Sisseehitatud ekraanilugeja kasutamine

Chromebookidel on sisseehitatud ekraanilugeja ChromeVox, mis võimaldab vaegnägijatel Chrome'i operatsioonisüsteemi kasutada.

Ekraanilugeja sisse- või väljalülitamine

ChromeVoxi saab mis tehes lehel sisse või välja lülitada, kui vajutate klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + z.

Tahvelarvutites: hoidke viis sekundit all helitugevuse vähendamise ja helitugevuse suurendamise nuppe. Nuppe all hoides kuulete heli, mis näitab, et funktsioon töötab. Hoidke nuppe all, kuni ChromeVox hakkab rääkima.

Lehe lugemine

Nõuanne: kui soovite kuulda kursori praeguse positsiooni kirjeldust, vajutage klahvikombinatsiooni Otsing + k. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + k.

Kursoriga teksti valimine

Võite lasta ChromeVoxil kursori all oleva teksti ette lugeda.
 1. ChromeVoxi valikute avamiseks vajutage otsinguklahvi + klahve o + o. Võite ka vajutada klahve Käivitaja + o + o.
 2. Lülitage sisse valik Loe ette hiirekursori all olev tekst.
 3. Liigutage kursorit ekraanil ja kuulake etteloetavat teksti.

Muude vahelehtede ja akende aktiveerimine

Uue akna avamine Ctrl + n
Uue akna avamine inkognito režiimis Tõstuklahv + Ctrl + n
Uue vahelehe avamine Ctrl + t
Faili avamine brauseris Ctrl + o
Aktiivse vahelehe sulgemine Ctrl + w
Aktiivse akna sulgemine Tõstuklahv + Ctrl + w
Viimasena suletud vahelehe või akna uuesti avamine Tõstuklahv + Ctrl + t
Aknas 1.–8. vahelehele liikumine Ctrl + 1 kuni Ctrl + 8
Aknas viimasele vahelehele liikumine Ctrl + 9
Aknas järgmisele vahelehele liikumine Ctrl + tabulaator
Aknas eelmisele vahelehele liikumine Tõstuklahv + Ctrl + tabulaator
Kiirelt akende vahel vahetamine Vajutage pikalt klahvi Alt, vajutage tabulaatorit, kuni näete akent, mille soovite avada, seejärel vabastage klahv.
Viimati kasutatud akna avamine Vajutage pikalt tõstuklahvi + klahvi Alt, vajutage tabeldusklahvi, kuni näete akent, mille soovite avada, seejärel vabastage klahv.
Sirvimisajaloos eelmisele lehele liikumine Alt + vasaknool
Sirvimisajaloos järgmisele lehele liikumine Alt + paremnool
Veebilehe avamine uuel vahelehel Sisestage veebiaadress (URL) aadressiribale, seejärel vajutage klahve Alt + sisestusklahv
Vasakul oleva akna dokkimine Alt + [ (vasak nurksulg)
Paremal oleva akna dokkimine Alt + ] (parem nurksulg)
Akna maksimeerimine Alt + =
Akna minimeerimine Alt + - (miinus)
Akende vahetamine ekraanide vahel (kui teie Chromebook on ühendatud monitoriga)

Otsinguklahv  + Alt + m (või)

Käivitaja  + Alt + m

Vahelehtede menüü avamine

Vajutage pikalt klahvi Ctrl ja puudutage valikut Edasi  või Tagasi , kuni vaheleht on valitud.

Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Otsing  + tõstuklahv + helitugevuse suurendamise klahv . Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + tõstuklahv + helitugevuse suurendamise klahv .

Klaviatuuri otseteede abil lehel liikumine

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Järgmine nupp

Otsing  + b (või)

Käivitaja + b

Eelmine nupp

Otsing  + tõstuklahv + b (või)

Käivitaja tõstuklahv + b

Järgmine tähemärk

Otsing  + tõstuklahv + paremnool  (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + paremnool

Eelmine tähemärk

Otsing  + tõstuklahv + vasaknool  (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + vasaknool

Järgmine märkeruut

Otsing + x (või)

Käivitaja + x

Eelmine märkeruut

Otsing  + tõstuklahv + x (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + x

Järgmine liitboks

Otsing  + c (või)

Käivitaja c

Eelmine liitboks

Otsing  + tõstuklahv + c (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + c

Järgmine muudetav tekstiala

Otsing  + e (või)

Käivitaja  + e

Eelmine muudetav tekstiala

Otsing + tõstuklahv + e (või)

Käivitaja  + tõstuklahve

Järgmine esiletõstetav üksus Tabulaator
Eelmine fokuseeritav üksus Tõstuklahv + tabulaator
Järgmine vormiväli

Otsing  + f (või)

Käivitaja  + f

Eelmine vormiväli

Otsing + tõstuklahv + f (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + f

Järgmine graafika

Otsing  + g (või)

Käivitaja  + g

Eelmine graafika

Otsing  + tõstuklahv + g (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + g

Järgmine grupp

Otsing + Ctrl + allanool (või)

Käivitaja  + Ctrl + allanool 

Eelmine grupp

Otsing + Ctrl + ülesnool  (või)

Käivitaja  + Ctrl + ülesnool 

Järgmine pealkiri

Otsing  + h (või)

Käivitaja  + h

Eelmine pealkiri

Otsing  + tõstuklahv + h (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + h

Järgmine 1. taseme pealkiri

Otsing  + 1 (või)

Käivitaja  + 1

Eelmine 1. taseme pealkiri

Otsing  + tõstuklahv + 1 (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + 1

Järgmine 2. taseme pealkiri

Otsing  + 2 (või)

Käivitaja  + 2

Eelmine 2. taseme pealkiri

Otsing  + tõstuklahv + 2 (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + 2

Järgmine 3. taseme pealkiri

Otsing + 3 (või)

Käivitaja + 3

Eelmine 3. taseme pealkiri

Otsing + tõstuklahv + 3 (või)

Käivitaja + tõstuklahv + 3

Järgmine 4. taseme pealkiri

Otsing + 4 (või)

Käivitaja + 4

Eelmine 4. taseme pealkiri

Otsing  + tõstuklahv + 4 (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + 4

Järgmine 5. taseme pealkiri

Otsing  + 5 (või)

Käivitaja  + 5

Eelmine 5. taseme pealkiri

Otsing  + tõstuklahv + 5 (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + 5

Järgmine 6. taseme pealkiri

Otsing  + 6 (või)

Käivitaja  + 6

Eelmine 6. taseme pealkiri

Otsing  + tõstuklahv + 6 (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + 6

Järgmine orientiir

Otsing  + ; (semikoolon) (või)

Käivitaja  + ; (semikoolon)

Eelmine orientiir

Otsing  + tõstuklahv + ; (semikoolon) (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + ; (semikoolon)

Järgmine rida

Otsing + allanool  (või)

Käivitaja + allanool

Eelmine rida

Otsing + ülesnool  (või)

Käivitaja  + ülesnool 

Järgmine link

Otsing  + L (või)

Käivitaja  + L

Eelmine link

Otsing  + tõstuklahv + L (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + L

Järgmine objekt

Otsing  + allanool  (või)

Käivitaja  + paremnool 

Eelmine objekt

Otsing + vasaknool  (või)

Käivitaja  + vasaknool 

Järgmine tabel

Otsing  + t (või)

Käivitaja  + t

Eelmine tabel

Otsing  + tõstuklahv + t (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + t

Järgmine külastatud link

Otsing  + v (või)

Käivitaja  + v

Eelmine külastatud link

Otsing  + tõstuklahv + v (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + v

Järgmine sõna

Otsing  + Ctrl + tõstuklahv + paremnool  (või)

Käivitaja  + Ctrl + tõstuklahv + paremnool 

Eelmine sõna

Otsing  + Ctrl + tõstuklahv + vasaknool  (või)

Käivitaja  + Ctrl + tõstuklahv + vasaknool

Lehe algusesse liikumine

Otsing + Ctrl + vasaknool  (või)

Käivitaja  + Ctrl + vasaknool 

Lehe lõppu liikumine

Otsing + Ctrl + paremnool  (või)

Käivitaja  + Ctrl + paremnool 

Lugemise alustamine praegusest asukohast

Otsing  + r (või)

Käivitaja  + r

Üksikasjade juurde liikumine

Otsing + a + j​​​​​​​ (või)

Käivitaja  + a + j

Puuteekraani abil lehel liikumine

Järgmine sõna Pühkige kahe sõrmega paremale
Eelmine sõna Pühkige kahe sõrmega vasakule
Lehe algusesse liikumine Pühkige kahe sõrmega üles
Lugemise alustamine praegusest asukohast Pühkige kahe sõrmega alla
Esiletõstetud üksusel klõpsamine Puudutage kaks korda
Kõne lõpetamine Puudutage kahe sõrmega
Järgmine rida Pühkige alla
Eelmine rida Pühkige üles
Järgmine tähemärk Pühkige paremale
Eelmine tähemärk Pühkige vasakule
Järgmine sõna Pühkige kahe sõrmega paremale
Eelmine sõna Pühkige kahe sõrmega vasakule
Viimati külastatud menüü avamine Puudutage nelja sõrmega
Järgmine menüü-üksus Pühkige menüüs alla
Eelmine menüü-üksus Pühkige menüüs üles
Järgmine menüü päis Pühkige menüüs paremale

Tabelis muudesse lahtritesse liikumine

Tabelites liikumiseks saate kasutada klaviatuuri otseteid. Alustamiseks veenduge, et kursor oleks tabelis.

Kui soovite kursorit tabelis selle praegusest asukohast liigutada, vajutage klahve Otsing + Ctrl + Alt või Käivitaja  + Ctrl + Alt ja liikuge nooleklahvide abil lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Tabeli esimene lahter

Otsing + Alt + tõstuklahv + vasaknool (või)

Käivitaja  + Alt + tõstuklahv + Vasaknool 

Tabeli viimane lahter

Otsing + Alt + tõstuklahv + paremnool (või)

Käivitaja  + Alt + tõstuklahv + paremnool 

Praeguse rea esimene lahter

Otsing + Alt + tõstuklahv + Ctrl + vasaknool  (või)

Käivitaja  + Alt + tõstuklahv + Ctrl + vasaknool 

Praeguse rea viimane lahter

Otsing + Alt + tõstuklahv + Ctrl + paremnool  (või)

​​​​​​​Käivitaja  + Alt + tõstuklahv + Ctrl + paremnool 

Praeguse veeru esimene lahter

Otsing  + Alt + tõstuklahv + Ctrl + ülesnool  (või)

Käivitaja  + Alt + tõstuklahv + Ctrl + ülesnool 

Praeguse veeru viimane lahter

Otsing  + Alt + tõstuklahv + Ctrl + allanool  (või)

Käivitaja  + Alt + tõstuklahv + Ctrl + allanool 

Valimine ja klõpsamine

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Valitavate üksuste (nt linkide ja vahelehtede) hulgas liikumine Tabulaator
Valitavate üksuste hulgas tagasi liikumine Tõstuklahv + tabulaator
Klõpsamine

Sisestusklahv või Otsing + tühik (või)

sisestusklahv või käivitaja  + tühik

Teksti valimine

Otsing  + s. Valiku lõpus vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Otsing  + s (või)

Käivitaja  + s. Valiku lõpus vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Käivitaja  + s

Chromebookis kuvatava lehe kohta lisateabe hankimine

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Praeguse lehe pealkirja ettelugemine

Otsing  + a, seejärel (või)

Käivitaja  + a, seejärel w

Praeguse lehe URL-i ettelugemine

Otsing  + a, seejärel (või)

Käivitaja  + a, seejärel u

Praeguse kuupäeva ja kellaaja ettelugemine

Otsing  + a, seejärel (või)

Käivitaja  + a, seejärel d

Chromebooki akutaseme ettelugemine

Otsing  + o + b (või)

Käivitaja  + o + b

Hääle või keele muutmine

Kui lülitate ChromeVoxi esimest korda sisse, valitakse hääl automaatselt Chromebookis määratud keele alusel. Vaadake, kuidas keele ja hääle seadeid muuta.

Keele muutmine
 1. Vajutage pikalt klahvi Otsing ja seejärel vajutage kaks korda tähte o. Võite ka vajutada klahvi Käivitaja ja seejärel kaks korda tähte o.
 2. Tehke jaotises Hääled valik ChromeOS. Teie vaikekeel kuvatakse nupu sildil.
 3. Valige loendist teine keel. Kuulete uut valitud keelt.
 4. Kui olete valmis, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + w.
Suulise tagasiside aeglustamine, kiirendamine või peatamine

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Aeglustamine

Otsing + tõstuklahv + [ (vasak nurksulg) (või)

Käivitaja + tõstuklahv + [ (vasak nurksulg)

Kiirendamine

Otsing  + [ (vasak nurksulg) (või)

Käivitaja  + [ (vasak nurksulg)

Rääkimise lõpetamine Ctrl
ChromeVoxi hääle helikõrguse muutmine

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Kõrgem sagedus

Otsing  + ] (parem nurksulg)

Käivitaja  + ] (parem nurksulg)

Madalam sagedus

Otsing  + tõstuklahv + ] (parem nurksulg)

Käivitaja + tõstuklahv + ] (parem nurksulg)

ChromeVoxi kaviatuuri otseteede kasutamine

Otseteede kiirem sisestamine

Vajutage kaks korda otsinguklahvi või klahvi Käivitaja, , et lülitada sisse nakkerežiim ja vältida iga otsetee puhul otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja  vajutamist. Kui kuulete teadet „Nakkerežiim on lubatud“, on see sisse lülitatud. See jääb sisselülitatuks, kuni otsinguklahvi uuesti kaks korda vajutate.

Otsinguklahvi või klahvi Käivitaja automaatse allhoidmise väljalülitamiseks vajutage uuesti kaks korda otsinguklahvi või klahvi Käivitaja. ChromeVox annab teate „Nakkerežiim on keelatud“.

ChromeVoxi menüü kasutamine

ChromeVoxi menüü avamiseks vajutage otsinguklahvi + klahvi . (punkt). Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + . (punkt). Kui kasutate puuteekraani, võite puudutada ekraani nelja sõrmega.
Menüüde vahel vahetamiseks võite vajutada vasak- ja paremnoolt. Puuteekraanil võite pühkida vasakule ja paremale.
Loendis konkreetse üksuse avamiseks vajutage üles- või allanoolt ja seejärel vajutage sisestusklahvi.
 • Otsing: sisestage päring ribale, et näha kõigist ChromeVoxi menüüdest pärinevaid tulemusi.
 • Liikumine: kõigi ChromeVoxi otseteede loend.
 • Kõne: kõnefunktsioonide otseteede loend, mis hõlmab kõne kiiruse ja helikõrguse suurendamise ja vähendamise otseteid.
 • Vahelehed: kõigi avatud vahelehtede loend.
 • ChromeVox: ChromeVoxi otseteede loend, mis hõlmab ChromeVoxi õpetuse ja õpperežiimi otseteid.
 • Toimingud: puutepõhiste valikute loend

ChromeVoxi menüüloendite abil saate veebilehel navigeerida.

 • Pealkiri: veebilehel olevate pealkirjade loend.
 • Orientiir: veebilehel olevate orientiiride loend.
 • Link: veebilehel olevate linkide loend.
 • Vorm: veebilehel olevate nuppude või vormide loend.
 • Tabel: veebilehel olevate tabelite loend.

ChromeVoxi menüüs navigeerimine

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Punktkirjas subtiitrite sisse-/väljalülitamine

Otsing  + a, seejärel (või)

Käivitaja  + a, seejärel b

ChromeVoxi menüüde peitmine Esc
Pealkirjade loendi kuvamine

Otsing  + Ctrl + (või)

Käivitaja  + Ctrl + h

Orientiiride loendi kuvamine

Otsing  + Ctrl + ; (semikoolon) (või)

Käivitaja  + Ctrl + ; (semikoolon)

Linkide loendi kuvamine

Otsing  + Ctrl (või)

Käivitaja  + Ctrl L

Vormide loendi kuvamine

Otsing  + Ctrl + f (või)

Käivitaja  + Ctrl + f

Tabelite loendi kuvamine

Otsing  + Ctrl + t (või)

Käivitaja  + Ctrl + t

Suulise tagasiside seadete muutmine

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

Otsinguvalikute avamine

Otsing  + o, seejärel (või)

Käivitaja  + o, seejärel o

Lehelt otsimine

Otsing  + / (kaldkriips) (või)

Käivitaja  + / (kaldkriips)

Lugemise alustamine praegusest asukohast

Otsing  + (või)

Käivitaja  + r

Teabehelide sisse- või väljalülitamine

Otsing  + a, seejärel e (või)

Käivitaja  + a, seejärel e

Sisestatavate kirjavahemärkide ettelugemine

Otsing  + a, seejärel (või)

Käivitaja  + a, seejärel p

Sisestatavate tähtede ettelugemine

Otsing  + a, seejärel t (või)

Käivitaja  + a, seejärel t

Järgmise klahvivajutuse eiramine

Otsing  + tõstuklahv + paoklahv (või)

Käivitaja  + tõstuklahv + paoklahv

Lisateave ChromeVoxi kohta

Tähtis. Olenevalt klaviatuurist võite mõningate otseteede puhul vajutada otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja . Mõlemad klahvid töötavad samamoodi.

ChromeVoxi kontekstimenüü avamine

Otsing  + (või)

Käivitaja  + m

Otsingu õpetuste avamine

Otsing  + o, seejärel t (või)

Käivitaja  + o, seejärel t

Õpperežiimi sisselülitamine (võimaldab kuulata klaviatuuri klahvinimesid)

Otsing  + o, seejärel k. Klaviatuur ütleb mis tahes vajutatava klahvi või klahvikombinatsiooni nime ja selgitab, mida see klaviatuuri otsetee teeb. (või)

Käivitaja  + o ja seejärel k. Klaviatuur ütleb mis tahes vajutatava klahvi või klahvikombinatsiooni nime ja selgitab, mida see klaviatuuri otsetee teeb.

Märkus. Seda saab kasutada ka ühendatud punktkirjaekraanidega ja puuteekraani liigutustega, et kuulata funktsioonide nimesid.

Õpperežiimi väljalülitamine Ctrl + w
Värskendusmärkmete avamine

Otsing  + o, seejärel (või)

Käivitaja  + o, seejärel n

Ekraanikuvast ekraanipiltide või video jäädvustamine

 1. Vajutage Chromebookis klahve Tõstuklahv + Ctrl + .
 2. Selleks et valida, kas jäädvustada kogu ekraanikuva, osa sellest või ainult aken, vajutage tabulaatorit.
 3. Tehke valik ja järgige ChromeVoxi juhiseid.

Nõuanne. Kui te kausta ei vali, salvestatakse ekraanipildid ja salvestised automaatselt kausta „Allalaadimised“.

Tagasiside saatmine või ChromeVoxi kasutamiseks abi hankimine

 • Vestelge teistega: liituge ChromeVoxi arutlusgrupiga.
 • Saatke meile ChromeVoxi kohta tagasisidet: lülitage ChromeVox sisse, vajutage pikalt klahvi Otsing , ja seejärel klahve a + i. Võite ka vajutada pikalt klahvi Käivitaja ja seejärel vajutada klahve a + i.
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
false
false
true
208
false
false