Korzystanie z wbudowanego czytnika ekranu

Chromebooki mają wbudowany czytnik ekranu o nazwie ChromeVox, który umożliwia osobom z wadą wzroku korzystanie z systemu operacyjnego Chrome.

Włączanie i wyłączanie czytnika ekranu

ChromeVoxa możesz włączyć lub wyłączyć na dowolnej stronie, naciskając Ctrl + Alt + Z.

Na tabletach: naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski zmniejszaniazwiększania głośności. Przytrzymując przyciski, usłyszysz dźwięk informujący o włączeniu funkcji. Nadal przytrzymuj przyciski, a ChromeVox zacznie mówić.

Odczytywanie strony

Wskazówka: aby ChromeVox poinformował Cię na głos o bieżącym położeniu kursora na stronie, naciśnij Wyszukaj  + K. Możesz też nacisnąć Menu z aplikacjami  + K.

Wybieranie tekstu za pomocą kursora

ChromeVox może przeczytać tekst, który jest pod kursorem.
 1. Aby otworzyć opcje ChromeVoksa, naciśnij Wyszukaj  + O + O lub Menu z aplikacjami  + O + O.
 2. Włącz Przeczytaj na głos tekst wskazany myszą.
 3. Przesuwaj kursor po ekranie, aby posłuchać tekstu czytanego na głos.

Przechodzenie do różnych kart i okien

Otwórz nowe okno Ctrl + N
Otwórz nowe okno w trybie incognito Shift + Ctrl + N
Otwórz nową kartę Ctrl + T
Otwórz plik w przeglądarce Ctrl + O
Zamknij bieżącą kartę Ctrl + W
Zamknij bieżące okno Shift + Ctrl + W
Przywróć ostatnią zamkniętą kartę lub ostatnie zamknięte okno Shift + Ctrl + T
Przejdź do karty 1–8 w oknie Od Ctrl + 1 do Ctrl + 8
Przejdź do ostatniej karty w oknie Ctrl + 9
Przejdź do następnej karty w oknie Ctrl + Tab
Przejdź do poprzedniej karty w oknie Shift + Ctrl + Tab
Przejdź szybko do innego okna Naciśnij i przytrzymaj Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze.
Otwórz niedawno używane okno Naciśnij i przytrzymaj Shift + Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze.
Otwórz poprzednią stronę z historii przeglądania Alt + strzałka w lewo
Otwórz następną stronę z historii przeglądania Alt + strzałka w prawo
Otwórz stronę w nowej karcie Wpisz adres internetowy (URL) w pasku adresu i naciśnij Alt + Enter
Zadokuj okno po lewej stronie Alt + [ (lewy nawias kwadratowy)
Zadokuj okno po prawej stronie Alt + ] (prawy nawias kwadratowy)
Maksymalizuj okno Alt + =
Minimalizuj okno Alt + - (minus)
Przełączaj okna między ekranami (gdy Chromebook jest podłączony do monitora)

Wyszukaj  + Alt + M (lub)

Menu z aplikacjami  + Alt + M

Otwórz menu kart

Naciśnij i przytrzymaj Ctrl, klikaj Dalej  lub Wstecz , dopóki nie zostanie wybrana karta.

Potem naciśnij Wyszukaj  + Shift + przycisk zwiększania głośności . Możesz też nacisnąć Menu z aplikacjami  + Shift + przycisk zwiększania głośności .

Poruszanie się po stronie za pomocą skrótów klawiszowych

Ważne: aby uzyskać dostęp do niektórych skrótów, w zależności od klawiatury możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Następny przycisk

Wyszukaj  + B (lub)

Menu z aplikacjami  + B

Poprzedni przycisk

Wyszukaj  + Shift + B (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + B

Następny znak

Wyszukaj  + Shift + strzałka w prawo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + strzałka w prawo 

Poprzedni znak

Wyszukaj  + Shift + strzałka w lewo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + strzałka w lewo 

Następne pole wyboru

Wyszukaj  + X (lub)

Menu z aplikacjami  + X

Poprzednie pole wyboru

Wyszukaj  + Shift + X (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + X

Następne pole złożone

Wyszukaj  + C (lub)

Menu z aplikacjami  + C

Poprzednie pole złożone

Wyszukaj  + Shift + C (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + C

Następne pole tekstowe do edycji

Wyszukaj  + E (lub)

Menu z aplikacjami  + E

Poprzednie pole tekstowe do edycji

Wyszukaj  + Shift + E (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + E

Następny element, który można zaznaczyć Tab
Poprzedni element, który można zaznaczyć Shift + Tab
Następne pole formularza

Wyszukaj  + F (lub)

Menu z aplikacjami  + F

Poprzednie pole formularza

Wyszukaj  + Shift + F (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + F

Następna grafika

Wyszukaj  + G (lub)

Menu z aplikacjami  + G

Poprzednia grafika

Wyszukaj  + Shift + G (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + G

Następna grupa

Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w dół  (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w dół 

Poprzednia grupa

Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w górę  (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w górę 

Następny nagłówek

Wyszukaj  + H (lub)

Menu z aplikacjami  + H

Poprzedni nagłówek

Wyszukaj  + Shift + H (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + H

Następny nagłówek poziomu 1

Wyszukaj  + 1 (lub)

Menu z aplikacjami  + 1

Poprzedni nagłówek poziomu 1

Wyszukaj  + Shift + 1 (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + 1

Następny nagłówek poziomu 2

Wyszukaj  + 2 (lub)

Menu z aplikacjami  + 2

Poprzedni nagłówek poziomu 2

Wyszukaj  + Shift + 2 (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + 2

Następny nagłówek poziomu 3

Wyszukaj  + 3 (lub)

Menu z aplikacjami  + 3

Poprzedni nagłówek poziomu 3

Wyszukaj  + Shift + 3 (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + 3

Następny nagłówek poziomu 4

Wyszukaj  + 4 (lub)

Menu z aplikacjami  + 4

Poprzedni nagłówek poziomu 4

Wyszukaj  + Shift + 4 (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + 4

Następny nagłówek poziomu 5

Wyszukaj  + 5 (lub)

Menu z aplikacjami  + 5

Poprzedni nagłówek poziomu 5

Wyszukaj  + Shift + 5 (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + 5

Następny nagłówek poziomu 6

Wyszukaj  + 6 (lub)

Menu z aplikacjami  + 6

Poprzedni nagłówek poziomu 6

Wyszukaj  + Shift + 6 (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + 6

Następny punkt orientacyjny

Wyszukaj  + ; (średnik) (lub)

Menu z aplikacjami  + ; (średnik)

Poprzedni punkt orientacyjny

Wyszukaj  + Shift + ; (średnik) (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + ; (średnik)

Następny wiersz

Wyszukaj  + strzałka w dół  (lub)

Menu z aplikacjami  + strzałka w dół 

Poprzedni wiersz

Wyszukaj  + strzałka w górę  (lub)

Menu z aplikacjami  + strzałka w górę 

Następny link

Wyszukaj  + L (lub)

Menu z aplikacjami  + L

Poprzedni link

Wyszukaj  + Shift + L (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + L

Następny obiekt

Wyszukaj  + strzałka w prawo  (lub)

Menu z aplikacjami  + strzałka w prawo 

Poprzedni obiekt

Wyszukaj  + strzałka w lewo  (lub)

Menu z aplikacjami  + strzałka w lewo 

Następna tabela

Wyszukaj  + T (lub)

Menu z aplikacjami  + T

Poprzednia tabela

Wyszukaj  + Shift + T (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + T

Następny kliknięty link

Wyszukaj  + V (lub)

Menu z aplikacjami  + V

Poprzedni kliknięty link

Wyszukaj  + Shift + V (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + V

Następne słowo

Wyszukaj  + Ctrl + Shift + strzałka w prawo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + Shift + strzałka w prawo 

Poprzednie słowo

Wyszukaj  + Ctrl + Shift + strzałka w lewo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + Shift + strzałka w lewo 

Przejdź na górę strony

Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w lewo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w lewo

Przejdź na dół strony

Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w prawo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w prawo 

Rozpocznij czytanie od bieżącego miejsca

Wyszukaj  + R (lub)

Menu z aplikacjami + R

Przejdź do szczegółów

Wyszukaj  + A + J (lub)

Menu z aplikacjami  + A + J

Poruszanie się po stronie za pomocą ekranu dotykowego

Następne słowo Przesuń 2 palcami w prawo
Poprzednie słowo Przesuń 2 palcami w lewo
Przejdź na górę strony Przesuń 2 palcami w górę
Rozpocznij czytanie od bieżącego miejsca Przesuń 2 palcami w dół
Kliknij zaznaczony element Dotknij dwukrotnie
Zatrzymaj odtwarzanie głosu Dotknij 2 palcami
Następny wiersz Przesuń palcem w dół
Poprzedni wiersz Przesuń palcem w górę
Następny znak Przesuń palcem w prawo
Poprzedni znak Przesuń palcem w lewo
Następne słowo Przesuń 2 palcami w prawo
Poprzednie słowo Przesuń 2 palcami w lewo
Otwórz ostatnio odwiedzone menu Dotknij 4 palcami
Następna pozycja menu Przesuń palcem w dół w obrębie menu
Poprzednia pozycja menu Przesuń palcem w górę w obrębie menu
Następny nagłówek menu Przesuń palcem w prawo w obrębie menu

Przechodzenie do różnych komórek tabeli

W poruszaniu się po tabelach pomagają skróty klawiszowe. Na początek umieść kursor w tabeli.

Aby przenieść kursor z bieżącej lokalizacji w tabeli, naciśnij Wyszukaj  + Ctrl + Alt lub naciśnij Menu z aplikacjami  + Ctrl + Alt i użyj klawiszy strzałek do przechodzenia o 1 komórkę w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Pierwsza komórka w tabeli

Wyszukaj  + Alt + Shift + strzałka w lewo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Alt + Shift + strzałka w lewo 

Ostatnia komórka w tabeli

Wyszukaj  + Alt + Shift + strzałka w prawo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Alt + Shift + strzałka w prawo 

Pierwsza komórka w bieżącym wierszu

Wyszukaj  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w lewo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w lewo 

Ostatnia komórka w bieżącym wierszu

Wyszukaj  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w prawo  (lub)

Menu z aplikacjami  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w prawo 

Pierwsza komórka w bieżącej kolumnie

Wyszukaj  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w górę  (lub)

Menu z aplikacjami  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w górę 

Ostatnia komórka w bieżącej kolumnie

Wyszukaj  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w dół  (lub)

Menu z aplikacjami  + Alt + Shift + Ctrl + strzałka w dół 

Wybieranie i klikanie

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Poruszaj się po elementach, które można wybrać (takich jak linki i karty) Tab
Przejdź wstecz po elementach, które można wybrać Shift + Tab
Kliknij

Enter lub naciśnij Wyszukaj  + spacja (lub)

Enter lub naciśnij Menu z aplikacjami  + spacja

Zaznacz tekst

Wyszukaj  + S. Na końcu zaznaczanego fragmentu naciśnij ponownie Wyszukaj  + S (lub)

Menu z aplikacjami  + S. Na końcu zaznaczanego fragmentu naciśnij ponownie Menu z aplikacjami  + S

Uzyskiwanie informacji o stronie lub Chromebooku

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Odczytaj na głos tytuł bieżącej strony

Wyszukaj  + , a potem W (lub)

Menu z aplikacjami  + A, a potem W

Odczytaj na głos adres URL bieżącej strony

Wyszukaj  + , a potem U (lub)

Menu z aplikacjami  + A, a potem U

Odczytaj na głos bieżącą datę i godzinę

Wyszukaj  + , a potem D (lub)

Menu z aplikacjami  + A, a potem D

Odczytaj na głos stopień naładowania baterii Chromebooka

Wyszukaj  + O + B (lub)

Menu z aplikacjami + O + B

Zmienianie głosu lub języka

Gdy ChromeVox zostanie włączony po raz pierwszy, automatycznie wybiera głos na podstawie języka ustawionego przez Ciebie na Chromebooku. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia głosu i języka

Zmiana języka
 1. Naciśnij i przytrzymaj Wyszukaj , a potem naciśnij dwukrotnie literę O. Możesz też nacisnąć Menu z aplikacjami , a potem dwukrotnie nacisnąć literę O.
 2. W sekcji Głosy wybierz ChromeOS. Swój domyślny język zobaczysz na etykiecie przycisku.
 3. Wybierz inny język z listy. Usłyszysz jego nazwę.
 4. Aby zakończyć, naciśnij Ctrl + W.
Spowalnianie, przyspieszanie i wstrzymywanie komunikatów głosowych

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Spowolnij

Wyszukaj  + Shift + [ (lewy nawias kwadratowy) (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + [ (lewy nawias kwadratowy)

Przyspiesz

Wyszukaj  + [ (lewy nawias kwadratowy) (lub)

Menu z aplikacjami  + [ (lewy nawias kwadratowy)

Wstrzymaj komunikaty głosowe Ctrl
Zmienianie tonu głosu ChromeVoksa

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Wyższa częstotliwość

Wyszukaj  + ] (prawy nawias kwadratowy)

Menu z aplikacjami  + ] (prawy nawias kwadratowy)

Niższa częstotliwość

Wyszukaj  + Shift + ] (prawy nawias kwadratowy)

Menu z aplikacjami  + Shift + ] (prawy nawias kwadratowy)

Korzystanie ze skrótów klawiszowych ChromeVoksa

Szybsze wpisywanie skrótów

Aby włączyć tryb klawiszy trwałych i nie naciskać przy każdym skrócie klawisza Wyszukaj  ani klawisza Menu z aplikacjami , szybko dwukrotnie naciśnij klawisz Wyszukaj lub Menu z aplikacjami. Będziesz wiedzieć, że został on włączony, gdy usłyszysz „Tryb klawiszy trwałych włączony”. Klawisz pozostanie włączony, dopóki znowu nie naciśniesz go dwukrotnie.

Aby wyłączyć przytrzymanie klawisza Wyszukaj lub klawisza Menu z aplikacjami, ponownie naciśnij dwukrotnie klawisz Wyszukaj lub Menu z aplikacjami. ChromeVox powie „Tryb klawiszy trwałych wyłączony”.

Korzystanie z menu ChromeVoksa

Aby otworzyć menu ChromeVoksa, naciśnij Wyszukaj  + . (kropka). Możesz też nacisnąć Menu z aplikacjami  + . (kropka). Jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, możesz dotknąć go 4 palcami.
Naciskaj strzałki w lewo lub w prawo, aby przełączać się między elementami menu. Jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, przesuń palcem w lewo lub w prawo.
Aby otworzyć określony element z listy, naciśnij strzałkę w górę lub w dół, a potem naciśnij Enter.
 • Wyszukaj: wpisz tekst na pasku, aby zobaczyć listę wyników z dowolnego menu ChromeVoksa.
 • Przejdź: lista wszystkich skrótów ChromeVoxa.
 • Mowa: lista skrótów głosowych, która zawiera informacje o tym, jak zwiększać lub zmniejszać tempo i ton wypowiedzi.
 • Karty: lista wszystkich otwartych kart.
 • ChromeVox: lista kilku skrótów ChromeVoxa, w tym samouczek i tryb informacyjny.
 • Czynności: lista opcji związanych z dotykiem.

Możesz poruszać się po stronie internetowej za pomocą list menu ChromeVoxa.

 • Nagłówek: lista nagłówków na stronie internetowej.
 • Punkt orientacyjny: lista punktów orientacyjnych na stronie internetowej.
 • Link: lista linków na stronie internetowej.
 • Elementy sterujące formularza: lista przycisków lub formularzy na stronie internetowej.
 • Tabela: lista tabel na stronie internetowej.

Poruszanie się po menu ChromeVoxa

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Włącz/wyłącz napisy w alfabecie Braille'a

Wyszukaj  + A, a potem B (lub)

Menu z aplikacjami  + A, a potem B

Ukryj menu ChromeVoksa Esc
Wyświetl listę nagłówków

Wyszukaj  + Ctrl + H (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + H

Wyświetl listę punktów orientacyjnych

Wyszukaj  + Ctrl + ; (średnik) (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + ; (średnik)

Wyświetl listę linków

Wyszukaj  + Ctrl + L (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + L

Wyświetl listę formularzy

Wyszukaj  + Ctrl + F (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + F

Wyświetl listę tabel

Wyszukaj  + Ctrl + T (lub)

Menu z aplikacjami  + Ctrl + T

Zmienianie ustawień komunikatów głosowych

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Otwórz opcje wyszukiwania

Wyszukaj  + O, a potem O (lub)

Menu z aplikacjami  + O, a potem O

Znajdź na stronie

Wyszukaj  + / (ukośnik) (lub)

Menu z aplikacjami  + / (ukośnik)

Rozpocznij czytanie od bieżącego miejsca

Wyszukaj  + R (lub)

Menu z aplikacjami  + R

Włącz/wyłącz ikony audio

Wyszukaj  + A, a potem E (lub)

Menu z aplikacjami  + A, a potem E

Odczytaj na głos wpisywane znaki interpunkcyjne

Wyszukaj  + A, a potem P (lub)

Menu z aplikacjami  + A, a potem P

Odczytaj na głos wpisywane litery

Wyszukaj  + A, a potem T (lub)

Menu z aplikacjami  + A, a potem T

Ignoruj następne naciśnięcie klawisza

Wyszukaj  + Shift + Esc (lub)

Menu z aplikacjami  + Shift + Esc

Więcej informacji o ChromeVoksie

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba działają tak samo.

Otwórz menu kontekstowe ChromeVoksa

Wyszukaj  + M (lub)

Menu z aplikacjami  + M

Otwórz samouczek wyszukiwania

Wyszukaj  + O, a potem T (lub)

Menu z aplikacjami  + O, a potem T

Włącz tryb informacyjny (odczytywanie na głos nazw klawiszy na klawiaturze)

Wyszukaj  + O, a potem K. Podczas naciskania klawiszy lub ich kombinacji na klawiaturze będziesz słyszeć ich nazwy oraz informacje o przypisanych do nich funkcjach. (lub)

Menu z aplikacjami  + O, a potem K. Podczas naciskania klawiszy lub ich kombinacji na klawiaturze będziesz słyszeć ich nazwy oraz informacje o przypisanych do nich funkcjach.

Uwaga: tego trybu można też używać z podłączonym monitorem brajlowskim i gestami dotykowymi na ekranie dotykowym, by nazwy funkcji były odczytywane na głos.

Wyłącz tryb informacyjny Ctrl + W
Otwórz informacje o aktualizacjach

Wyszukaj  + O, a potem N (lub)

Menu z aplikacjami  + O, a potem N

Robienie zrzutów i nagrywanie ekranu

 1. Na Chromebooku naciśnij Shift + Ctrl + .
 2. Aby zrobić zrzut całego ekranu, jego części lub samego okna, naciśnij Tab.
 3. Wybierz odpowiednią dla siebie opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami ChromeVoksa.

Wskazówka: jeśli nie wybierzesz folderu, zrzuty i nagrania ekranu zostaną domyślnie zapisane w folderze „Pobrane pliki”.

Wysyłanie opinii i uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z ChromeVoksa

 • Porozmawiaj z innymi osobami. Dołącz do grupy dyskusyjnej ChromeVoksa.
 • Wyślij do nas opinię na temat ChromeVoksa: włącz ChromeVoksa, naciśnij i przytrzymaj Wyszukaj , a potem naciśnij A + I. Możesz też nacisnąć i przytrzymać Menu z aplikacjami , a potem A + I.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
208
false