Braille’ seadme kasutamine Chromebookiga

Chromebookiga saab kasutada enamikku värskendatavaid Braille’ ekraane.

Braille’ seadme seadistamine

Braille’ seadme seadistamiseks ühendage see või siduge see Bluetoothiga.

 • Ühendamine: ühendage oma Braille’ seade Chromebooki USB-porti. Mõne sekundi pärast tuvastab Chromebook seadme automaatselt ja lülitab ChromeVoxi sisse (kui see pole juba sisse lülitatud).

 • Bluetoothi seadmega sidumine: ChromeVoxi seadistamiseks Bluetoothiga vajutage otsinguklahvi + oo. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + o + o. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Vaadake, kuidas oma seade Chromebookiga siduda.

Seadete muutmine

6-punktilise (kirjanduslik) ja 8-punktilise (arvuti) punktkirja vahel vahetamine

ChromeVox valib punktkirja teie Chromebooki keeleseade põhjal automaatselt, kuid saate tüüpi ise muuta.

 1. Vajutage klahve Otsing + oo. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + o + o.
 2. Vajutage pikalt otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja .
 3. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnumit „Lülita 6-punktilisele punktkirjale” või Lülita 8-punktilisele punktkirjale”.
 4. Vajutage sisestusklahvi.
 5. Valikuline. Kuulete oma punktkirja keelt ja vahel ka taset. Selle muutmiseks vajutage sisestusklahvi, seejärel kasutage loendis liikumiseks nooleklahve. Kui kuulete soovitud valikut, vajutage sisestusklahvi.
 6. Vajutage sulgemiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + w.

Nõuanne. Kasutage 8-punktilist punktkirja järgmistel juhtudel.

 • Kasutate ahendamata punktkirja ja kursor on sõna keskel.
 • Sisestate teksti (nt e-posti aadressi või telefoninumbrit) veebivormi.
Subtiitrite sisse- või väljalülitamine

Kui ChromeVox on sisse lülitatud, kasutatakse subtiitreid automaatselt. Punktkirjasubtiitrite sisse- või väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Otsing + a + b. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + a + b.

Subtiitrite ja punktkirja kuvamisviisi muutmine
 1. Vajutage klahve Otsing + oo. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + o + o.
 2. Vajutage pikalt otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja .
 3. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnumit „Praegune kuvamisstiili valik on Vahelehtedega” või „Praegune kuvamisstiili valik on Kõrvuti“.
  • Kui soovite esmalt kuvada subtiitrid ja siis punktkirja, vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnumit „Muuda kuvamisstiil valikuks Kõrvuti”. Seejärel vajutage sisestusklahvi.
  • Subtiitrite ja punktkirja vahel vahetamiseks vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnumit „Muuda kuvamisstiil valikuks Vahelehtedega”. Seejärel vajutage sisestusklahvi.
 4. Vajutage sulgemiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + w.
Subtiitrite ridade või veergude arvu muutmine
 1. Vajutage klahve Otsing + oo. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + o + o.
 2. Vajutage pikalt otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja .
 3. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnumit „Virtuaalne punktkirjakuva”.
 4. Sisestage näidatavate ridade ja veergude soovitud arv.
 5. Vajutage sulgemiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + w.
Sõnade poolitamise sisse- või väljalülitamine

Kui sõna ei mahu värskendatavale punktkirjaekraanile, teisaldab sõna poolitamise funktsioon selle järgmisele reale. Sõna poolitamise sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage klahve Otsing + oo. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + o + o.
 2. Vajutage pikalt otsinguklahvi  või klahvi Käivitaja .
 3. Vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete sõnumit „Luba sõna poolitamine”.
 4. Märkige ruut või eemaldage märge.
 5. Vajutage sulgemiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + w.

Braille’ klaviatuuri otseteede kasutamine

Braille' käskluste vaatamiseks tehke järgmist.

 1. Punktkirjasubtiitrite sisselülitamiseks vajutage klahve Otsing + a + b. Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + a + b.
 2. Ekraanilugeja (ChromeVox) menüü avamiseks vajutage klahve Otsing  + . (punkt). Võite ka vajutada klahve Käivitaja  + . (punkt).
 3. Näete Braille’ klaviatuuri käsklusi, otseteid ja füüsilise klaviatuuri kiirkäsklusi.

 

Lehel liikumine
Lehe lõppu liikumine Tühik + vajutage korraga punkte 4-5-6
Lehe algusesse liikumine Tühik + vajutage korraga punkte 1-2-3
Järgmine nupp Tühik + vajutage korraga punkte 1-2
Järgmine tähemärk Tühik + vajutage punkti 6
Järgmine muudetav tekstiala Tühik +vajutage korraga punkte 1-5
Järgmine vormiväli Tühik + vajutage korraga punkte 1-2-4
Järgmine grupp Tühik + vajutage korraga punkte 5-6
Järgmine pealkiri Tühik + vajutage korraga punkte 1-2-5
Järgmine link Tühik + vajutage korraga punkte 4-5
Järgmine objekt Tühik + vajutage punkti 4
Järgmine tabel Tühik + vajutage korraga punkte 2-3-4-5
Järgmine sõna Tühik + vajutage punkti 5
Eelmine nupp Tühik + vajutage korraga punkte 1-2-7
Eelmine tähemärk Tühik + vajutage punkti 3
Eelmine muudetav tekstiala Tühik + vajutage korraga punkte 1-5-7
Eelmine vormiväli Tühik + vajutage korraga punkte 1-2-4-7
Eelmine grupp Tühik + vajutage korraga punkte 2-3
Eelmine pealkiri Tühik + vajutage korraga punkte 1-2-5-7
Eelmine link Tühik + vajutage korraga punkte 4-5-7
Eelmine objekt Tühik + vajutage punkti 1
Eelmine tabel Tühik + vajutage korraga punkte 2-3-4-5-7
Eelmine sõna Tühik + vajutage punkti 2
Vaikne/vaigistamata Tühik + vajutage korraga punkte 1-2-3-4-5
E-posti aadressi sisestamine
Kui kasutate USA inglise keelt, saab märgi @ sisestada punkte 4-7 korraga vajutades.

Märkus. Meili või URL-i tekstiväljale sisestamisel kasutab punktkirjaseade automaatselt kaheksapunktilist (arvuti) punktkirja.

Traditsiooniliste klaviatuuri otseteede kasutamine

Punktkirjaseadmega saab sisestada ka klaviatuuri otseteid, sisestades punktide seeria, mis jäljendab klaviatuuri teatud klahve.

Ctrl Tühik + vajutage korraga punkte 2-5
Alt Tühik + vajutage korraga punkte 3-6
Tõstuklahv Tühik + vajutage korraga punkte 3-7
Ctrl + Tõstuklahv Tühik + vajutage korraga punkte 2-5-7
Alt + Tõstuklahv Tühik + vajutage korraga punkte 3-6-7
Tagasilüke Tühik + vajutage punkti 7
Tabeldusklahv Tühik + vajutage korraga punkte 3-5
Paoklahv (Esc) Tühik + vajutage korraga punkte 1-3-5-6
Sisestusklahv Tühik + vajutage korraga punkte 4-6
Kõik muud otseteed
Praegusel üksusel klõpsamine Tühik + vajutage punkti 8
Kontekstimenüü avamine Tühik + vajutage korraga punkte 1-3-4
Valiku alustamine/lõpetamine Tühik + vajutage korraga punkte 2-3-4
Lehelt otsimine Tühik + vajutage korraga punkte 3-4
Praeguse positsiooni täielik kirjeldus Tühik + vajutage korraga punkte 1-4
ChromeVoxi menüüde avamine Tühik + vajutage korraga punkte 1-4-5-6
Olekuala (kus on kuvatud teie kontofoto) avamine Tühik + vajutage korraga punkte 3-6-7, seejärel punkte 2-3-4 

Punktkirjaseadme probleemide veaotsing

Minu punktkirjaseade ei tööta

Proovige seadmes järgmiseid toiminguid.

 • Veenduge, et USB tugi oleks sisse lülitatud.
 • Kui kasutate punktkirja märkmetegijat, veenduge, et see oleks terminalirežiimis.
 • Kontrollige, kas saadaval on püsivaravärskendusi ja rakendage need.
 • Kasutage mõnda teist emuleerimisrežiimi või -protokolli.
 • Proovige punktkirjaseadet kasutada mõne teise arvuti või operatsioonisüsteemiga (nt Mac või Windows). Kui see teise arvutiga töötab, kuid Chromebookiga mitte, proovige Chromebookiga kasutada mõnda teist punktkirjaseadet.
 • Lähtestage punktkirjaseade tehaseseadetele.
  Ettevaatust! Selle toimingu käigus kustutatakse kõik seadme seaded, seega veenduge esmalt, et oluline teave saaks salvestatud.

Lisateabe saamiseks lugege seadme kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.

ChromeVox ei lülitu automaatselt sisse

Kui ühendate punktkirjaseadme ja ChromeVox ei lülitu automaatselt sisse, toimige järgmiselt.

 • Eemaldage punktkirjaseade ja ühendage see uuesti.
 • Lülitage ChromeVox sisse, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + z.

Kui soovite vaadata, kas teie punktkirjaseade ühildub Chromebookidega, lugege seadme kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
208
false
false