Použití vestavěné čtečky obrazovky

Chromebooky jsou vybaveny čtečkou obrazovky ChromeVox, která umožňuje uživatelům se zrakovým postižením používat operační systém Chrome OS.

Zapnutí či vypnutí čtečky obrazovky

ChromeVox lze zapnout či vypnout na jakékoli stránce pomocí kombinace kláves Ctrl + Alt + z

Tablety: Pět sekund podržte tlačítko pro snížení hlasitostitlačítko pro zvýšení hlasitosti. Při držení tlačítek uslyšíte zvukové znamení, že tato klávesová zkratka funguje. Držte tlačítka, dokud ChromeVox nezačne mluvit.

Čtení stránky

Tip: Chcete-li slyšet popis aktuální pozice kurzoru na stránce, stiskněte vyhledávací tlačítko + k.

Výběr textu pomocí kurzoru

ChromeVox může číst text pod vaším kurzorem.
 1. Chcete-li otevřít možnosti ChromeVox, stiskněte vyhledávací tlačítko + o a poté o. 
 2. Zapněte možnost Vyslovit text pod myší.
 3. Pohybujte kurzorem po obrazovce a poslouchejte text vyslovený nahlas. 

Přesun na jiné karty a okna

Otevřít nové okno Ctrl + n
Otevřít nové okno v anonymním režimu Shift + Ctrl + n
Otevřít novou kartu Ctrl + t
Otevřít soubor v prohlížeči Ctrl + o
Zavřít aktuální kartu Ctrl + w
Zavřít aktuální okno  Shift + Ctrl + w
Znovu otevřít naposledy zavřenou kartu nebo okno Shift + Ctrl + t
Přejít na 1.–8. kartu v okně Ctrl + 1Ctrl + 8
Přejít na poslední kartu v okně Ctrl + 9
Přejít na další kartu v okně Ctrl + Tab
Přejít na předchozí kartu v okně Shift + Ctrl + Tab
Rychle přepnout mezi okny Stiskněte a podržte Alt a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nepřejdete na správné okno, poté klávesy uvolněte.
Otevřít nedávno použité okno Stiskněte a podržte Alt + Shift a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nepřejdete na správné okno, poté klávesy uvolněte. 
Přejít na předchozí stránku v historii prohlížení Alt + šipka vlevo  
Přejít na další stránku v historii prohlížení  Alt + šipka vpravo 
Otevřít webovou stránku na nové kartě Zadejte do adresního řádku webovou adresu (URL) a poté stiskněte Alt + Enter
Ukotvit okno vlevo Alt + [ (levá hranatá závorka)
Ukotvit okno vpravo Alt + ] (pravá hranatá závorka)
Maximalizovat okno Alt + =
Minimalizovat okno Alt + (minus)
Připínání mezi obrazovkami (když je k Chromebooku připojen monitor) Vyhledávací tlačítko  + Alt + m
Otevřít nabídku karet Stiskněte a podržte klávesu Ctrl, opakovaně klepněte na Vpřed  nebo Zpět, dokud nevyberete kartu. Poté stiskněte vyhledávací tlačítko  + Shift + Zvýšit hlasitost .

Procházení stránky klávesovými zkratkami

Další tlačítko Vyhledávací tlačítko + b
Předchozí tlačítko Vyhledávací tlačítko + Shift + b
Další znak Vyhledávací tlačítko + Shift + šipka vpravo
Předchozí znak Vyhledávací tlačítko + Shift + šipka vlevo
Další zaškrtávací políčko Vyhledávací tlačítko + x
Předchozí zaškrtávací políčko Vyhledávací tlačítko + Shift + x
Další pole se seznamem Vyhledávací tlačítko + c
Předchozí pole se seznamem Vyhledávací tlačítko + Shift + c
Další oblast s upravitelným textem Vyhledávací tlačítko + e
Předchozí oblast s upravitelným textem Vyhledávací tlačítko + Shift + e
Další zaměřitelná položka Tab
Předchozí zaměřitelná položka Shift + Tab
Další pole formuláře Vyhledávací tlačítko + f
Předchozí pole formuláře Vyhledávací tlačítko + Shift + f
Další obrázek Vyhledávací tlačítko + g
Předchozí obrázek Vyhledávací tlačítko + Shift + g
Další skupina Vyhledávací tlačítko + Ctrl + šipka dolů
Předchozí skupina Vyhledávací tlačítko + Ctrl + šipka nahoru
Další záhlaví Vyhledávací tlačítko + h
Předchozí záhlaví Vyhledávací tlačítko + Shift + h
Další záhlaví 1. úrovně Vyhledávací tlačítko + 1
Předchozí záhlaví 1. úrovně Vyhledávací tlačítko + Shift + 1
Další záhlaví 2. úrovně Vyhledávací tlačítko + 2
Předchozí záhlaví 2. úrovně Vyhledávací tlačítko + Shift + 2
Další záhlaví 3. úrovně Vyhledávací tlačítko + 3
Předchozí záhlaví 3. úrovně Vyhledávací tlačítko + Shift + 3
Další záhlaví 4. úrovně Vyhledávací tlačítko + 4
Předchozí záhlaví 4. úrovně Vyhledávací tlačítko + Shift + 4
Další záhlaví 5. úrovně Vyhledávací tlačítko + 5
Předchozí záhlaví 5. úrovně Vyhledávací tlačítko + Shift + 5
Další záhlaví 6. úrovně Vyhledávací tlačítko + 6
Předchozí záhlaví 6. úrovně Vyhledávací tlačítko + Shift + 6
Další orientační bod Vyhledávací tlačítko + ; (středník)
Předchozí orientační bod Vyhledávací tlačítko + Shift + ; (středník)
Další řádek Vyhledávací tlačítko + šipka dolů
Předchozí řádek Vyhledávací tlačítko + šipka nahoru
Další odkaz Vyhledávací tlačítko + L
Předchozí odkaz Vyhledávací tlačítko + Shift + L
Další objekt Vyhledávací tlačítko + šipka vpravo
Předchozí objekt Vyhledávací tlačítko + šipka vlevo
Další tabulka Vyhledávací tlačítko + t
Předchozí tabulka Vyhledávací tlačítko + Shift + t
Další navštívený odkaz Vyhledávací tlačítko + v
Předchozí navštívený odkaz Vyhledávací tlačítko + Shift + v
Další slovo Vyhledávací tlačítko + Ctrl + Shift + šipka vpravo
Předchozí slovo Vyhledávací tlačítko + Ctrl + Shift + šipka vlevo
Přejít na začátek stránky  Vyhledávací tlačítko + Ctrl + šipka vlevo
Přejít na konec stránky Vyhledávací tlačítko + Ctrl + šipka vpravo
Začít číst od aktuálního místa Vyhledávací tlačítko + r
Přejít na podrobnosti Vyhledávací tlačítko + a + j

Procházení stránky pomocí dotykové obrazovky

Další slovo Přejeďte dvěma prsty doprava
Předchozí slovo Přejeďte dvěma prsty doleva
Přejít na začátek stránky Přejeďte dvěma prsty nahoru
Začít číst od aktuálního místa Přejeďte dvěma prsty dolů
Kliknout na vybranou položku Klepněte dvakrát
Zastavit řeč Klepněte dvěma prsty
Další řádek Přejeďte prstem dolů
Předchozí řádek Přejeďte prstem nahoru
Další znak Přejeďte prstem doprava
Předchozí znak Přejeďte doleva
Další slovo Přejeďte dvěma prsty doprava
Předchozí slovo Přejeďte dvěma prsty doleva
Otevřít naposledy navštívenou nabídku Klepněte čtyřmi prsty
Další položka nabídky Přejeďte v nabídce prstem dolů
Předchozí položka nabídky Přejeďte v nabídce prstem nahoru
Další záhlaví nabídky Přejeďte v nabídce prstem doprava

Přechod na jiné buňky v tabulce

V tabulkách se můžete pohybovat pomocí klávesových zkratek. Začněte tím, že umístíte kurzor na tabulku.

Chcete-li přesunout kurzor z aktuální pozice v tabulce, stiskněte vyhledávací tlačítko + Ctrl + Alt a klávesy se šipkami. Zaměření se posune o jednu buňku vybraným směrem.

Přechod na jiné buňky:

První buňka v tabulce Vyhledávací tlačítko + Alt + Shift + šipka vlevo
Poslední buňka v tabulce Vyhledávací tlačítko + Alt + Shift + šipka vpravo
První buňka v aktuálním řádku Vyhledávací tlačítko + Alt + Shift + Ctrl + šipka vlevo
Poslední buňka v aktuálním řádku Vyhledávací tlačítko + Alt + Shift + Ctrl + šipka vpravo
První buňka v aktuálním sloupci Vyhledávací tlačítko + Alt + Shift + Ctrl + šipka nahoru
Poslední buňka v aktuálním sloupci Vyhledávací tlačítko + Alt + Shift + Ctrl + šipka dolů
Výběr a kliknutí
Přejít na další položku, kterou lze vybrat (jako jsou odkazy a karty): Tab
Pohyb zpět mezi volitelnými položkami Shift + Tab
Kliknutí Enter nebo stiskněte vyhledávací tlačítko + mezerník
Vybrat text Vyhledávací tlačítko + s Ukončení režimu výběru: vyhledávací tlačítko + s.
Získání informací o stránce nebo Chromebooku
Poslechnout si název aktuální stránky Vyhledávací tlačítko + a, pak w
Poslechnout si URL aktuální stránky Vyhledávací tlačítko + a, pak i
Poslechnout si aktuální datum a čas Vyhledávací tlačítko + a, pak d
Poslechnout si, kolik baterie zbývá Chromebooku Vyhledávací tlačítko + o +b

Změna hlasu nebo jazyka

Po prvním zapnutí čtečky obrazovky ChromeVox bude automaticky vybrán hlas na základě nastaveného jazyka Chromebooku. Jak změnit nastavení jazyka a hlasu 

Změna jazyka
 1. Stiskněte a podržte vyhledávací tlačítko a poté dvakrát stiskněte klávesu o.
 2. V sekci Hlasy vyberte Chrome OS. Na tlačítku se zobrazí váš výchozí jazyk.
 3. V seznamu zvolte jiný jazyk. Přehraje se název vybraného jazyka.
 4. Až budete hotovi, stiskněte Ctrl + w.
Zpomalení, zrychlení nebo pozastavení hlasové odezvy
Zpomalit Vyhledávací tlačítko + Shift + [ (levá hranatá závorka)
Zrychlení Vyhledávací tlačítko + [ (levá hranatá závorka)
Přestat mluvit Ctrl
Změna výšky hlasu čtečky ChromeVox
Vyšší frekvence Vyhledávací tlačítko + ] (pravá hranatá závorka)
Nižší frekvence Vyhledávací tlačítko + Shift + ] (pravá hranatá závorka)

Použití klávesových zkratek ChromeVox

Rychlejší zadávání zkratek

Chcete-li zapnout režim Jedním prstem a vyhnout se tak stisknutí vyhledávacího tlačítka pro každou zkratku, stiskněte dvakrát rychle vyhledávací tlačítko. Až uslyšíte hlášku „Režim Jedním prstem aktivován“, budete vědět, že je zapnutý. Zapnutý zůstane, dokud znovu nestisknete dvakrát vyhledávací tlačítko.

Chcete-li režim stisknutého vyhledávacího tlačítka ukončit, znovu ho dvakrát stiskněte. ChromeVox oznámí, že je režim Jedním prstem vypnut.

Používání nabídky ChromeVox

Nabídku ChromeVox otevřete stisknutím vyhledávacího tlačítka + . (tečka). Pokud jste na dotykové obrazovce, můžete na obrazovku klepnout 4 prsty.
Mezi nabídkami můžete přepínat stisknutím levé nebo pravé šipky. Pokud jste na dotykové obrazovce, přejeďte prstem doleva nebo doprava.
Chcete-li otevřít konkrétní položku ze seznamu, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a poté stiskněte klávesu Enter.
 • Přejít: Seznam všech zkratek ChromeVox.
 • Řeč: Seznam klávesových zkratek ovládajících zvýšení nebo snížení rychlosti nebo výšky. 
 • Karty: Seznam všech otevřených karet. 
 • ChromeVox: Seznam několika zkratek ChromeVox, které zahrnují výukový program a výukový režim ChromeVox. 
 • Akce: Seznam možností při dotykovém ovládání

K procházení webové stránky můžete použít seznamy nabídek ChromeVox.

 • Nadpis: Seznam nadpisů na webové stránce. 
 • Orientační bod: Seznam orientačních bodů na webové stránce.
 • Odkaz: Seznam odkazů na webové stránce.
 • Formulář: Seznam tlačítek nebo formulářů na webové stránce. 
 • Tabulka: Seznam tabulek na webové stránce. 

Navigace v nabídce ChromeVox

Zapnout či vypnout titulky pro nevidomé Vyhledávací tlačítko + a a poté b
Skrýt nabídky ChromeVox Esc
Zobrazit seznam nadpisů Vyhledávací tlačítko + Ctrl + h
Zobrazit seznam orientačních bodů Vyhledávací tlačítko + Ctrl + ; (středník)
Zobrazit seznam odkazů Vyhledávací tlačítko + Ctrl + L
Zobrazit seznam formulářů Vyhledávací tlačítko + Ctrl + f
Zobrazit seznam tabulek Vyhledávací tlačítko + Ctrl + t

Změna nastavení hlasové odezvy

Otevřít možnosti vyhledávacího tlačítka Vyhledávací tlačítko + o a poté o
Hledat na stránce Vyhledávací tlačítko + / (lomítko)
Začít číst od aktuálního místa Vyhledávací tlačítko + r
Zapnout či vypnout zvukovou odezvu (pípání) Vyhledávací tlačítko + a a poté e
Vyslovovat zadávaná interpunkční znaménka Vyhledávací tlačítko + a a poté p
Vyslovovat zadávaná písmena Vyhledávací tlačítko + a a poté t
Ignorovat stisknutí následující klávesy Vyhledávací tlačítko + Shift + Esc

Další informace o čtečce obrazovky ChromeVox

Otevřít kontextovou nabídku ChromeVox Vyhledávací tlačítko + m
Otevřít výukový program k vyhledávacímu tlačítku Vyhledávací tlačítko + o a poté t
Zapnout výukový režim (Vyslovovat názvy kláves na klávesnici)

Vyhledávací tlačítko + o a poté k. Klávesnice vysloví název klávesy nebo kombinace kláves, kterou stisknete, a vysvětlí funkci příslušné klávesové zkratky.

Poznámka: Toto můžete použít i s hmatovými displeji nebo dotykovými gesty, abyste slyšeli názvy funkcí.

Vypnout výukový režim Ctrl + w
Otevřít poznámky k aktualizaci Vyhledávací tlačítko + o a poté n
   

Nápověda a zpětná vazba ke čtečce obrazovky ChromeVox

 • Chat s dalšími lidmi: Zapojte se do diskuzní skupiny ChromeVox.
 • Odeslání zpětné vazby ke čtečce ChromeVox: Zapněte ChromeVox, podržte vyhledávací tlačítko a poté stiskněte a + i.