Wyszukaj + A, a następnie T
Ignorowanie następnego naciśnięcia klawisza Wyszukaj + Shift + Esc

 

Wyświetlanie dodatkowych informacji na temat ChromeVoxa i Chromebooka

Otwarcie menu kontekstowego Wyszukaj + M
Otwarcie samouczka wyszukiwania Wyszukaj + O, a następnie T
Odczytywanie na głos nazwy klawiszy na klawiaturze („Tryb informacyjny”) Wyszukaj + O, a następnie K. Podczas naciskania klawiszy lub ich kombinacji na klawiaturze będziesz słyszeć ich nazwy oraz informacje o przypisanych do nich funkcjach.
Wyłączenie Trybu informacyjnego Ctrl + W
Otwarcie informacji o aktualizacjach Wyszukaj + O, a następnie N

Wysyłanie opinii i uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z ChromeVoxa

 • Porozmawiaj z innymi osobami. Dołącz do grupy dyskusyjnej ChromeVoxa.
 • Wyślij do nas opinię na temat ChromeVoxa: włącz ChromeVoxa, naciśnij i przytrzymaj Wyszukaj, a następnie naciśnij A + I.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?