ซูมเข้าหรือขยายหน้าจอ Chromebook

คุณเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ ซูมเข้า หรือขยาย เพื่อดูสิ่งต่างๆ ในหน้าจอ Chromebook ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ 

ทำให้หน้าเว็บใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

หากต้องการให้หน้าเว็บที่ดูอยู่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ในขณะที่คงขนาดส่วนอื่นๆ ของหน้าจอไว้เท่าเดิม ให้ทำดังนี้ 

 • หากต้องการทำให้หน้าเว็บใหญ่ขึ้น ให้กด Ctrl และเครื่องหมายบวก ซูมเข้า
 • หากต้องการทำให้หน้าเว็บเล็กลง ให้กด Ctrl และเครื่องหมายลบ ซูมออก
 • รีเซ็ตระดับการซูม: กด Ctrl + 0

คุณทำให้หน้าเว็บทั้งหมดใหญ่ขึ้นหรือเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้อีกด้วย

ทำให้ทุกอย่างในหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

คุณทำให้ทุกอย่างในหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ ซึ่งรวมถึงแถวของแอปและแท็บ โดยการเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ ดังนี้  

 • หากต้องการทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้น ให้ลดความละเอียดลงโดยกด Ctrl + Shift และเครื่องหมายบวก ซูมเข้า
 • หากต้องการทำให้หน้าจอเล็กลง ให้เพิ่มความละเอียดโดยกด Ctrl + Shift และเครื่องหมายลบ ซูมออก
 • รีเซ็ตความละเอียด: กด Ctrl + Shift + 0

หมายเหตุ: ในหน้าจอสัมผัส ให้ใช้ 2 นิ้วแตะที่พื้นที่ค้างไว้ จากนั้นให้แยกนิ้วออกจากกันเพื่อซูมเข้า หรือบีบนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมออก 

ขยายหน้าจอ

คุณซูมเข้าเพื่อดูบางส่วนของหน้าจอได้เหมือนเวลาที่คุณใช้แว่นขยาย

ขยายทั้งหน้าจอ

หากต้องการขยายทั้งหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl + ค้นหา + m หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การเข้าถึงพิเศษ" ให้คลิกจัดการฟีเจอร์การเข้าถึงพิเศษ
 5. ในส่วน "แสดง" ให้เปิดเปิดใช้แว่นขยายแบบเต็มหน้าจอ
 6. หากต้องการเลือกระดับการซูม ข้าง "ระดับการซูมแบบเต็มหน้าจอ" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง

เคล็ดลับ: หากเป็นหน้าจอสัมผัส ให้ใช้ 2 นิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอหลังจากซูมเข้า

ขยายบางส่วนของหน้าจอ

คุณจะเห็นส่วนที่ขยายบนพื้นที่หนึ่งในสามของหน้าจอส่วนบนสุด และหน้าจอเริ่มต้นจะแสดงอยู่ด้านล่าง หากต้องการขยายส่วนบนสุดของหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl + ค้นหา + d หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "การเข้าถึงพิเศษ" ให้คลิกจัดการฟีเจอร์การเข้าถึงพิเศษ
 5. ในส่วน "แสดง" ให้เปิดเปิดใช้งานแว่นขยายแบบซ้อน
 6. หากต้องการเลือกระดับการซูม ข้าง "ระดับการซูมแบบซ้อน" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 7. ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณจะเห็นพื้นที่ที่ซูมเข้า หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่ขยายแล้ว ให้เลื่อนเคอร์เซอร์

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์ในส่วนด้านล่างของหน้าจอ คุณจะเห็นสิ่งที่กำลังพิมพ์อยู่ด้านบนเพียงแค่ซูมเข้า

เปลี่ยนระดับการขยายหรือเลื่อนหน้าจอ

 • หากต้องการเพิ่มการขยาย ให้กด Ctrl + Alt + เพิ่มความสว่าง เพิ่มความสว่าง หรือจะกด Ctrl + Alt แล้วใช้ 2 นิ้วเลื่อนก็ได้เช่นกัน
 • หากต้องการลดการขยาย ให้กด Ctrl + Alt + ลดความสว่าง ลดความสว่าง หรือจะกด Ctrl + Alt แล้วใช้ 2 นิ้วเลื่อนก็ได้เช่น
 • หากต้องการย้ายมุมมองที่ขยายไปรอบๆ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปในทิศทางใดก็ได้ หรือจะกดแท็บเพื่อย้ายรายการบนหน้าจอรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่งก็ได้เช่นกัน

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

Making Your Chromebook Easier to See

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร