Zoom inn eller forstørr Chromebook-skjermen

Du kan endre skjermoppløsningen, zoome inn eller forstørre skjermen for å gjøre det lettere å finne elementer på Chromebook-skjermen.

Gjør sider større eller mindre

Du kan gjøre den aktive siden større eller mindre uten å endre størrelse på andre deler av skjermen.
 • Gjør siden større: Trykk på Ctrl og +.
 • Gjør siden mindre: Trykk på Ctrl og -.
 • Tilbakestill zoomnivået: Trykk på Ctrl + 0.

Gjør alt på skjermen større eller mindre

Du kan gjøre alt på skjermen større eller mindre – inkludert raden med apper og faner – ved å endre skjermoppløsningen.
 • Gjør skjermen større og reduser oppløsningen: Trykk på Ctrl + Shift og +.
 • Gjør skjermen mindre og øk oppløsningen: Trykk på Ctrl + Shift og -.
 • Tilbakestill oppløsningen: Trykk på Ctrl + Shift + 0.
Tips: På berøringsskjermen kan du trykke og holde på et område med to fingre og deretter klype utover for å zoome inn eller klype innover for å zoome ut.

Forstørr skjermen

Du kan zoome inn på skjermen, som når du bruker forstørrelsesglass.

Forstørr hele skjermen

For å forstørre hele skjermen raskt, trykk på Ctrl + søketasten + M, eller trykk på Ctrl + Appoversikt-tasten + M.
Slik administrerer du skjermforstørring:
 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
  • Du kan også trykke på Alt + Shift + S.
 2. Velg Innstillinger  og så Tilgjengelighet.
 3. Under «Skjerm» slår du på Forstørrelse av hele skjermen.
 4. Velg hvordan du vil bevege deg rundt på den forstørrede skjermen.
  • Beveg deg kontinuerlig rundt: Slå på Flytt skjermen kontinuerlig når musen beveger seg .
  • Hold musen sentrert: Slå på Flytt skjermen slik at musen blir værende midt på skjermen.
  • Flytt skjermen når musen berører kanten: Slå på Flytt skjermen når musen berører kanten av skjermen.
 5. For å velge zoomnivå, velg nedoverpilen ved siden av «Zoomnivå i fullskjermmodus».
Tips:
 • For å navigere rundt, trykk på Ctrl + Alt + oppoverpilen , nedoverpilen , venstrepilen eller høyrepilen . Du kan også trykke på Tab for å gå gjennom elementene på skjermen.
 • I fullskjermmodus med zoom på berøringsskjermen bruker du to fingre for å bevege deg rundt på skjermen.

Forstørr en del av skjermen

Du finner den forstørrede delen på den øverste tredjedelen av skjermen. Standardskjermen vises nedenfor. For å forstørre den øverste delen av skjermen, trykk på Ctrl + søketasten + D, eller trykk på Ctrl + Appoversikt-tasten + D.
 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
  • Du kan også trykke på Alt + Shift + S.
 2. Velg Innstillinger  og så Tilgjengelighet.
 3. Slå på Dokket lupe under «Skjerm».
 4. For å velge zoomnivå, velg nedoverpilen ved siden av «Dokket zoomnivå».
 5. For å endre hvilken del som forstørres, flytt markøren eller trykk på Tab.
Tips: Når du skriver på den nederste delen av skjermen, zoomes den inn øverst på skjermen.

Endre forstørrelsesnivået

 • Øk forstørrelsen: Trykk på Ctrl + Alt + lysstyrke opp .
  • Du kan også trykke på Ctrl + Alt og deretter rulle oppover med to fingre.
 • Reduser forstørrelsen: Trykk på Ctrl + Alt + lysstyrke ned .
  • Du kan også trykke på Ctrl + Alt og rulle nedover med to fingre.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
4605282907294214461
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
208