Korzystanie z urządzenia brajlowskiego na Chromebooku

Na Chromebooku możesz korzystać z większości monitorów brajlowskich z możliwością odświeżania.

Konfigurowanie urządzenia brajlowskiego

Aby skonfigurować urządzenie brajlowskie, możesz je podłączyć lub sparować przez Bluetooth.

 • Podłączanie: podłącz urządzenie brajlowskie do portu USB w Chromebooku. Po kilku sekundach Chromebook automatycznie je wykryje i włączy ChromeVoksa (jeśli nie jest jeszcze włączony).

 • Parowanie z urządzeniem Bluetooth: aby sparować urządzenie Bluetooth z ChromeVoksem, naciśnij Wyszukaj  + O + O lub Menu z aplikacjami  + O + O. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dowiedz się, jak sparować urządzenie z Chromebookiem

Zmienianie ustawień

Możesz przełączać się między 6-punktowym brajlem literackim i 8-punktowym brajlem komputerowym

Na podstawie ustawienia językowego Chromebooka ChromeVox automatycznie wybierze typ brajla, ale możesz go zmienić.

 1. Naciśnij Wyszukaj  + O + O lub Menu z aplikacjami  + O + O.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami .
 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz „Przełącz na pismo 6-punktowe Braille'a” lub „Przełącz na pismo 8-punktowe Braille'a”.
 4. Naciśnij Enter.
 5. [Opcjonalnie] Usłyszysz język brajla, a czasem też klasę. Aby je zmienić, naciśnij Enter, a potem przy użyciu strzałek przeszukaj listę. Gdy usłyszysz opcję, którą chcesz zastosować, naciśnij Enter.
 6. Aby zakończyć, naciśnij Ctrl + W.

Wskazówka: do wpisywania tekstu używaj brajla 8-punktowego, jeśli:

 • korzystasz z brajla bez skrótów, a kursor znajduje się w środku wyrazu;
 • wpisujesz tekst w formularzu internetowym, na przykład adres e-mail lub numer telefonu.
Włączanie i wyłączanie opisów

Gdy ChromeVox jest włączony, opisy automatycznie też są włączane. Aby włączyć lub wyłączyć opisy brajlowskie, naciśnij Wyszukaj  + A + B lub Menu z aplikacjami  + A + B.

Zmienianie sposobu wyświetlania opisów i brajla
 1. Naciśnij Wyszukaj  + O + O lub Menu z aplikacjami  + O + O.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami .
 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz „Bieżący styl wyświetlania to Przeplatany” lub „Bieżący styl wyświetlania to Obok siebie”.
  • Aby najpierw były wyświetlane napisy, a potem brajl, naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz „Zmień styl wyświetlania na Obok siebie”. Następnie naciśnij Enter.
  • Aby napisy były wyświetlane naprzemiennie z brajlem, naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz „Zmień styl wyświetlania na Przeplatany”. Następnie naciśnij Enter.
 4. Aby zakończyć, naciśnij Ctrl + W.
Zmienianie liczby wierszy lub kolumn w opisach
 1. Naciśnij Wyszukaj  + O + O lub Menu z aplikacjami  + O + O.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami .
 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz „Wirtualny monitor brajlowski”.
 4. Określ liczbę wierszy i kolumn, które mają być wyświetlane.
 5. Aby zakończyć, naciśnij Ctrl + W.
Włączanie i wyłączanie zawijania słów

Jeśli jakieś słowo nie mieści się na odświeżanym monitorze brajlowskim, zawijanie słów przenosi je do następnego wiersza. Aby włączyć lub wyłączyć zawijanie słów:

 1. Naciśnij Wyszukaj  + O + O lub Menu z aplikacjami  + O + O.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyszukiwania  lub klawisz Menu z aplikacjami .
 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz „Włącz zawijanie wyrazów”.
 4. Zaznacz lub odznacz pole.
 5. Aby zakończyć, naciśnij Ctrl + W.

Używanie poleceń na klawiaturze brajlowskiej

Aby zobaczyć polecenia brajlowskie:

 1. Aby włączyć napisy brajlowskie, naciśnij Wyszukaj  + A + B lub Menu z aplikacjami  + A + B.
 2. Aby otworzyć menu czytnika ekranu (ChromeVoksa), naciśnij Wyszukaj  + . (kropka) lub Menu z aplikacjami  + . (kropka).
 3. Zobaczysz polecenia klawiatury brajlowskiej, a także skróty klawiszowe i polecenia przejścia klawiatury fizycznej.

 

Poruszanie się po stronie
Przejście na dół strony Spacja + punkty 4–5–6
Przejście na górę strony Spacja + punkty 1–2–3
Następny przycisk Spacja + punkty 1–2
Następny znak Spacja + punkt 6
Następne pole tekstowe do edycji Spacja + punkty 1–5
Następne pole formularza Spacja + punkty 1–2–4
Następna grupa Spacja + punkty 5–6
Następny nagłówek Spacja + punkty 1–2–5
Następny link Spacja + punkty 4–5
Następny obiekt Spacja + punkt 4
Następna tabela Spacja + punkty 2–3–4–5
Następne słowo Spacja + punkt 5
Poprzedni przycisk Spacja + punkty 1–2–7
Poprzedni znak Spacja + punkt 3
Poprzednie pole tekstowe do edycji Spacja + punkty 1–5–7
Poprzednie pole formularza Spacja + punkty 1–2–4–7
Poprzednia grupa Spacja + punkty 2–3
Poprzedni nagłówek Spacja + punkty 1–2–5–7
Poprzedni link Spacja + punkty 4–5–7
Poprzedni obiekt Spacja + punkt 1
Poprzednia tabela Spacja + punkty 2–3–4–5–7
Poprzednie słowo Spacja + punkt 2
Wycisz / wyłącz wyciszenie Spacja + 1-2-3-4-5
Wpisywanie adresu e-mail
Jeśli używasz języka angielskiego w wersji amerykańskiej, możesz wpisać znak @, naciskając jednocześnie punkty 4–7.

Uwaga: podczas wpisywania adresu e-mail lub URL w polu tekstowym urządzenie brajlowskie automatycznie użyje pisma 8-punktowego (komputerowego).

Korzystanie z tradycyjnych skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe można wpisywać za pomocą urządzenia brajlowskiego, używając sekwencji punktów odpowiadających niektórym klawiszom na klawiaturze.

Ctrl Spacja + punkty 2–5
Alt Spacja + punkty 3–6
Shift Spacja + punkty 3–7
Ctrl + Shift Spacja + punkty 2–5–7
Alt + Shift Spacja + punkty 3–6–7
Backspace Spacja + punkt 7
Tab Spacja + punkty 3–5
Escape Spacja + punkty 1–3–5–6
Enter Spacja + punkty 4–6
Wszystkie inne skróty
Kliknięcie bieżącego elementu Spacja + punkt 8
Otwarcie menu kontekstowego Spacja + punkty 1–3–4
Początek/koniec wyboru Spacja + punkty 2–3–4
Znajdowanie na stronie Spacja + punkty 3–4
Pełny opis bieżącego położenia Spacja + punkty 1–4
Otwarcie menu ChromeVoksa Spacja + punkty 1–4–5–6
Otwarcie paska stanu (w którym znajduje się Twoje zdjęcie konta) Spacja + punkty 3–6–7, a potem punkty 2–3–4

Rozwiązywanie problemów z urządzeniem brajlowskim

Urządzenie brajlowskie nie działa

Wykonaj na urządzeniu te czynności:

 • Upewnij się, że obsługa USB jest włączona.
 • Jeśli korzystasz z notatnika brajlowskiego, upewnij się, że pracuje on w trybie terminala.
 • Sprawdź, czy nie są dostępne aktualizacje oprogramowania, i je zainstaluj.
 • Spróbuj użyć innego trybu emulacji lub protokołu.
 • Spróbuj użyć urządzenia brajlowskiego z innym komputerem i systemem operacyjnym, na przykład Mac OS lub Windows. Jeśli będzie ono działać z innym komputerem, ale nie z Chromebookiem, spróbuj użyć na Chromebooku innego urządzenia brajlowskiego.
 • Przywróć na urządzeniu brajlowskim ustawienia fabryczne.
  Uwaga: spowoduje to usunięcie z niego wszystkich ustawień, więc najpierw skopiuj ważne informacje.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję urządzenia lub skontaktuj się z jego producentem.

ChromeVox nie włącza się automatycznie

Jeśli po podłączeniu urządzenia brajlowskiego ChromeVox nie włącza się automatycznie:

 • Odłącz urządzenie brajlowskie i podłącz je ponownie.
 • Włącz ChromeVoksa, naciskając Ctrl + Alt + Z.

Aby sprawdzić, czy używane urządzenie brajlowskie jest zgodne z Chromebookami, przeczytaj jego instrukcję lub skontaktuj się z jego producentem.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne