איך משתמשים בקורא המסך המובנה

מחשבי Chromebook כוללים קורא מסך מובנה שנקרא ChromeVox. קורא המסך הזה מאפשר ללקויי ראייה להשתמש במערכת ההפעלה של Chrome.

הפעלה או כיבוי של קורא המסך

אפשר להפעיל או לכבות את ChromeVox מכל דף על-ידי הקשה על Ctrl + Alt + z.

בטאבלטים: לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן להחלשת עוצמת הקול + הלחצן להגברת עוצמת הקול למשך 5 שניות. בזמן הלחיצה יושמע צליל המציין שהפעולה מתבצעת. ממשיכים ללחוץ עד ש-ChromeVox יתחיל לדבר.

הקראת דף

טיפ: כדי לשמוע תיאור של מיקום הסמן בדף, לוחצים על מקש החיפוש + k. אפשר גם ללחוץ על מרכז האפליקציות  + k.

בחירת טקסט בעזרת הסמן

אפשר לבקש מ-ChromeVox להקריא את הטקסט שנמצא מתחת לסמן.
 1. כדי לפתוח את האפשרויות של ChromeVox, לוחצים על מקש החיפוש oo. אפשר גם ללחוץ על מרכז האפליקציות o + o.
 2. מפעילים את האפשרות הקראת הטקסט שנמצא מתחת לסמן של העכבר.
 3. מזיזים את הסמן במסך ושומעים את הטקסט מוקרא בקול.

מעבר בין כרטיסיות וחלונות

פתיחת חלון חדש Ctrl n
פתיחת חלון חדש במצב פרטי Shift Ctrl + n
פתיחת כרטיסייה חדשה Ctrlt
פתיחת קובץ בדפדפן Ctrl + o
סגירת הכרטיסייה הנוכחית Ctrl + w
סגירת החלון הנוכחי Shift + Ctrl + w
פתיחה מחדש של הכרטיסייה או החלון האחרונים שסגרתם Shift + Ctrl + t
מעבר לכרטיסיות מס' 1 עד 8 בחלון Ctrl + 1 עד Ctrl + 8
מעבר לכרטיסייה האחרונה בחלון Ctrl + 9
מעבר לכרטיסייה הבאה בחלון Ctrl + Tab
מעבר לכרטיסייה הקודמת בחלון Shift + Ctrl + Tab
מעבר מהיר בין חלונות לוחצים לחיצה ארוכה על Alt ותוך כדי לחיצה מקישים על Tab עד שמגיעים לחלון שרוצים לפתוח, ואז משחררים.
פתיחת החלון שבו השתמשתם לפני הזמן הרב ביותר לוחצים לחיצה ארוכה על Shift ‏+ Alt, ותוך כדי לחיצה מקישים על Tab עד שמגיעים לחלון שרוצים לפתוח, ואז משחררים.
מעבר לדף הקודם בהיסטוריית הגלישה Alt + חץ שמאלה
מעבר לדף הבא בהיסטוריית הגלישה Alt + חץ ימינה
פתיחת דף האינטרנט בכרטיסייה חדשה מקלידים כתובת אינטרנט (כתובת URL) בסרגל הכתובות, ולאחר מכן לוחצים על Alt + Enter
עגינת חלון בצד שמאל Alt + ] (סוגר מרובע שמאלי)
עגינת חלון בצד ימין Alt + [ (סוגר מרובע ימני)
הגדלת החלון Alt + =
הקטנת החלון Alt + - (מינוס)
העברת חלונות בין מסכים (אם ה-Chromebook מחובר לצג)

מקש החיפוש + Alt‏ + m (או)

מרכז האפליקציות + Alt‏ + m

פתיחה של תפריט הכרטיסיות

לוחצים לחיצה ארוכה על Ctrl ומקישים על הבא  או על הקודם  עד שנבחרת כרטיסייה.

אחר כך מקישים על מקש החיפוש + Shift + הגברת עוצמת הקול . אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות + Shift + הגברת עוצמת הקול .

שימוש במקשי קיצור כדי לעבור בין פריטים בדף

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

הלחצן הבא

מקש החיפוש + (או)

מרכז האפליקציות + b

הלחצן הקודם

מקש החיפוש + Shift‏ + b (או)

מרכז האפליקציות  + Shift‏ + b

התו הבא

מקש החיפוש + Shift + חץ ימינה  (או)

מרכז האפליקציות + Shift + חץ ימינה

התו הקודם

מקש החיפוש + Shift + חץ שמאלה  (או)

מרכז האפליקציות + Shift + חץ שמאלה

תיבת הסימון הבאה

מקש החיפוש + x (או)

מרכז האפליקציות  + x

תיבת הסימון הקודמת

מקש החיפוש + Shift‏ + x (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + x

התיבה המשולבת הבאה

מקש החיפוש + c (או)

מרכז האפליקציות + c

התיבה המשולבת הקודמת

מקש החיפוש + Shift‏ + c (או)

מרכז האפליקציות  + Shift‏ c

אזור הטקסט הבא שאפשר לערוך

מקור החיפוש + e (או)

מרכז האפליקציות  + e

אזור הטקסט הקודם שאפשר לערוך

מקש החיפוש + Shift‏ + e (או)

מרכז האפליקציות  + Shift‏e

הפריט הבא שניתן להתמקד בו מקש Tab
הפריט הקודם שניתן להתמקד בו Shift ‏+ Tab
השדה הבא בטופס

מקש החיפוש + f (או)

מרכז האפליקציות  + f

השדה הקודם בטופס

מקש החיפוש + Shift‏ + f (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + f

הפריט הגרפי הבא

מקש החיפוש + g (או)

מרכז האפליקציות  + g

הפריט הגרפי הקודם

מקש החיפוש + Shift‏ + g (או)

מרכז האפליקציות  + Shift‏ + g

הקבוצה הבאה

מקש החיפוש + Ctrl + חץ למטה  (או)

מרכז האפליקציות + Ctrl + חץ למטה

הקבוצה הקודמת

מקש החיפוש + Ctrl + חץ למעלה  (או)

מרכז האפליקציות + Ctrl + חץ למעלה

הכותרת הבאה

מקש החיפוש + h (או)

מרכז האפליקציות  + h

הכותרת הקודמת

מקש החיפוש + Shift‏ + h (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + h

הכותרת הבאה ברמה 1

מקש החיפוש + 1 (או)

מרכז האפליקציות + 1

הכותרת הקודמת ברמה 1

מקש החיפוש + Shift‏ + 1 (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + 1

הכותרת הבאה ברמה 2

מקש החיפוש + 2 (או)

מרכז האפליקציות + 2

הכותרת הקודמת ברמה 2

מקש החיפוש + Shift‏ + 2 (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + 2

הכותרת הבאה ברמה 3

מקש החיפוש + 3 (או)

מרכז האפליקציות  + 3

הכותרת הקודמת ברמה 3

מקש החיפוש + Shift‏ + 3 (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + 3

הכותרת הבאה ברמה 4

מקש החיפוש + 4 (או)

מרכז האפליקציות  + 4

הכותרת הקודמת ברמה 4

מקש החיפוש + Shift‏ + 4 (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + 4

הכותרת הבאה ברמה 5

מקש החיפוש + 5 (או)

מרכז האפליקציות  + 5

הכותרת הקודמת ברמה 5

מקש החיפוש + Shift‏ + 5 (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + 5

הכותרת הבאה ברמה 6

מקש החיפוש + 6 (או)

מרכז האפליקציות + 6

הכותרת הקודמת ברמה 6

מקש החיפוש + Shift‏ + 6 (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + 6

ציון הדרך הבא

מקש החיפוש + ; (נקודה-פסיק) (או)

מרכז האפליקציות  + ; (נקודה-פסיק)

ציון הדרך הקודם

מקש החיפוש + Shift + ; (נקודה-פסיק) (או)

מרכז האפליקציות  + Shift + ; (נקודה-פסיק)

השורה הבאה

מקש החיפוש + חץ למטה  (או)

מרכז האפליקציות  + חץ למטה 

השורה הקודמת

מקש החיפוש + חץ למעלה  (או)

מרכז האפליקציות + חץ למעלה

הקישור הבא

מקש החיפוש + L (או)

מרכז האפליקציות  + L

הקישור הקודם

מקש החיפוש + Shift‏ + L (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + L

האובייקט הבא

מקש החיפוש + חץ ימינה  (או)

מרכז האפליקציות  + חץ ימינה 

האובייקט הקודם

מקש החיפוש + חץ שמאלה  (או)

מרכז האפליקציות  + חץ שמאלה 

הטבלה הבאה

מקש החיפוש + t (או)

מרכז האפליקציות  + t

הטבלה הקודמת

מקש החיפוש + Shift‏ + t (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + t

הקישור הבא שהופעל

מקש החיפוש + v (או)

מרכז האפליקציות + v

הקישור הקודם שהופעל

מקש החיפוש + Shift‏ + v (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + v

המילה הבאה

מקש החיפוש + Ctrl + Shift + חץ ימינה  (או)

מרכז האפליקציות  + Ctrl ‏+ Shift + חץ ימינה 

המילה הקודמת

מקש החיפוש + Ctrl‏ + Shift + חץ שמאלה  (או)

מרכז האפליקציות + Ctrl‏ ‏+ Shift + חץ שמאלה

מעבר אל ראש הדף

מקש החיפוש + ‏Ctrl + חץ שמאלה (או)

מרכז האפליקציות + ‏Ctrl + חץ שמאלה 

מעבר אל תחתית הדף

מקש החיפוש + Ctrl + חץ ימינה  (או)

מרכז האפליקציות  + Ctrl + חץ ימינה 

התחלת קריאה מהמיקום הנוכחי

מקש החיפוש + r (או)

מרכז האפליקציות + r

מעבר אל הפרטים

מקש החיפוש + a + ‏j (או)

מרכז האפליקציות + ‏j + a

שימוש במסך המגע כדי לעבור בין פריטים בדף

המילה הבאה מחליקים ימינה עם שתי אצבעות
המילה הקודמת מחליקים שמאלה עם שתי אצבעות
מעבר אל ראש הדף החלקה מעלה עם שתי אצבעות
התחלת קריאה מהמיקום הנוכחי החלקה מטה עם שתי אצבעות
לחיצה על הפריט המודגש הקשה כפולה
הפסקת הדיבור מקישים בשתי אצבעות
השורה הבאה מחליקים למטה
השורה הקודמת מחליקים למעלה
התו הבא מחליקים ימינה
התו הקודם מחליקים שמאלה
המילה הבאה מחליקים ימינה עם שתי אצבעות
המילה הקודמת מחליקים שמאלה עם שתי אצבעות
פתיחת התפריט האחרון שבו השתמשתם מקישים עם 4 אצבעות
הפריט הבא בתפריט מחליקים למטה בשטח התפריט
הפריט הקודם בתפריט מחליקים למעלה בשטח התפריט
הכותרת הבאה בתפריט מחליקים ימינה בשטח התפריט

מעבר אל תאים שונים בטבלה

אפשר לעבור בין תאים בטבלה בעזרת מקשי הקיצור. כדי להתחיל, מוודאים שהסמן נמצא בתוך הטבלה.

כדי להזיז את הסמן מהמיקום הנוכחי שלו בטבלה, מקישים על מקש החיפוש + Ctrl‏ + Alt או על מרכז האפליקציות  + Ctrl‏ + Alt ומשתמשים במקשי החיצים כדי לעבור תא אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה.

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

התא הראשון בטבלה

מקש החיפוש + Alt‏ + Shift + חץ שמאלה  (או)

מרכז האפליקציות + Alt‏ + Shift + חץ שמאלה 

התא האחרון בטבלה

מקש החיפוש + Alt‏ + Shift + חץ ימינה  (או)

מרכז האפליקציות  + Alt + ‏Shift + חץ ימינה 

התא הראשון בשורה הנוכחית

מקש החיפוש + Alt‏ + Shift + Ctrl + חץ שמאלה  (או)

מרכז האפליקציות  + Alt + ‏Shift + Ctrl + ‏חץ שמאלה 

התא האחרון בשורה הנוכחית

מקש החיפוש + Alt‏ + Shift + Ctrl + חץ ימינה  (או)

מרכז האפליקציות + Alt +‏ Shift +‏ Ctrl + חץ ימינה

התא הראשון בעמודה הנוכחית

מקש החיפוש + Alt‏ + Shift + Ctrl + חץ למעלה  (או)

מרכז האפליקציות  + Alt +‏ Shift +‏ Ctrl +‏ חץ למעלה 

התא האחרון בעמודה הנוכחית

מקש החיפוש + Alt‏ + Shift + Ctrl + חץ למטה  (או)

מרכז האפליקציות  + Alt +‏ Shift +‏ Ctrl + חץ למטה 

בחירה ולחיצה

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

מעבר בין פריטים שאפשר לבחור בהם, כמו קישורים וכרטיסיות מקש Tab
מעבר אחורה בין פריטים שאפשר לבחור בהם Shift ‏+ Tab
לחיצה

Enter, או מקישים על מקש החיפוש + מקש הרווח (או)

Enter, או מקישים על מרכז האפליקציות  + מקש הרווח

בחירת טקסט

מקש החיפוש + s. כשכל הטקסט הרצוי מסומן, מקישים על מקש החיפוש + s שוב (או)

מרכז האפליקציות + s. כשכל הטקסט הרצוי מסומן, מקישים שוב על מרכז האפליקציות  + s

קבלת מידע על דף או על מכשיר Chromebook

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

הקראה בקול של כותרת הדף הנוכחי

מקש החיפוש + a, ולאחר מכן (או)

מרכז האפליקציות  + a, ולאחר מכן w

הקראה בקול של כתובת ה-URL של הדף הנוכחי

מקש החיפוש + a, ולאחר מכן (או)

מרכז האפליקציות  + a, ולאחר מכן u

הקראה בקול של התאריך והשעה הנוכחיים

מקש החיפוש + a, ולאחר מכן (או)

מרכז האפליקציות  + a, ולאחר מכן d

הודעה קולית שמציינת כמה אחוזי טעינה נותרו בסוללת ה-Chromebook

מקש החיפוש + o‏ +(או)

מרכז האפליקציות + o‏ + b

שינוי הקול או השפה

כשמפעילים לראשונה את ChromeVox, הוא בוחר באופן אוטומטי קול בהתאם לשפה שבחרתם ב-Chromebook. כאן מוסבר איך לשנות את הגדרות השפה והקול..

החלפת השפה
 1. לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש , ואז מקישים פעמיים על האות o. אפשר גם ללחוץ על מרכז האפליקציות , ואז להקיש פעמיים על האות o.
 2. בקטע 'קולות', בוחרים באפשרות ChromeOS. שפת ברירת המחדל שבחרתם תופיע על תווית הלחצן.
 3. בוחרים שפה אחרת מהרשימה. קורא המסך ישמיע את השפה שבחרתם.
 4. בסיום, מקישים על Ctrl +‏ w.
האטה והאצה של מהירות קורא המסך הקולי או עצירה שלו

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

האטה

מקש החיפוש + Shift‏ + [ (סוגר מרובע שמאלי) (או)

מרכז האפליקציות + Shift‏ + ] (סוגר מרובע שמאלי)

האצה

מקש החיפוש + [ (סוגר מרובע שמאלי) (או)

מרכז האפליקציות  + [ (סוגר מרובע שמאלי)

עצירת הדיבור Ctrl
שינוי גובה הטון בקול ב-ChromeVox

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

קול גבוה יותר

מקש החיפוש + ] (סוגר מרובע ימני)

מרכז האפליקציות  + ] (סוגר מרובע ימני)

קול נמוך יותר

מקש החיפוש + Shift + ] (סוגר מרובע ימני)

מרכז האפליקציות + Shift + [ (סוגר מרובע ימני)

שימוש במקשי הקיצור ב-ChromeVox

הקלדה מהירה של מקשי קיצור

כדי להפעיל את מצב 'הקשה ביד אחת' שמבטל את הצורך להקיש על מקש החיפוש  או על מקש מרכז האפליקציות  לפני כל מקש קיצור, פשוט מקישים פעמיים במהירות על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות. כשיושמע החיווי "Sticky Mode enabled" תדעו שהמצב הופעל. המצב ימשיך לפעול עד שמקישים שוב פעמיים על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות.

כדי להפסיק את הלחיצה הארוכה על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות, מקישים שוב פעמיים על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות. ChromeVox יאמר "Sticky Mode disabled".

שימוש בתפריט ChromeVox

כדי לפתוח את תפריטChromeVox, מקישים על מקש החיפוש + . (נקודה). אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + . (נקודה). במסך מגע, אפשר להקיש על המסך עם 4 אצבעות.
כדי לעבור בין התפריטים, אפשר להקיש על החץ שמאלה או על החץ ימינה. במסך מגע, מחליקים שמאלה או ימינה.
כדי לפתוח פריט ספציפי מרשימה, מקישים על החץ למעלה או על החץ למטה ואז על Enter .
 • מקש החיפוש: מקלידים טקסט בעמודה כדי לקבל רשימת תוצאות מכל אחד מהתפריטים של ChromeVox.
 • מעבר מהיר: רשימת כל קיצורי הדרך של ChromeVox.
 • דיבור: רשימת קיצורי דרך הנאמרים בקול, שכוללת הסבר על האצה והאטה של קצב הדיבור ועל כוונון הדיבור לטון גבוה או נמוך יותר.
 • כרטיסיות: רשימה של כל הכרטיסיות הפתוחות.
 • ChromeVox: רשימה של מספר קיצורי דרך ב-ChromeVox שכוללת את המדריך של ChromeVox ואת 'מצב למידה' של ChromeVox.
 • פעולות: רשימת אפשרויות ספציפיות למסך מגע

אפשר להשתמש ברשימות התפריט של ChromeVox כדי לנווט בדף אינטרנט.

 • כותרת: רשימת הכותרות בדף האינטרנט.
 • ציון דרך: רשימת ציוני הדרך בדף האינטרנט.
 • קישור: רשימת הקישורים בדף האינטרנט.
 • פקדי טפסים: רשימה של לחצנים או טפסים בדף אינטרנט.
 • טבלה: רשימת הטבלאות בדף אינטרנט.

ניווט בתפריט של ChromeVox

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

הפעלה או כיבוי של כתוביות ברייל

מקש החיפוש a, ולאחר מכן (או)

מרכז האפליקציות  + a, ולאחר מכן b

הסתרה של תפריטי ChromeVox Esc‏
הצגה של רשימת כותרות

מקש החיפוש Ctrl‏ + (או)

מרכז האפליקציות  + Ctrl‏ + h

הצגה של רשימת ציוני הדרך

מקש החיפוש Ctrl (נקודה-פסיק) (או)

מרכז האפליקציות + Ctrl + ; (נקודה-פסיק)

הצגה של רשימת הקישורים

מקש החיפוש Ctrl‏ (או)

מרכז האפליקציות  + Ctrl‏ L

הצגה של רשימת הטפסים

מקש החיפוש Ctrl‏ + f (או)

מרכז האפליקציות  + Ctrl‏ + f

הצגה של רשימת הטבלאות

מקש החיפוש Ctrl‏ + t (או)

מרכז האפליקציות  + Ctrl‏ + t

שינוי הגדרות של קורא מסך קולי

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

פתיחת אפשרויות החיפוש

מקש החיפוש o, ואז (או)

מרכז האפליקציות + o, ואז o

חיפוש בדף

מקש החיפוש + / (קו נטוי) (או)

מרכז האפליקציות + / (קו נטוי)

התחלת קריאה מהמיקום הנוכחי

מקש החיפוש (או)

מרכז האפליקציות + r

הפעלה או כיבוי של צלילי חיווי

מקש החיפוש a, ואז (או)

מקש החיפוש + a, ואז e

השמעת סימני פיסוק בזמן ההקלדה

מקש החיפוש + a, ואז (או)

מרכז האפליקציות + a, ואז p

השמעת אותיות בזמן ההקלדה

מקש החיפוש + a, ואזt(או)

מרכז האפליקציות  + a, ואז t

התעלמות מההקשה הבאה

מקש החיפוש Shift‏ Esc (או)

מרכז האפליקציות + Shift +‏ Esc

מידע נוסף על ChromeVox

חשוב: בהתאם למקלדת, אפשר להקיש על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות כדי להפעיל מקשי קיצור מסוימים. שני המקשים פועלים באופן זהה.

פתיחת תפריט ההקשר של ChromeVox

מקש החיפוש (או)

מרכז האפליקציות + m

פתיחת מדריך החיפוש

מקש החיפוש + o, ואז t (או)

מרכז האפליקציות  + o, ואז t

הפעלה של 'מצב למידה' (הקראה בקול של שמות המקשים במקלדת)

מקש החיפוש + o, ואז k. המקלדת תאמר את שם המקש או שילוב המקשים שמקישים עליהם, ותסביר את הפעולה המיועדת להם. (או)

מרכז האפליקציות  + o, ולאחר מכן k. המקלדת תאמר את שם המקש או שילוב המקשים שמקישים עליהם, ותסביר את הפעולה המיועדת להם.

הערה : אפשר להפעיל את האפשרות הזו גם כשמשתמשים בצגי ברייל מחוברים ובמחוות מגע במסך מגע, כדי לשמוע בעזרתה את שמות הפונקציות.

השבתה של 'מצב למידה' Ctrl ‏+ w
פתיחת הערות לגבי עדכונים

מקש החיפוש o, ואז (או)

מרכז האפליקציות + o, ואז n

איך מצלמים או מקליטים את המסך

 1. ב-Chromebook, לוחצים על Shift + Ctrl + ‎.
 2. כדי לצלם את המסך המלא, חלק מהמסך או רק חלון מסוים, מקישים על Tab.
 3. בוחרים את החלק הרצוי ופועלים לפי ההוראות של ChromeVox.

טיפ: אם לא תבחרו תיקייה, צילומי מסך והקלטות יישמרו בתיקייה 'הורדות' כברירת מחדל.

שליחת משוב או קבלת עזרה בשימוש ב-ChromeVox

 • צ'אט עם אנשים אחרים: מצטרפים אל קבוצת הדיון של ChromeVox
 • שליחת משוב על ChromeVox: מפעילים את ChromeVox, לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש, ולאחר מכן מקישים על a‏ + i. אפשר גם ללחוץ לחיצה ארוכה על מרכז האפליקציות , ואז להקיש על a‏ + i.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
false
true
true
208