Priblíženie alebo zväčšenie obrazovky Chromebooku

Ak chcete lepšie vidieť položky na obrazovke Chromebooku, môžete ich priblížiť, zväčšiť alebo môžete zmeniť rozlíšenie obrazovky. 

Zväčšenie alebo zmenšenie stránky

Môžete zväčšiť alebo zmenšiť iba zobrazenú stránku a ponechať veľkosť ostatných častí obrazovky nezmenenú. 

 • Ak chcete stránku zväčšiť: stlačte Ctrl a plus .
 • Ak chcete stránku zmenšiť: stlačte Ctrl a mínus .
 • Ak chcete obnoviť priblíženie/oddialenie: stlačte klávesy Ctrl + 0.

Môžete tiež zväčšiť všetky stránky alebo zmeniť veľkosť písma.

Zväčšenie alebo zmenšenie obsahu na obrazovke

Ak chcete obsah na obrazovke zväčšiť alebo zmenšiť (vrátane riadka s aplikáciami a kartami), zmeňte jej rozlíšenie.  

 • Ak chcete obrazovku zväčšiť, znížte rozlíšenie: stlačte Ctrl + Shift a plus .
 • Ak chcete obrazovku zmenšiť, zvýšte rozlíšenie: stlačte Ctrl + Shift a mínus .
 • Ak chcete obnoviť rozlíšenie: stlačte Ctrl + Shift + 0.

Poznámka: Ak používate dotykovú obrazovku, pridržte požadovanú oblasť dvoma prstami. Potom ich roztiahnite (pre priblíženie) alebo ich priblížte k sebe (pre oddialenie). 

Zväčšenie obrazovky

Obrazovku môžete priblížiť, ako keď používate lupu.

Zväčšenie celej obrazovky

Ak chcete rýchlo zväčšiť celú obrazovku, stlačte Ctrl + Hľadať + m alebo postupujte podľa krokov nižšie.

 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V dolnej časti vyberte Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. V sekcii Obrazovka aktivujte Zapnúť lupu celej obrazovky.
 6. Ak chcete vybrať úroveň priblíženia, vedľa položky Úroveň priblíženia lupy celej obrazovky vyberte šípku nadol .

Tip: Ak používate dotykovú obrazovku, po priblížení sa po nej pohybujte dvoma prstami.

Zväčšenie časti obrazovky

Zväčšenú časť uvidíte v hornej tretine obrazovky. Predvolená obrazovka sa zobrazí pod ňou. Ak chcete rýchlo zväčšiť hornú časť obrazovky, stlačte Ctrl + Hľadať + d alebo postupujte podľa krokov nižšie.

 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. V dolnej časti vyberte Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. V sekcii Obrazovka aktivujte Zapnúť ukotvenú lupu.
 6. Ak chcete vybrať úroveň priblíženia, vedľa položky Úroveň priblíženia ukotvenej lupy vyberte šípku nadol .
 7. Priblížená oblasť sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete priblíženie presunúť, posuňte kurzor.

Poznámka: Keď zadáte text v dolnej časti obrazovky, zobrazí sa tiež v jej hornej časti, ale bude iba priblížený.

Zmena úrovne priblíženia a posúvanie

 • Ak chcete priblíženie zvýšiť: stlačte Ctrl + Alt + kláves zvýšenia jasu . Môžete tiež stlačiť Ctrl + Alt a potom posunúť dvoma prstami na touchpade smerom nahor.
 • Ak chcete priblíženie znížiť: stlačte Ctrl + Alt + kláves zníženia jasu Turn brightness down.. Môžete tiež stlačiť klávesy Ctrl + Alt a posunúť dvoma prstami nadol.
 • Ak chcete posunúť priblížené zobrazenie: posuňte kurzor ľubovoľným smerom. Môžete tiež stlačiť tabulátor a na obrazovke tak prechádzať z položky na položku.

Tip: Ak používate dotykovú obrazovku, pridržte požadovanú oblasť dvoma prstami. Potom môžete meniť úroveň priblíženia ich roztiahnutím (pre priblíženie) alebo priblížením k sebe (pre oddialenie).

Ďalšia pomoc 

How to use screen magnification on your Chromebook