Korzystanie z wbudowanego czytnika ekranu

Chromebooki mają wbudowany czytnik ekranu o nazwie ChromeVox, który umożliwia osobom z wadą wzroku korzystanie z systemu operacyjnego Chrome.

Włączanie i wyłączanie czytnika ekranu

ChromeVoxa możesz włączyć lub wyłączyć na dowolnej stronie, naciskając Ctrl + Alt + Z

Na tabletach: naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przyciski zmniejszania i zwiększania głośności. Przytrzymując przyciski, usłyszysz dźwięk informujący o włączeniu funkcji. Nadal przytrzymuj przyciski, a ChromeVox zacznie mówić.

Odczytywanie strony

Wskazówka: aby ChromeVox poinformował Cię na głos o bieżącym położeniu kursora na stronie, naciśnij Wyszukaj + K.

Wybieranie tekstu za pomocą kursora

ChromeVox może przeczytać tekst, który jest pod kursorem.
 1. Aby otworzyć opcje ChromeVoxa, naciśnij Wyszukaj + O, a następnie O
 2. Włącz Przeczytaj na głos tekst wskazany myszą.
 3. Przesuwaj kursor po ekranie, by posłuchać tekstu czytanego na głos. 

Przechodzenie do różnych kart i okien

Otwórz nowe okno Ctrl + N
Otwórz nowe okno w trybie incognito Shift + Ctrl + N
Otwórz nową kartę Ctrl + T
Otwórz plik w przeglądarce Ctrl + O
Zamknij bieżącą kartę Ctrl + W
Zamknij bieżące okno  Shift + Ctrl + W
Przywróć ostatnią zamkniętą kartę lub ostatnie zamknięte okno Shift + Ctrl + T
Przejdź do karty 1–8 w oknie Od Ctrl + 1 do Ctrl + 8
Przejdź do ostatniej karty w oknie Ctrl + 9
Przejdź do następnej karty w oknie Ctrl + Tab
Przejdź do poprzedniej karty w oknie Shift + Ctrl + Tab
Przejdź szybko do innego okna Naciśnij i przytrzymaj Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze.
Otwórz niedawno używane okno Naciśnij i przytrzymaj Shift + Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze. 
Otwórz poprzednią stronę z historii przeglądania Alt + strzałka w lewo 
Otwórz następną stronę z historii przeglądania  Alt + strzałka w prawo 
Otwórz stronę w nowej karcie Wpisz adres internetowy (URL) w pasku adresu i naciśnij Alt + Enter
Zadokuj okno po lewej stronie Alt + [ (lewy nawias kwadratowy)
Zadokuj okno po prawej stronie Alt + ] (prawy nawias kwadratowy)
Maksymalizuj okno Alt + =
Minimalizuj okno Alt + - (minus)
Przełączaj okna między ekranami (gdy Chromebook jest podłączony do monitora) Wyszukaj  + Alt + M
Otwórz menu kart Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, klikaj Dalej  lub Wstecz , aż wybierzesz kartę. Następnie naciśnij Wyszukaj  + Shift + przycisk zwiększania głośności .

Poruszanie się po stronie za pomocą skrótów klawiszowych

Następny przycisk Wyszukaj + B
Poprzedni przycisk Wyszukaj + Shift + B
Następny znak Wyszukaj + Shift + strzałka w prawo
Poprzedni znak Wyszukaj + Shift + strzałka w lewo
Następne pole wyboru Wyszukaj + X
Poprzednie pole wyboru Wyszukaj + Shift + X
Następne pole złożone Wyszukaj + C
Poprzednie pole złożone Wyszukaj + Shift + C
Następne pole tekstowe do edycji Wyszukaj + E
Poprzednie pole tekstowe do edycji Wyszukaj + Shift + E
Następny element, który można zaznaczyć Tab
Poprzedni element, który można zaznaczyć Shift + Tab
Następne pole formularza Wyszukaj + F
Poprzednie pole formularza Wyszukaj + Shift + F
Następna grafika Wyszukaj + G
Poprzednia grafika Wyszukaj + Shift + G
Następna grupa Wyszukaj + Ctrl + strzałka w dół
Poprzednia grupa Wyszukaj + Ctrl + strzałka w górę
Następny nagłówek Wyszukaj + H
Poprzedni nagłówek Wyszukaj + Shift + H
Następny nagłówek poziomu 1 Wyszukaj + 1
Poprzedni nagłówek poziomu 1 Wyszukaj + Shift + 1
Następny nagłówek poziomu 2 Wyszukaj + 2
Poprzedni nagłówek poziomu 2 Wyszukaj + Shift + 2
Następny nagłówek poziomu 3 Wyszukaj + 3
Poprzedni nagłówek poziomu 3 Wyszukaj + Shift + 3
Następny nagłówek poziomu 4 Wyszukaj + 4
Poprzedni nagłówek poziomu 4 Wyszukaj + Shift + 4
Następny nagłówek poziomu 5 Wyszukaj + 5
Poprzedni nagłówek poziomu 5 Wyszukaj + Shift + 5
Następny nagłówek poziomu 6 Wyszukaj + 6
Poprzedni nagłówek poziomu 6 Wyszukaj + Shift + 6
Następny punkt orientacyjny Wyszukaj + ; (średnik)
Poprzedni punkt orientacyjny Wyszukaj + Shift + ; (średnik)
Następny wiersz Wyszukaj + strzałka w dół
Poprzedni wiersz Wyszukaj + strzałka w górę
Następny link Wyszukaj + L
Poprzedni link Wyszukaj + Shift + L
Następny obiekt Wyszukaj + strzałka w prawo
Poprzedni obiekt Wyszukaj + strzałka w lewo
Następna tabela Wyszukaj + T
Poprzednia tabela Wyszukaj + Shift + T
Następny kliknięty link Wyszukaj + V
Poprzedni kliknięty link Wyszukaj + Shift + V
Następne słowo Wyszukaj + Ctrl + Shift + strzałka w prawo
Poprzednie słowo Wyszukaj + Ctrl + Shift + strzałka w lewo
Przejście na górę strony  Wyszukaj + Ctrl + strzałka w lewo
Przejście na dół strony Wyszukaj + Ctrl + strzałka w prawo
Rozpoczęcie czytania od bieżącego miejsca Wyszukaj + R
Przejście do szczegółów Wyszukaj + A + J

Poruszanie się po stronie za pomocą ekranu dotykowego

Następne słowo Przesuń dwoma palcami w prawo
Poprzednie słowo Przesuń dwoma palcami w lewo
Przejście na górę strony Przesuń dwoma palcami w górę
Rozpoczęcie czytania od bieżącego miejsca Przesuń dwoma palcami w dół
Kliknięcie zaznaczonego elementu Dotknij dwukrotnie
Zatrzymanie odtwarzania głosu Dotknij dwoma palcami
Następny wiersz Przesuń palcem w dół
Poprzedni wiersz Przesuń palcem w górę
Następny znak Przesuń palcem w prawo
Poprzedni znak Przesuń palcem w lewo
Następne słowo Przesuń dwoma palcami w prawo
Poprzednie słowo Przesuń dwoma palcami w lewo
Otwieranie ostatnio odwiedzonego menu Dotknij czterema palcami
Następna pozycja menu Przesuń palcem w dół w obrębie menu
Poprzednia pozycja menu Przesuń palcem w górę w obrębie menu
Następny nagłówek menu Przesuń palcem w prawo w obrębie menu

Przechodzenie do różnych komórek tabeli

W poruszaniu się po tabelach pomagają skróty klawiszowe. Najpierw umieść kursor w tabeli.

Aby przesunąć kursor z bieżącej lokalizacji w tabeli, naciśnij Wyszukaj + Ctrl + Alt i użyj klawiszy strzałek do przechodzenia o jedną komórkę w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do różnych komórek:

Pierwsza komórka w tabeli Wyszukaj + Alt + Shift + strzałka w lewo
Ostatnia komórka w tabeli Wyszukaj + Alt + Shift + strzałka w prawo
Pierwsza komórka w bieżącym wierszu Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w lewo
Ostatnia komórka w bieżącym wierszu Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w prawo
Pierwsza komórka w bieżącej kolumnie Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w górę
Ostatnia komórka w bieżącej kolumnie Wyszukaj + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w dół
Wybieranie i klikanie
Poruszanie się po elementach, które można wybrać (takich jak linki i karty) Tab
Przejście wstecz po elementach, które można wybrać Shift + Tab
Klikanie Enter lub naciśnij Wyszukaj + spacja
Zaznaczanie tekstu Wyszukaj + S. Na końcu zaznaczanego fragmentu naciśnij ponownie Wyszukaj + S
Uzyskiwanie informacji o stronie lub Chromebooku
Odczytywanie na głos tytułu bieżącej strony Wyszukaj + A, a następnie W
Odczytywanie na głos adresu URL bieżącej strony Wyszukaj + A, a następnie U
Odczytywanie na głos bieżącej daty i godziny Wyszukaj + A, a następnie D
Odczytywanie na głos stopnia naładowania baterii Chromebooka Wyszukaj + O + B

Zmienianie głosu lub języka

Gdy ChromeVox zostanie włączony po raz pierwszy, automatycznie wybiera głos na podstawie języka ustawionego przez Ciebie w Chromebooku. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia głosu i języka 

Zmienianie języka
 1. Naciśnij i przytrzymaj Wyszukaj, a następnie naciśnij dwukrotnie literę O.
 2. W sekcji Głosy wybierz Chrome OS. Swój domyślny język zobaczysz na etykiecie przycisku.
 3. Wybierz inny język z listy. Usłyszysz jego nazwę.
 4. Aby zakończyć, naciśnij Ctrl + W.
Spowalnianie, przyspieszanie i wstrzymywanie komunikatów głosowych
Spowalnianie Wyszukaj + Shift + [ (lewy nawias kwadratowy)
Przyspieszanie Wyszukaj + [ (lewy nawias kwadratowy)
Wstrzymywanie komunikatów głosowych Ctrl
Zmienianie wysokości głosu ChromeVoxa
Wyższa częstotliwość Wyszukaj + ] (prawy nawias kwadratowy)
Niższa częstotliwość Wyszukaj + Shift + ] (prawy nawias kwadratowy)

Korzystanie ze skrótów klawiszowych ChromeVoxa

Szybsze wpisywanie skrótów

Aby włączyć tryb klawiszy trwałych i nie naciskać klawisza Wyszukaj przy każdym skrócie, szybko dwukrotnie naciśnij Wyszukaj. Będziesz wiedzieć, że został on włączony, gdy usłyszysz „Tryb klawiszy trwałych włączony”. Klawisz pozostanie włączony, dopóki znowu nie naciśniesz go dwukrotnie.

Aby wyłączyć przytrzymanie klawisza Wyszukaj, ponownie naciśnij go dwukrotnie. ChromeVox powie „Tryb klawiszy trwałych wyłączony”.

Korzystanie z menu ChromeVoxa

Aby otworzyć menu ChromeVoxa, naciśnij Wyszukaj + . (kropka). Jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, możesz dotknąć go czterema palcami.
Naciskaj strzałki w lewo lub w prawo, by przełączać się między elementami menu. Jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, przesuń palcem w lewo lub w prawo.
Aby otworzyć określony element z listy, naciśnij strzałkę w górę lub w dół, a następnie kliknij Enter.
 • Przejdź: lista wszystkich skrótów ChromeVoxa.
 • Mowa: lista skrótów głosowych, która zawiera informacje o tym, jak zwiększać lub zmniejszać tempo i ton wypowiedzi. 
 • Karty: lista wszystkich otwartych kart. 
 • ChromeVox: lista kilku skrótów ChromeVoxa, w tym samouczek i tryb informacyjny. 
 • Czynności: lista opcji związanych z dotykiem.

Możesz poruszać się po stronie internetowej za pomocą list menu ChromeVoxa.

 • Nagłówek: lista nagłówków na stronie internetowej. 
 • Punkt orientacyjny: lista punktów orientacyjnych na stronie internetowej.
 • Link: lista linków na stronie internetowej.
 • Formularz: lista przycisków lub formularzy na stronie internetowej. 
 • Tabela: lista tabel na stronie internetowej. 

Poruszanie się po menu ChromeVoxa

Włączanie/wyłączanie napisów w alfabecie Braille'a Wyszukaj + A, a następnie B
Ukrywanie menu ChromeVoxa Esc
Wyświetlanie listy nagłówków Wyszukaj + Ctrl + H
Wyświetlanie listy punktów orientacyjnych Wyszukaj + Ctrl + ; (średnik)
Wyświetlanie listy linków Wyszukaj + Ctrl L
Wyświetlanie listy formularzy Wyszukaj + Ctrl + F
Wyświetlanie listy tabel Wyszukaj + Ctrl + T

Zmienianie ustawień komunikatów głosowych

Otwieranie opcji wyszukiwania Wyszukaj + O, a następnie O
Znajdowanie na stronie Wyszukaj + / (ukośnik)
Rozpoczęcie czytania od bieżącego miejsca Wyszukaj + R
Włączanie/wyłączanie ikon audio Wyszukaj A, a następnie E
Odczytywanie na głos wpisywanych znaków interpunkcyjnych Wyszukaj + A, a następnie P
Odczytywanie na głos wpisywanych liter Wyszukaj A, a następnie T
Ignorowanie następnego naciśnięcia klawisza Wyszukaj Shift + Esc

Więcej informacji o czytniku ChromeVox

Otwieranie menu kontekstowego ChromeVoxa Wyszukaj M
Otwieranie samouczka wyszukiwania Wyszukaj + O, a następnie T
Włączanie Trybu informacyjnego (odczytywanie na głos nazwy klawiszy na klawiaturze)

Wyszukaj + O, a następnie K. Podczas naciskania klawiszy lub ich kombinacji na klawiaturze będziesz słyszeć ich nazwy oraz informacje o przypisanych do nich funkcjach.

Uwaga: tego trybu można też używać z podłączonym monitorem brajlowskim i gestami dotykowymi na ekranie dotykowym, by nazwy funkcji były odczytywane na głos.

Wyłączanie Trybu informacyjnego Ctrl + W
Otwieranie informacji o aktualizacjach Wyszukaj + O, a następnie N
   

Wysyłanie opinii i uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z ChromeVoxa

 • Porozmawiaj z innymi osobami. Dołącz do grupy dyskusyjnej ChromeVoxa.
 • Wyślij do nas opinię na temat ChromeVoxa: włącz ChromeVoxa, naciśnij i przytrzymaj Wyszukaj, a następnie naciśnij A + I.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?