שימוש במכשיר ברייל יחד עם ה-Chromebook

Chromebook מתאים לשימוש עם רוב צגי הברייל הניתנים לרענון.

הגדרת מכשיר הברייל

כדי להגדיר את מכשיר הברייל צריך לחבר אותו ליציאה או להתאים אותו עם Bluetooth.

 • חיבור: מחברים את מכשיר הברייל אל יציאת USB ב-Chromebook. לאחר מספר שניות ה-Chromebook יזהה באופן אוטומטי את המכשיר ויפעיל את ChromeVox (אם הוא עדיין לא פועל).

 • התאמה ל-Bluetooth: כדי להגדיר Bluetooth ב-Chromevox, מקישים על מקש החיפוש + o + o. אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + o + o. פועלים לפי ההוראות במסך. הנחיות להתאמת המכשיר אל ה-Chromebook.

שינוי הגדרות

מעבר בין ברייל בשש נקודות (ספרותי) לבין ברייל בשמונה נקודות (מחשב)

סוג הברייל שנבחר ב-ChromeVox מבוסס באופן אוטומטי על הגדרת השפה ב-Chromebook, אך אפשר לשנות את הסוג.

 1. מקישים על מקש החיפוש + oo. אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + o + o.
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות .
 3. מקישים על מקש החץ ימינה עד שתשמע את האפשרות "מעבר לברייל בשש נקודות" או "מעבר לברייל בשמונה נקודות".
 4. מקישים על Enter.
 5. אופציונלי: אפשר לשמוע את שפת הברייל ולפעמים גם את רמת הכיתה. כדי לשנות הגדרות אלו, מקישים על Enter ומדפדפים ברשימה באמצעות מקשי החצים. כששומעים את האפשרות הרצויה, מקישים על Enter.
 6. כדי לסגור, מקישים על Ctrl + w.

טיפ: מומלץ להשתמש בברייל בשמונה נקודות להזנת טקסט, אם:

 • משתמשים בברייל מקוצר והסמן ממוקם בתוך מילה
 • מזינים טקסט בטופס אינטרנט, כמו כתובת אימייל או מספר טלפון
הפעלה או השבתה של כתוביות

הכתוביות מופעלות באופן אוטומטי כשה-ChromeVox מופעל. כדי להפעיל או להשבית כתוביות ברייל, מקישים על מקש החיפוש + a + b. אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + a + b.

שינוי אופן ההצגה של כתוביות וברייל
 1. מקישים על מקש החיפוש + oo. אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + o + o.
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות .
 3. מקישים על מקש החץ ימינה עד ששומעים את האפשרות "סגנון התצוגה הנוכחי משלב דפים" או "סגנון התצוגה הנוכחי הוא זה לצד זה"."
  • כדי להציג קודם כתוביות ואחר כך ברייל, הקש על מקש החץ הימני עד שתשמע את האפשרות "שנה את סגנון התצוגה זה לצד זה". לאחר מכן הקש על Enter.
  • כדי להחליף בין כתוביות לברייל, הקש על מקש החץ הימני עד שתשמע את האפשרות "שנה את סגנון התצוגה הנוכחי לאי-שילוב דפים ריקים". לאחר מכן הקש על Enter.
 4. כדי לסגור, מקישים על Ctrl + w.
שינוי מספר השורות או העמודות בכתוביות
 1. מקישים על מקש החיפוש + oo. אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + o + o.
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות .
 3. מקישים על מקש החץ הימני עד ששומעים את האפשרות "תצוגת ברייל וירטואלית".
 4. מזינים את מספר העמודות והשורות שרוצים להציג.
 5. כדי לסגור, מקישים על Ctrl + w.
הפעלה והשבתה של גלישת מילים

אם האורך של מילה לא מתאים לצג הברייל שניתן לרענון, היא תועבר לשורה הבאה באמצעות התכונה של גלישת המילים. כדי להפעיל או להשבית גלישת מילים:

 1. מקישים על מקש החיפוש + oo. אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + o + o.
 2. לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החיפוש או על מקש מרכז האפליקציות .
 3. מקישים על מקש החץ הימני עד ששומעים את האפשרות "הפעלה של גלישת מילים".
 4. מסמנים את התיבה או מבטלים את הסימון שלה.
 5. כדי לסגור, מקישים על Ctrl + w.

שימוש בפקודות במקלדת ברייל

כדי להציג פקודות ברייל:

 1. כדי להפעיל כתוביות ברייל,  מקישים על מקש החיפוש + a + b. אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + a + b.
 2. כדי לפתוח את תפריט קורא המסך (ChromeVox), מקישים על מקש החיפוש  + . (נקודה). אפשר גם להקיש על מרכז האפליקציות  + . (נקודה).
 3. במסך יוצגו פקודות למקלדת ברייל וכן מקשי קיצור ופקודות דילוג למקלדת הפיזית.

 

מעבר בין רכיבים בדף
דילוג לתחתית הדף רווח + נקודות 4-5-6
דילוג לראש הדף רווח + נקודות 1-2-3
הלחצן הבא רווח + נקודות 1-2
התו הבא רווח + נקודה 6
אזור הטקסט הבא שאפשר לערוך רווח + נקודות 1-5
השדה הבא בטופס רווח + נקודות 1-2-4
הקבוצה הבאה רווח + נקודות 5-6
הכותרת הבאה רווח + נקודות 1-2-5
הקישור הבא רווח + נקודות 4-5
האובייקט הבא רווח + נקודה 4
הטבלה הבאה רווח + נקודות 2-3-4-5
המילה הבאה רווח + נקודה 5
הלחצן הקודם רווח + נקודות 1-2-7
התו הקודם רווח + נקודה 3
אזור הטקסט הקודם שאפשר לערוך רווח + נקודות 1-5-7
השדה הקודם בטופס רווח + נקודות 1-2-4-7
הקבוצה הקודמת רווח + נקודות 2-3
הכותרת הקודמת רווח + נקודות 1-2-5-7
הקישור הקודם רווח + נקודות 4-5-7
האובייקט הקודם רווח + נקודה 1
הטבלה הקודמת רווח + נקודות 2-3-4-5-7
המילה הקודמת רווח + נקודה 2
הפעלה/ביטול של מצב שקט רווח + 1-2-3-4-5
הקלדת כתובת אימייל
אם משתמשים במקלדת של אנגלית ארה"ב, אפשר להקליד את הסימן @ בהקשה בו-זמנית על נקודות 4-7.

הערה: אם מקלידים טקסט בשדה של כתובת אימייל או כתובת אתר, מכשיר הברייל ישתמש באופן אוטומטי בברייל 8 נקודות (מחשב).

שימוש במקשי קיצור מסורתיים

אפשר להקליד את מקשי הקיצור במכשיר הברייל, על ידי הזנת רצף של נקודות שמטרתן לחקות מקשים מסוימים במקלדת.

Ctrl רווח + נקודות 2-5
Alt רווח + נקודות 3-6
Shift רווח + נקודות 3-7
Ctrl + Shift רווח + נקודות 2-5-7
Alt + Shift רווח + נקודות 3-6-7
מקש BACKSPACE רווח + נקודה 7
Tab רווח + נקודות 3-5
Escape רווח + נקודות 1-3-5-6
Enter רווח + נקודות 4-6
כל שאר מקשי הקיצור
לחיצה על הפריט הנוכחי רווח + נקודה 8
פתיחת תפריט ההקשר רווח + נקודות 1-3-4
התחלה/סיום של בחירה רווח + נקודות 2-3-4
חיפוש בדף רווח + נקודות 3-4
תיאור מלא של המיקום הנוכחי רווח + נקודות 1-4
פתיחת התפריטים ב-ChromeVox רווח + נקודות 1-4-5-6
פתיחת אזור הסטטוס (שבו מופיעה תמונת החשבון) רווח + נקודות 3-6-7, ואז נקודות 2-3-4 

פתרון בעיות במכשיר הברייל

מכשיר הברייל אינו פועל

אפשר לנסות את הצעדים הבאים במכשיר:

 • מוודאים שתמיכת USB פועלת.
 • אם אתם משתמשים בכותב הערות בברייל, ודאו שהוא במצב מסוף.
 • בדקו אם יש עדכוני קושחה, ואם יש, התקינו אותם.
 • נסו להשתמש במצב או בפרוטוקול אמולציה אחר.
 • נסו להשתמש במכשיר הברייל עם מחשב אחר ועם מערכת הפעלה אחרת, כמו Mac או PC. אם המכשיר פועל עם המחשב השני אבל לא עם ה-Chromebook, נסו להשתמש במכשיר ברייל אחר עם ה-Chromebook.
 • אפסו את מכשיר הברייל להגדרות המקוריות.
  זהירות: כשמאפסים את המכשיר, כל ההגדרות שבו נמחקות, לכן חשוב להקפיד ולשמור את כל המידע החשוב לפני האיפוס.

למידע נוסף יש לעיין במדריך של המכשיר או לפנות אל היצרן.

ה-ChromeVox אינו מופעל באופן אוטומטי

אם חיברתם מכשיר ברייל וה-ChromeVox לא מופעל באופן אוטומטי:

 • נתקו את מכשיר הברייל ולאחר מכן חברו אותו שוב.
 • הפעילו את ה-ChromeVox: הקישו על Ctrl + Alt + z.

עיין במדריך המכשיר או פנה אל היצרן כדי לוודא שמכשיר הברייל שלך מותאם למכשירי Chromebook.

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי