Použití braillského zařízení s Chromebookem

S Chromebookem můžete použít hmatový displej podle svých preferencí.

Nastavení braillského zařízení

Braillské zařízení můžete nastavit tak, že ho připojíte nebo spárujete přes Bluetooth.

 • Připojení: Připojte braillské zařízení do portu USB na Chromebooku. Za několik sekund Chromebook zařízení automaticky rozpozná a zapne funkci ChromeVox (pokud již není zapnutá).

 • Spárování přes Bluetooth: Chcete-li nastavit Bluetooth pomocí zařízení Chromevox, stiskněte vyhledávací tlačítko + o + a poté o. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Postup spárování zařízení s Chromebookem

Změna nastavení

Přepínání mezi šestibodovým (literárním) a osmibodovým (počítačovým) Braillovým písmem

ChromeVox automaticky zvolí typ Braillova písma podle jazykového nastavení Chromebooku. Můžete však typ změnit.

 1. Stiskněte vyhledávací tlačítko + o + o.
 2. Stiskněte vyhledávací tlačítko a podržte jej.
 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Přepnout na šestibodové Braillovo písmo“ nebo „Přepnout na osmibodové Braillovo písmo“.
 4. Stiskněte klávesu Enter.
 5. Volitelné: Uslyšíte jazyk (a v některých případech také úroveň) Braillova písma. Chcete-li toto nastavení změnit, stiskněte klávesu Enter a poté procházejte seznam pomocí kláves se šipkami. Až uslyšíte požadovanou možnost, stiskněte klávesu Enter.
 6. Zavřete okno stisknutím Ctrl + w.

Tip: Osmibodové Braillovo písmo používejte k zadávání textu v těchto případech:

 • Používáte nezkrácené Braillovo písmo a a kurzor se nachází uvnitř slova.
 • Zadáváte text (například e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) do webového formuláře.
Zapnutí nebo vypnutí popisků

Když je zapnuta funkce ChromeVox, jsou hlasové popisky automaticky zapnuty. Chcete-li braillské popisky zapnout či vypnout, stiskněte vyhledávací tlačítko + a + b.

Změna způsobu zobrazení popisků a informací z hmatového displeje
 1. Stiskněte vyhledávací tlačítko + o + o.
 2. Stiskněte vyhledávací tlačítko a podržte jej.
 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Aktuální styl zobrazení je prokládání“ nebo „Aktuální styl zobrazení je vedle sebe“.
  • Chcete-li zobrazovat nejdříve popisky a poté braillský zápis, opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Změnit styl zobrazení na vedle sebe“. Poté stiskněte Enter.
  • Chcete-li zobrazit popisky a braillský zápis prokládaně, opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Změnit styl zobrazení na prokládání“. Poté stiskněte Enter.
 4. Zavřete okno stisknutím Ctrl + w.
Změna počtu řádků nebo sloupců v popiscích
 1. Stiskněte vyhledávací tlačítko + o + o.
 2. Stiskněte vyhledávací tlačítko a podržte jej.
 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Virtuální hmatový displej“.
 4. Zadejte, kolik chcete zobrazit řádků a sloupců.
 5. Zavřete okno stisknutím Ctrl + w.
Zapnutí nebo vypnutí zalamování slov

Pokud se slovo na obnovitelný hmatový displej nevejde, může být přesunuto na další řádek. Postup zapnutí nebo vypnutí zalamování slov:

 1. Stiskněte vyhledávací tlačítko + o + o.
 2. Stiskněte vyhledávací tlačítko a podržte jej.
 3. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Povolit zalamování slov“.
 4. Zaškrtněte políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 5. Zavřete okno stisknutím Ctrl + w.

Používání klávesových zkratek na klávesnici hmatového displeje

Tip: Postup zobrazení všech zkratek:

 1. Stisknutím vyhledávacího tlačítka + a + b zapněte braillské popisky.
 2. Stisknutím vyhledávacího tlačítka + . (tečka) otevřete nabídku zařízení ChromeVox.
 3. Zobrazí se příkazy klávesnice hmatového displeje i klávesové zkratky a příkazy pro fyzickou klávesnici.

 

Pohyb po stránce
Přejít na konec stránky Mezerník + body 4-5-6
Přejít na začátek stránky Mezerník + body 1-2-3
Další tlačítko Mezerník + body 1-2
Další znak Mezerník + bod 6
Další oblast s upravitelným textem Mezerník + body 1-5
Další pole formuláře Mezerník + body 1-2-4
Další skupina Mezerník + body 5-6
Další záhlaví Mezerník + body 1-2-5
Další odkaz Mezerník + body 4-5
Další objekt Mezerník + bod 4
Další tabulka Mezerník + body 2-3-4-5
Další slovo Mezerník + bod 5
Předchozí tlačítko Mezerník + body 1-2-7
Předchozí znak Mezerník + bod 3
Předchozí oblast s upravitelným textem Mezerník + body 1-5-7
Předchozí pole formuláře Mezerník + body 1-2-4-7
Předchozí skupina Mezerník + body 2-3
Předchozí záhlaví Mezerník + body 1-2-5-7
Předchozí odkaz Mezerník + body 4-5-7
Předchozí objekt Mezerník + bod 1
Předchozí tabulka Mezerník + body 2-3-4-5-7
Předchozí slovo Mezerník + bod 2
Ticho / zrušit ticho Mezerník + body 1-2-3-4-5
Zadání e-mailové adresy
Pokud používáte americkou angličtinu, znak @ zadáte současným stisknutím bodů 4-7.

Poznámka: Při zadávání textu do e-mailu nebo adresy URL bude braillské zařízení automaticky používat osmibodové (počítačové) braillské písmo.

Použití běžných klávesových zkratek

Na braillském zařízení můžete zadávat klávesové zkratky pomocí sledu bodů, které zastupují konkrétní klávesy na klávesnici.

Ctrl Mezerník + body 2-5
Alt Mezerník + body 3-6
Shift Mezerník + body 3-7
Ctrl + Shift Mezerník + body 2-5-7
Alt + Shift Mezerník + body 3-6-7
Backspace Mezerník + bod 7
Tab Mezerník + body 3-5
Escape Mezerník + body 1-3-5-6
Enter Mezerník + body 4-6
Všechny ostatní klávesové zkratky
Kliknout na aktuální položku Mezerník + bod 8
Otevřít kontextovou nabídku Mezerník + body 1-3-4
Zahájit/ukončit výběr Mezerník + body 2-3-4
Hledat na stránce Mezerník + body 3-4
Úplný popis aktuální pozice Mezerník + body 1-4
Otevřít nabídky funkce ChromeVox Mezerník + body 1-4-5-6
Otevřít stavovou oblast (kde se zobrazuje obrázek účtu) Mezerník + body 3-6-7 a poté 2-3-4 

Odstraňování problémů s braillským zařízením

Braillské zařízení nefunguje

Vyzkoušejte na zařízení tyto kroky:

 • Zkontrolujte, zda je zapnutá podpora USB.
 • Pokud používáte nástroj na pořizování poznámek v Braillově písmu, ověřte, zda je v režimu terminálu.
 • Zkontrolujte dostupnost aktualizací firmwaru. Dostupné aktualizace nainstalujte.
 • Zkuste použít jiný režim emulace nebo protokol.
 • Zkuste braillské zařízení použít s jiným počítačem nebo operačním systémem, jako je například počítač Mac nebo Windows. Pokud s druhým počítačem funguje, ale s Chromebookem nikoliv, zkuste s Chromebookem použít jiné braillské zařízení.
 • Resetujte braillské zařízení do továrního nastavení.
  Upozornění: Tento krok vymaže veškeré nastavení zařízení. Nezapomeňte si proto nejdříve uložit důležitá nastavení.

Pokud potřebujete další informace, prostudujte si příručku k zařízení nebo kontaktujte výrobce.

ChromeVox se automaticky nezapíná

Pokud se po připojení braillského zařízení automaticky nezapne funkce ChromeVox:

 • Odpojte braillské zařízení a znovu je zapojte.
 • Zapněte ChromeVox stisknutím kláves Ctrl + Alt + z.

Chcete-li zjistit, zda je braillské zařízení s Chromebooky kompatibilní, podívejte se do příručky k zařízení nebo kontaktujte výrobce.