Εστίαση ή μεγέθυνση στην οθόνη του Chromebook

Για να εντοπίσετε στοιχεία στην οθόνη του Chromebook, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης ή να κάνετε εστίαση ή μεγέθυνση.

Αλλαγή μεγέθους σελίδας

Μπορείτε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε τη σελίδα που βλέπετε, αλλά να διατηρήσετε τα άλλα τμήματα της οθόνης στο ίδιο μέγεθος.
  • Μεγέθυνση σελίδας: Πατήστε Ctrl και +.
  • Σμίκρυνση σελίδας: Πατήστε Ctrl και -.
  • Επαναφορά εστίασης: Πατήστε Ctrl + 0.

Αλλαγή του μεγέθους όλου του περιεχομένου της οθόνης

Μπορείτε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε όλο το περιεχόμενο της οθόνης σας, συμπεριλαμβανομένης της σειράς εφαρμογών και καρτελών, αλλάζοντας την ανάλυση της οθόνης σας.
  • Μεγέθυνση της οθόνης, μείωση της ανάλυσης: Πατήστε Ctrl + Shift και +.
  • Σμίκρυνση της οθόνης, αύξηση της ανάλυσης: Πατήστε Ctrl+Shift και -.
  • Επαναφορά ανάλυσης: Πατήστε Ctrl + Shift +  0.
Συμβουλή: Στην οθόνη αφής, μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα μια περιοχή με δύο δάχτυλα και, στη συνέχεια, να απομακρύνετε το ένα από το άλλο για μεγέθυνση ή να πλησιάσετε το ένα στο άλλο για σμίκρυνση.

Μεγιστοποίηση της οθόνης

Μπορείτε να μεγεθύνετε την οθόνη σας, όπως όταν χρησιμοποιείτε έναν μεγεθυντικό φακό.

Μεγιστοποίηση ολόκληρης της οθόνης

Για να μεγεθύνετε γρήγορα ολόκληρη την οθόνη σας, πατήστε Ctrl + πλήκτρο αναζήτησης + m ή πατήστε Ctrl + πλήκτρο Εφαρμογής εκκίνησης + m.
Για να διαχειριστείτε τη μεγέθυνση οθόνης:
  1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
    • Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
  3. Στην ενότητα Οθόνη, ενεργοποιήστε την επιλογή Μεγέθυνση πλήρους οθόνης.
  4. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μετακινείστε στη μεγεθυμένη οθόνη.
    • Συνεχής κίνηση: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Συνεχής κίνηση οθόνης καθώς κινείται το ποντίκι.
    • Διατήρηση του ποντικιού στο κέντρο: Ενεργοποιήστε την επιλογή Μετακίνηση οθόνης με διατήρηση του ποντικιού στο κέντρο της οθόνης.
    • Μετακίνηση της οθόνης όταν το ποντίκι αγγίζει τα άκρα: Ενεργοποιήστε την επιλογή Μετακίνηση οθόνης όταν το ποντίκι αγγίζει τα άκρα της οθόνης.
  5. Για να ορίσετε το επίπεδο εστίασης, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο Επίπεδο εστίασης σε πλήρη οθόνη.
Συμβουλές:
  • Για να μετακινηθείτε, πατήστε Ctrl + Alt + πάνω , κάτω , αριστερά ή δεξιά . Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Tab, για να μετακινηθείτε από στοιχείο σε στοιχείο στην οθόνη σας.
  • Στην οθόνη αφής, στη λειτουργία εστίασης σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιήστε 2 δάχτυλα για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

Μεγέθυνση μέρους της οθόνης

Η μεγεθυμένη ενότητα καταλαμβάνει το ένα τρίτο του μεγέθους της οθόνης και εμφανίζεται στο επάνω μέρος της. Η προεπιλεγμένη οθόνη εμφανίζεται από κάτω. Για να μεγεθύνετε το επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε Ctrl + πλήκτρο αναζήτησης + d ή πατήστε Ctrl + πλήκτρο Εφαρμογής εκκίνησης + d.
  1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
    • Εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + s.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις  και μετά Προσβασιμότητα.
  3. Στην ενότητα Προβολή, ενεργοποιήστε τη μεγέθυνση οθόνης σε παράθυρο.
  4. Για να ορίσετε το επίπεδο εστίασης, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο Επίπεδο εστίασης σε παράθυρο.
  5. Για να αλλάξετε το τμήμα που μεγεθύνεται, μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού ή πατήστε Tab.
Συμβουλή: Όταν πληκτρολογείτε στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται μεγεθυμένο στο επάνω μέρος.

Αλλαγή επιπέδου μεγέθυνσης

  • Αύξηση μεγέθυνσης: Πατήστε Ctrl + Alt + Αύξηση φωτεινότητας .
    • Μπορείτε επίσης να πατήσετε Ctrl + Alt και μετά να κάνετε κύλιση με δύο δάχτυλα προς τα επάνω στην οθόνη αφής.
  • Μείωση μεγέθυνσης: Πατήστε Ctrl + Alt + Μείωση φωτεινότητας .
    • Μπορείτε επίσης να πατήσετε Ctrl + Alt και μετά να κάνετε κύλιση με δύο δάχτυλα προς τα κάτω.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
208
false
false