Priblíženie alebo zväčšenie obrazovky Chromebooku

Ak chcete mať lepší prehľad o položkách na obrazovke Chromebooku, môžete zmeniť rozlíšenie obrazovky, prípadne ju priblížiť alebo zväčšiť.

Zväčšenie alebo zmenšenie stránky

Môžete zväčšiť alebo zmenšiť iba zobrazenú stránku a ponechať veľkosti ostatných častí obrazovky nezmenené.
 • Zväčšenie stránky: stlačte Ctrl a +.
 • Zmenšenie stránky: stlačte Ctrl a -.
 • Obnovenie priblíženia alebo oddialenia: stlačte Ctrl + 0.

Zväčšenie alebo zmenšenie celého obsahu obrazovky

Obsah obrazovky môžete zväčšiť alebo zmenšiť (vrátane riadka s aplikáciami a kartami) zmenou jej rozlíšenia.
 • Zväčšenie obrazovky, zníženie rozlíšenia: stlačte Ctrl + Shift a +.
 • Zmenšenie obrazovky, zvýšenie rozlíšenia: stlačte Ctrl + Shift a -.
 • Obnovenie rozlíšenia: stlačte Ctrl + Shift + 0.
Tip: Na dotykovej obrazovke môžete pridržať určitú oblasť a roztiahnutím prstov ju priblížiť, prípadne ich stiahnutím ju oddialiť.

Zväčšenie obrazovky

Obrazovku si môžete priblížiť, ako keď používate lupu.

Zväčšenie celej obrazovky

Ak chcete rýchlo zväčšiť celú obrazovku, stlačte Ctrl + kláves vyhľadávania + m alebo Ctrl + Spúšťač + m.
Ak chcete spravovať zväčšenie obrazovky:
 1. Vpravo dole vyberte čas.
  • Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia  a potom Dostupnosť.
 3. V sekcii Obrazovka aktivujte možnosť Celoplošná lupa.
 4. Vyberte, ako sa chcete pohybovať po zväčšenej obrazovke.
  • Plynulý pohyb: zapnite Posúvať obrazovku plynule s pohybom myši.
  • Ponechanie myši v strede: zapnite Posúvať obrazovku a myš udržovať v jej strede.
  • Posúvanie obrazovky, keď sa myš dotkne jej okraja: zapnite Posúvať obrazovku, keď sa myš dotkne jej okraja.
 5. Ak chcete zvoliť úroveň lupy, vedľa položky Úroveň celoplošnej lupy vyberte šípku nadol .
Tipy:
 • Ak sa chcete posúvať po obrazovke, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + šípka nahor , šípka nadol , šípka doľava alebo šípka doprava . Stláčaním klávesa Tab tiež môžete na obrazovke prechádzať z jednej položky na druhú.
 • Ak na dotykovej obrazovke používate režim lupy na celej obrazovke, môžete sa po nej pohybovať dvoma prstami.

Zväčšenie časti obrazovky

Zväčšenú časť nájdete v hornej tretine obrazovky. Predvolenú obrazovku uvidíte pod ňou. Ak chcete zväčšiť hornú časť obrazovky, stlačte Ctrl + kláves vyhľadávania + d alebo Ctrl + Spúšťač + d.
 1. Vpravo dole vyberte čas.
  • Prípadne stlačte klávesy Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavenia  a potom Dostupnosť.
 3. V sekcii Obrazovka zapnite funkciu Ukotvená lupa.
 4. Ak chcete zvoliť úroveň lupy, vedľa položky Úroveň ukotvenej lupy vyberte šípku nadol .
 5. Ak chcete zmeniť zväčšenú časť, presuňte kurzor alebo stlačte Tab.
Tip: Keď zadáte text v dolnej časti obrazovky, v hornej časti ho uvidíte priblížený.

Zmena úrovne zväčšenia

 • Zvýšenie priblíženia: stlačte Ctrl + Alt + kláves na zvýšenie jasu .
  • Môžete stlačiť aj Ctrl + Alt a potiahnuť dvoma prstami po touchpade nahor.
 • Zníženie priblíženia: stlačte Ctrl + Alt + kláves na zníženie jasu .
  • Môžete stlačiť aj Ctrl + Alt a postiahnuť dvoma prstami nadol.

Zväčšenie nahlas čítaných slov

Keď si nechávate čítať text nahlas pomocou počúvania vybraného textu, lupa automaticky sleduje príslušné slová, aby ste ich nestratili v texte.

Dôležité: Najprv skontrolujte nastavenia.

 1. V nastaveniach Dostupnosť vyberte Zobrazenie a zväčšenie.
 2. Zapnite jednu z týchto možností:
  • Ukotvená lupa,
  • Celoplošná lupa.
 3. Prejdite späť do nastavení Dostupnosť a vyberte Prevod textu na reč a potom Počúvanie vybraného textu. Ako používať počúvanie vybraného textu

Al chcete zväčšiť nahlas čítané slová:

 1. Otvorte v Chromebooku stránku, ktorú si chcete prečítať.
 2. Na stránke, ktorú chcete čítať:
  • Upravte preferovanú úroveň lupy kombináciou Ctrl + Alt + kláves zvýšenia jasu a Ctrl + Alt + kláves zníženia jasu .
   • Úroveň ukotvenej lupy môžete upraviť v nastaveniach Dostupnosť. V sekcii Zobrazenie a zväčšenie vyberte vedľa položky Úroveň ukotvenej lupy svoju preferovanú úroveň lupy.
  • Vyberte text, ktorý sa má čítať nahlas, a potom Počúvanie vybraného textu alebo kláves vyhľadávania + S.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka