Priblíženie alebo zväčšenie obrazovky Chromebooku

Ak chcete lepšie vidieť položky na obrazovke Chromebooku, môžete obrazovku priblížiť alebo zväčšiť, prípadne zmeniť je rozlíšenie. 

Zväčšenie alebo zmenšenie stránky

Môžete zväčšiť alebo zmenšiť iba zobrazenú stránku a ponechať veľkosť ostatných častí obrazovky nezmenenú. 

 • Ak chcete stránku zväčšiť: stlačte Ctrl a plus .
 • Ak chcete stránku zmenšiť: stlačte Ctrl a mínus .
 • Resetovanie lupy: stlačte Ctrl + 0.

Môžete tiež zväčšiť všetky stránky alebo zmeniť veľkosť písma.

Zväčšenie alebo zmenšenie celého obsahu obrazovky

Celý obsah obrazovky vrátane riadka s aplikáciami a kartami môžete zväčšiť alebo zmenšiť zmenou jej rozlíšenia.  

 • Ak chcete obrazovku zväčšiť, znížte rozlíšenie: stlačte Ctrl + Shift a plus .
 • Ak chcete obrazovku zmenšiť, zvýšte rozlíšenie: stlačte Ctrl + Shift a mínus .
 • Resetovanie rozlíšenia: stlačte Ctrl + Shift + 0.

Poznámka: Ak používate dotykovú obrazovku, pridržte danú oblasť dvoma prstami. Potom ju roztiahnutím prstov priblížte alebo ich stiahnutím oddiaľte. 

Zväčšenie obrazovky

Obrazovku si môžete priblížiť, ako keď používate lupu.

Zväčšenie celej obrazovky

Ak chcete rýchlo zväčšiť celú obrazovku, stlačte Ctrl + Hľadať  + m alebo Ctrl + Spúšťač  + m.

 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. Dole vyberte Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. V sekcii Obrazovka aktivujte Zapnúť lupu celej obrazovky.
 6. Ak chcete vybrať úroveň priblíženia, vedľa položky „Úroveň priblíženia lupy celej obrazovky“ vyberte šípku nadol .

Tipy:

 • Ak sa chcete posúvať po obrazovke, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Alt +  šípka nahor , šípka nadol , šípka doľava alebo šípka doprava  .
 • Ak používate režim priblíženia celej obrazovky na dotykovej obrazovke, môžete sa po nej pohybovať dvoma prstami.

Zväčšenie časti obrazovky

Zväčšenú časť uvidíte v hornej tretine obrazovky. Predvolená obrazovka sa zobrazí pod ňou. Ak chcete rýchlo zväčšiť hornú časť obrazovky, stlačte Ctrl + Hľadať  + d. Prípadne stlačte Ctrl + Spúšťač  + d.

 1. Vpravo dole vyberte čas. Prípadne stlačte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia .
 3. Dole vyberte Rozšírené.
 4. V sekcii Dostupnosť vyberte Spravovať funkcie dostupnosti.
 5. V sekcii Obrazovka aktivujte Zapnúť ukotvenú lupu.
 6. Ak chcete vybrať úroveň priblíženia, vedľa položky Úroveň priblíženia ukotvenej lupy vyberte šípku nadol .
 7. Priblížená oblasť sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Ak chcete priblíženie presunúť, posuňte kurzor.

Poznámka: Keď zadávate text v dolnej časti obrazovky, zobrazí sa aj hore a bude priblížený.

Zmena úrovne priblíženia a posúvanie

 • Ak chcete priblíženie zvýšiť: stlačte Ctrl + Alt + kláves zvýšenia jasu . Môžete tiež stlačiť Ctrl + Alt a posunúť na touchpade dvoma prstami nahor.
 • Ak chcete priblíženie znížiť: stlačte Ctrl + Alt + kláves zníženia jasu . Môžete tiež stlačiť Ctrl + Alt a posunúť dvoma prstami nadol.
 • Ak chcete posunúť zväčšené zobrazenie: posuňte kurzor ľubovoľným smerom. Môžete tiež stláčať Tab a prechádzať tak na obrazovke z jednej položky na druhú.

Tip: Ak používate dotykovú obrazovku, pridržte požadovanú oblasť dvoma prstami. Potom môžete meniť úroveň zväčšenia rozťahovaním prstov (priblíženie) alebo ich sťahovaním (oddialenie).