Įdiegto ekrano skaitytuvo naudojimas

„Chromebook“ įrenginiuose yra įdiegtas ekrano skaitytuvas „ChromeVox“, su kuriuo regos sutrikimų turintys asmenys gali naudoti „Chrome“ operacinę sistemą.

Ekrano skaitytuvo įjungimas arba išjungimas

„ChromeVox“ galite įjungti ar išjungti iš bet kurio puslapio paspausdami Ctrl + Alt + z.

Planšetiniuose kompiuteriuose: paspauskite ir palaikykite garsumo mažinimo + garsumo didinimo mygtukus 5 sek. Laikydami mygtukus išgirsite garsą, kuris reikš, kad ekrano skaitytuvas veika. Toliau laikykite mygtukus, tada „ChromeVox“ pradės kalbėti.

Puslapio skaitymas

Patarimas: jei norite išgirsti žymeklio dabartinės padėties puslapyje aprašą, paspauskite paieškos klavišą + k. Arba paspauskite Paleidimo priemonę  + k.

Teksto pasirinkimas žymekliu

Galite nustatyti, kad „ChromeVox“ nuskaitytų po žymekliu esantį tekstą.
 1. Kad atidarytumėte „ChromeVox“ parinktis, paspauskite paieškos klavišą oo. Arba paspauskite Paleidimo priemonę o + o.
 2. Įjunkite parinktį Įvesti sakomą tekstą ties pelės žymekliu.
 3. Judindami žymeklį ekrane girdėsite skaitomą tekstą.

Perėjimas prie kitų skirtukų ir langų

Atidaryti naują langą Ctrl n
Atidaryti naują langą inkognito režimu Shift Ctrl + n
Atidaryti naują skirtuką Ctrlt
Atidaryti failą naršyklėje Ctrl + o
Uždaryti dabartinį skirtuką Ctrl + w
Uždaryti dabartinį langą Shift + Ctrl + w
Iš naujo atidaryti paskutinį uždarytą skirtuką Shift + Ctrl + t
Eiti į 1–8 lango skirtukus Nuo Ctrl + 1 iki Ctrl + 8
Eiti į paskutinį skirtuką lange Ctrl + 9
Eiti į kitą lango skirtuką Ctrl + tabuliavimo klavišas
Eiti į ankstesnį skirtuką lange Shift + Ctrl + tabuliavimo klavišas
Greitai perjungti langus Paspauskite ir palaikykite Alt, palieskite tabuliavimo klavišą, kol pateksite į norimą atidaryti langą, tada atleiskite.
Atidaryti langą, kurį paskutiniu metu naudojote rečiausiai Paspauskite ir palaikykite Shift + Alt, palieskite tabuliavimo klavišą, kol pateksite į norimą atidaryti langą, tada atleiskite.
Eiti į ankstesnį naršymo istorijos puslapį Alt + rodyklė kairėn
Eiti į kitą naršymo istorijos puslapį Alt + rodyklė dešinėn
Atidaryti tinklalapį naujame skirtuke Įveskite žiniatinklio adresą (URL) į adreso juostą, tada paspauskite Alt + Enter
Pritvirtinti langą kairėje Alt + [ (kairysis laužtinis skliaustas)
Pritvirtinti langą dešinėje Alt + ] (dešinysis laužtinis skliaustas)
Padidinti langą Alt + =
Sumažinti langą Alt + - (brūkšnelis)
Perkelti langus iš vieno ekrano į kitą (kai „Chromebook“ įrenginys prijungtas prie monitoriaus)

Paieškos klavišas + Alt + m (arba)

Paleidimo priemonė + Alt + m

Atidaryti skirtukų meniu

Paspauskite ir palaikykite Ctrl, palieskite rodyklę pirmyn  arba atgal , kol skirtukas bus pasirinktas.

Tada paspauskite paieškos klavišą + Shift + garsumo padidinimo mygtuką . Arba paspauskite Paleidimo priemonę  + Shift + garsumo padidinimo mygtuką .

Puslapio naršymas naudojant sparčiuosius klavišus

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Kitas mygtukas

Paieškos klavišas + (arba)

Paleidimo priemonė  + b

Ankstesnis mygtukas

Paieškos klavišas + Shift + b (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + b

Kitas simbolis

Paieškos klavišas + Shift + rodyklė dešinėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + rodyklė dešinėn 

Ankstesnis simbolis

Paieškos klavišas + Shift + rodyklė kairėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + rodyklė kairėn 

Kitas žymimasis laukelis

Paieškos klavišas + x (arba)

Paleidimo priemonė  + x

Ankstesnis žymimasis laukelis

Paieškos klavišas + Shift + x (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + x

Kitas jungtinis laukelis

Paieškos klavišas + c (arba)

Paleidimo priemonė  + c

Ankstesnis jungtinis laukelis

Paieškos klavišas + Shift + c (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift c

Kita redaguojama teksto sritis

Paieškos klavišas + e (arba)

Paleidimo priemonė  + e

Ankstesnė redaguojama teksto sritis

Paieškos klavišas + Shift + e (arba)

Paleidimo priemonė  + Shifte

Kitas suaktyvinamas elementas Tabuliavimo klavišas
Ankstesnis suaktyvinamas elementas Shift + tabuliavimo klavišas
Kitas formos laukas

Paieškos klavišas + f (arba)

Paleidimo priemonė  + f

Ankstesnis formos laukas

Paieškos klavišas + Shift + f (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + f

Kitas grafinis elementas

Paieškos klavišas + g (arba)

Paleidimo priemonė  + g

Ankstesnis grafinis elementas

Paieškos klavišas + Shift + g (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + g

Kita grupė

Paieškos klavišas + Ctrl + rodyklė žemyn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + rodyklė žemyn 

Ankstesnė grupė

Paieškos klavišas + Ctrl + rodyklė aukštyn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + rodyklė aukštyn 

Kita antraštė

Paieškos klavišas + h (arba)

Paleidimo priemonė  + h

Ankstesnė antraštė

Paieškos klavišas + Shift + h (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + h

Kita pirmo lygio antraštė

Paieškos klavišas + 1 (arba)

Paleidimo priemonė  + 1

Ankstesnė pirmo lygio antraštė

Paieškos klavišas + Shift + 1 (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + 1

Kita antro lygio antraštė

Paieškos klavišas + 2 (arba)

Paleidimo priemonė  + 2

Ankstesnė antro lygio antraštė

Paieškos klavišas + Shift + 2 (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + 2

Kita trečio lygio antraštė

Paieškos klavišas + 3 (arba)

Paleidimo priemonė  + 3

Ankstesnė trečio lygio antraštė

Paieškos klavišas + Shift + 3 (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + 3

Kita ketvirto lygio antraštė

Paieškos klavišas + 4 (arba)

Paleidimo priemonė  + 4

Ankstesnė ketvirto lygio antraštė

Paieškos klavišas + Shift + 4 (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + 4

Kita penkto lygio antraštė

Paieškos klavišas + 5 (arba)

Paleidimo priemonė  + 5

Ankstesnė penkto lygio antraštė

Paieškos klavišas + Shift + 5 (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + 5

Kita šešto lygio antraštė

Paieškos klavišas + 6 (arba)

Paleidimo priemonė  + 6

Ankstesnė šešto lygio antraštė

Paieškos klavišas + Shift + 6 (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + 6

Kitas orientyras

Paieškos klavišas + ; (kabliataškis) (arba)

Paleidimo priemonė  + ; (kabliataškis)

Ankstesnis orientyras

Paieškos klavišas + Shift + ; (kabliataškis) (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + ; (kabliataškis)

Kita eilutė

Paieškos klavišas + rodyklė žemyn  (arba)

Paleidimo priemonė  + rodyklė žemyn 

Ankstesnė eilutė

Paieškos klavišas + rodyklė aukštyn  (arba)

Paleidimo priemonė  + rodyklė aukštyn 

Kita nuoroda

Paieškos klavišas + L (arba)

Paleidimo priemonė  + L

Ankstesnė nuoroda

Paieškos klavišas + Shift + L (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + L

Kitas objektas

Paieškos klavišas + rodyklė dešinėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + rodyklė dešinėn 

Ankstesnis objektas

Paieškos klavišas + rodyklė kairėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + rodyklė kairėn 

Kita lentelė

Paieškos klavišas + t (arba)

Paleidimo priemonė  + t

Ankstesnė lentelė

Paieškos klavišas + Shift + t (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + t

Kita nuoroda, kuria buvo lankytasi

Paieškos klavišas + v (arba)

Paleidimo priemonė  + v

Ankstesnė nuoroda, kuria buvo lankytasi

Paieškos klavišas + Shift + v (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + v

Kitas žodis

Paieškos klavišas + Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn 

Ankstesnis žodis

Paieškos klavišas + Ctrl + Shift + rodyklė kairėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + Shift + rodyklė kairėn 

Eiti į puslapio viršų

Paieškos klavišas + Ctrl + rodyklė kairėn (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + rodyklė kairėn 

Eiti į puslapio apačią

Paieškos klavišas + Ctrl + rodyklė dešinėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + rodyklė dešinėn 

Pradėti skaityti nuo dabartinės vietos

Paieškos klavišas + r (arba)

Paleidimo priemonė  + r

Pereiti į išsamios informacijos skiltį

Paieškos klavišas + a + j (arba)

Paleidimo priemonė  + a + j

Puslapio naršymas naudojant jutiklinį ekraną

Kitas žodis Perbraukimas dviem pirštais dešinėn
Ankstesnis žodis Perbraukimas dviem pirštais kairėn
Eiti į puslapio viršų Perbraukimas dviem pirštais aukštyn
Pradėti skaityti nuo dabartinės vietos Perbraukimas dviem pirštais žemyn
Spustelėti paryškintą elementą Palietimas dukart
Sustabdyti kalbą Palietimas dviem pirštais
Kita eilutė Perbraukimas žemyn
Ankstesnė eilutė Perbraukimas aukštyn
Kitas simbolis Perbraukimas dešinėn
Ankstesnis simbolis Perbraukimas kairėn
Kitas žodis Perbraukimas dviem pirštais dešinėn
Ankstesnis žodis Perbraukimas dviem pirštais kairėn
Atidaryti paskiausiai naudotą meniu Palietimas keturiais pirštais
Kitas meniu elementas Perbraukimas meniu žemyn
Ankstesnis meniu elementas Perbraukimas meniu aukštyn
Kita meniu antraštė Perbraukimas meniu dešinėn

Perėjimas nuo vieno langelio prie kito lentelėje

Galite pereiti nuo vieno lentelės elemento prie kito naudodami sparčiuosius klavišus. Jei norite pradėti, įsitikinkite, kad žymeklis yra lentelėje.

Jei norite perkelti žymeklį iš dabartinės vietos lentelėje, paspauskite paieškos klavišą + Ctrl + Alt arba paspauskite Paleidimo priemonę  + Ctrl + Alt ir naudokite rodyklių klavišus, kad pereitumėte vienu langeliu aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn.

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Pirmas lentelės langelis

Paieškos klavišas + Alt + Shift + rodyklė kairėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Alt + Shift + rodyklė kairėn 

Paskutinis lentelės langelis

Paieškos klavišas + Alt + Shift + rodyklė dešinėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Alt + Shift + rodyklė dešinėn 

Pirmas dabartinės eilutės langelis

Paieškos klavišas + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė kairėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė kairėn 

Paskutinis dabartinės eilutės langelis

Paieškos klavišas + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė dešinėn 

Pirmas dabartinio stulpelio langelis

Paieškos klavišas + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė aukštyn 

Paskutinis dabartinio stulpelio langelis

Paieškos klavišas + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė žemyn  (arba)

Paleidimo priemonė  + Alt + Shift + Ctrl + rodyklė žemyn 

Pasirinkimas ir spustelėjimas

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą arba Paleidimo priemonės klavišą naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Pereiti nuo vieno pasirenkamo elemento prie kito (pvz., nuorodų ir skirtukų) Tabuliavimo klavišas
Pereiti atgal nuo vieno pasirenkamo elemento prie kito Shift + tabuliavimo klavišas
Spustelėti

Enter arba paspauskite paieškos klavišą + tarpo klavišą (arba)

Enter arba paspauskite Paleidimo priemonę  + tarpo klavišą

Pasirinkti tekstą

Paieškos klavišas + s. Baigę rinktis vėl paspauskite paieškos klavišą + s (arba)

Paleidimo priemonė  + s. Baigę rinktis vėl paspauskite Paleidimo priemonę  + s

Informacijos gavimas apie puslapį arba „Chromebook“

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Klausyti dabartinio puslapio pavadinimo

Paieškos klavišas + a, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + a, tada w

Klausyti dabartinio puslapio URL

Paieškos klavišas + a, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + a, tada u

Klausyti dabartinės datos ir laiko

Paieškos klavišas + a, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + a, tada d

Klausyti, kiek liko „Chromebook“ akumuliatoriaus įkrovos

Paieškos klavišas + o +(arba)

Paleidimo priemonė  + o + b

Balso ar kalbos keitimas

Pirmą kartą įjungus „ChromeVox“, automatiškai pasirenkamas balsas pagal pasirinktą „Chromebook“ kalbą. Sužinokite, kaip pakeisti kalbos ir balso nustatymus.

Kalbos keitimas
 1. Paspauskite ir palaikykite paieškos klavišą , tada du kartus paspauskite raidę o. Arba paspauskite Paleidimo priemonę , tada du kartus paspauskite raidę o.
 2. „Balsų“ skiltyje pasirinkite ChromeOS. Numatytoji kalba bus nurodyta mygtuko etiketėje.
 3. Pasirinkite kitą kalbą iš sąrašo. Išgirsite naują pasirinktą kalbą.
 4. Baigę paspauskite Ctrl + w.
Ekrano skaitymo balsu sulėtinimas, pagreitinimas arba sustabdymas

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Sulėtinti

Paieškos klavišas + Shift + [ (kairysis laužtinis skliaustas) (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift + [ (kairysis laužtinis skliaustas)

Pagreitinti

Paieškos klavišas + [ (kairysis laužtinis skliaustas) (arba)

Paleidimo priemonė  + [ (kairysis laužtinis skliaustas)

Baigti kalbėti Klavišas „Ctrl“
„ChromeVox“ balso tono keitimas

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Aukštesnis dažnis

Paieškos klavišas + ] (dešinysis laužtinis skliaustas)

Paleidimo priemonė  + ] (dešinysis laužtinis skliaustas)

Žemesnis dažnis

Paieškos klavišas + Shift + ] (dešinysis laužtinis skliaustas)

Paleidimo priemonė  + Shift + ] (dešinysis laužtinis skliaustas)

„ChromeVox“ sparčiųjų klavišų naudojimas

Spartesnis sparčiųjų klavišų įvedimas

Kad įjungtumėte atmenųjį režimą ir kiekvieną kartą naudojant spartųjį klavišą nereikėtų spausti paieškos klavišo  ar Paleidimo priemonės klavišo , greitai dukart paspauskite paieškos klavišą arba Paleidimo priemonės klavišą. Žinosite, kad jis įjungtas, kai išgirsite „Sticky Mode enabled“ (atmenusis režimas įgalintas). Jis bus įjungtas, kol vėl dukart jį paspausite.

Jei nebenorite, kad paieškos ar Paleidimo priemonės klavišas būtų paspaustas, vėl dukart paspauskite paieškos klavišą arba Paleidimo priemonės klavišą. „ChromeVox“ pasakys „Sticky Mode disabled“ (atmenusis režimas išjungtas).

„ChromeVox“ meniu naudojimas

Kad atidarytumėte „ChromeVox“ meniu, paspauskite paieškos klavišą + . (tašką). Arba paspauskite Paleidimo priemonę  + . (tašką). Jei naudojate jutiklinį ekraną, galite jį liesti keturiais pirštais.
Galite paspausti rodyklę kairėn arba dešinėn, kad perjungtumėte meniu. Jei naudojate jutiklinį ekraną, braukite kairėn ar dešinėn.
Norėdami atidaryti tam tikrą elementą iš sąrašo, paspauskite rodyklę aukštyn arba žemyn, tada – Enter.
 • Paieška: veskite tekstą juostoje, kad rastumėte rezultatų sąrašą iš bet kurio „ChromeVox“ meniu.
 • Perėjimas: visų „ChromeVox“ sparčiųjų klavišų sąrašas.
 • Kalba: kalbos sparčiųjų klavišų sąrašas, kuriame yra kalbos tempo didinimo ir mažinimo bei tono parinktys.
 • Skirtukai: visų atidarytų skirtukų sąrašas.
 • „ChromeVox“: kelių „ChromeVox“ sparčiųjų klavišų sąrašas, kuriame yra „ChromeVox“ mokymo programa ir mokymosi režimas.
 • Veiksmai: liečiamųjų parinkčių sąrašas.

Norėdami naršyti tinklalapį, galite naudoti „ChromeVox“ meniu sąrašus.

 • Antraštė: tinklalapio antraščių sąrašas.
 • Orientyras: tinklalapio orientyrų sąrašas.
 • Nuoroda: tinklalapio nuorodų sąrašas.
 • Formos valdikliai: tinklalapio mygtukų ar formų sąrašas.
 • Lentelė: tinklalapio lentelių sąrašas.

„ChromeVox“ meniu naršymas

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Įjungti / išjungti Brailio rašmenų antraštes

Paieškos klavišas a, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + a, tada b

Slėpti „ChromeVox“ meniu Esc
Rodyti antraščių sąrašą

Paieškos klavišas Ctrl + (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + h

Rodyti orientyrų sąrašą

Paieškos klavišas Ctrl (kabliataškis) (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl (kabliataškis)

Rodyti nuorodų sąrašą

Paieškos klavišas Ctrl (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl L

Rodyti formų sąrašą

Paieškos klavišas Ctrl + f (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + f

Rodyti lentelių sąrašą

Paieškos klavišas Ctrl + t (arba)

Paleidimo priemonė  + Ctrl + t

Ekrano skaitymo balsu nustatymų keitimas

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Atidaryti paieškos parinktis

Paieškos klavišas o, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + o, tada o

Rasti puslapyje

Paieškos klavišas + / (dešininis pasvirasis brūkšnys) (arba)

Paleidimo priemonė  + / (dešininis pasvirasis brūkšnys)

Pradėti skaityti nuo dabartinės vietos

Paieškos klavišas (arba)

Paleidimo priemonė  + r

Įjungti arba išjungti garsinius ženklelius

Paieškos klavišas a, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + a, tada e

Sakyti skyrybos ženklus juos vedant

Paieškos klavišas + a, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + a, tada p

Sakyti raides jas vedant

Paieškos klavišas + a, tadat (arba)

Paleidimo priemonė  + a, tada t

Nepaisyti kito klavišo paspaudimo

Paieškos klavišas Shift Esc (arba)

Paleidimo priemonė  + Shift Esc

Sužinokite daugiau apie „ChromeVox“

Svarbu: atsižvelgdami į klaviatūrą, galite paspausti paieškos klavišą  arba Paleidimo priemonės klavišą  naudodami tam tikrus sparčiuosius klavišus. Abu klavišai veikia taip pat.

Atidaryti „ChromeVox“ kontekstinį meniu

Paieškos klavišas (arba)

Paleidimo priemonė  + m

Atidaryti paieškos mokymo programą

Paieškos klavišas + o, tada t (arba)

Paleidimo priemonė  + o, tada t

Įjungti mokymosi režimą (sakyti klaviatūros klavišų pavadinimus)

Paieškos klavišas + o, tada k. Bus sakomi visų paspaustų klavišų ar klavišų kombinacijų pavadinimai ir paaiškinama, kokią funkciją atlieka tam tikras spartusis klavišas. (Arba)

Paleidimo priemonė  + o, tada k. Bus sakomi visų paspaustų klavišų ar klavišų kombinacijų pavadinimai ir paaiškinama, kokią funkciją atlieka tam tikras spartusis klavišas.

Pastaba: taip pat, kad išgirstumėte funkcijų pavadinimus, galite naudoti prijungtus Brailio rašmenų ekranus ir liečiamuosius gestus jutikliniame ekrane.

Išjungti mokymosi režimą Ctrl w
Atidaryti naujinių pastabas

Paieškos klavišas o, tada (arba)

Paleidimo priemonė  + o, tada n

Ekrano kopijų kūrimas arba ekrano vaizdo įrašymas

 1. „Chromebook“ įrenginyje paspauskite Shift + Ctrl + .
 2. Jei norite pasirinkti užfiksuoti visą ekraną, jo dalį arba tik langą, paspauskite tabuliavimo klavišą.
 3. Pasirinkite ir vadovaukitės „ChromeVox“ instrukcijomis.

Patarimas: jei nepasirinksite aplanko, ekrano kopijos ir įrašai pagal numatytuosius nustatymus bus išsaugoti aplanke „Atsisiuntimai“.

Atsiliepimų siuntimas arba pagalbos gavimas naudojant „ChromeVox“

 • Kalbėkite su kitais žmonėmis: prisijunkite prie „ChromeVox“ diskusijų grupės.
 • Siųskite atsiliepimus apie „ChromeVox“: įjunkite „ChromeVox“, paspauskite ir palaikykite paieškos klavišą, tada paspauskite a + i. Arba paspauskite ir palaikykite Paleidimo priemonę , tada paspauskite a + i.
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
false
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
208