ขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิต Chromebook

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Chromebook ให้ติดต่อผู้ผลิตโดยดูจากรายการด้านล่าง

 
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์ แชท
สหรัฐอเมริกา Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer 1-866-695-2237 แชทกับ Acer
สหรัฐอเมริกา ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS 1-888-678-3688 แชทกับ ASUS
สหรัฐอเมริกา Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell 1-800-624-9897  
สหรัฐอเมริกา Google (Chromebook Pixel 2013 และ 2015 เท่านั้น) ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Chromebook Pixel ขอให้ทีมสนับสนุน Chromebook Pixel โทรหา  
สหรัฐอเมริกา Haier ขอความช่วยเหลือจาก Haier 1-877-337-3639  
สหรัฐอเมริกา Hisense ขอความช่วยเหลือจาก Hisense 1-888-935-8880  
สหรัฐอเมริกา HP ขอความช่วยเหลือจาก HP www.hp.com/contacthp  
สหรัฐอเมริกา Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo 1-800-426-7378  
สหรัฐอเมริกา LG ขอความช่วยเหลือจาก LG 1-800-243-0000  
สหรัฐอเมริกา Samsung ขอความช่วยเหลือจาก Samsung 1-800-726-7864 แชทกับ Samsung
สหรัฐอเมริกา Toshiba ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba 1-800-457-7777  
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์
อาร์เจนตินา Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer 0800-444-1318
อาร์เจนตินา ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS 888-678-3688 กด 1
อาร์เจนตินา Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell  
อาร์เจนตินา Hisense ขอความช่วยเหลือจาก Hisense  
อาร์เจนตินา HP ขอความช่วยเหลือจาก HP  
อาร์เจนตินา Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo  
อาร์เจนตินา LG ขอความช่วยเหลือจาก LG  
อาร์เจนตินา Samsung ขอความช่วยเหลือจาก Samsung 0800-555-7267
อาร์เจนตินา Toshiba ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba  
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์
ออสเตรเลีย Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer 1300 365 100
ออสเตรเลีย ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS 1300 278 788
ออสเตรเลีย Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell  
ออสเตรเลีย Hisense ขอความช่วยเหลือจาก Hisense  
ออสเตรเลีย HP ขอความช่วยเหลือจาก HP  
ออสเตรเลีย Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo  
ออสเตรเลีย LG ขอความช่วยเหลือจาก LG  
ออสเตรเลีย Samsung ขอความช่วยเหลือจาก Samsung 1300 362 603
ออสเตรเลีย Toshiba ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba  
ประเทศ ผู้ผลิต ภาษา หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์
แคนาดา Acer

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก Acer (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก Acer (ภาษาฝรั่งเศส)

(866) 695-2237

(866) 695-2237

แคนาดา ASUS

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก ASUS (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก ASUS (ภาษาฝรั่งเศส)

888-678-3688

888-616-2787

แคนาดา Dell

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก Dell (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก Dell (ภาษาฝรั่งเศส)

 
แคนาดา Haier อังกฤษ ขอความช่วยเหลือจาก Haier (ภาษาอังกฤษ) (877) 337-3639
แคนาดา Hisense

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก Hisense (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก Hisense (ภาษาฝรั่งเศส)

 
แคนาดา HP

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก HP (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก HP (ภาษาฝรั่งเศส)

 
แคนาดา Lenovo

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo (ภาษาฝรั่งเศส)

 
แคนาดา LG

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก LG (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก LG (ภาษาฝรั่งเศส)

 
แคนาดา Samsung

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก Samsung (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก Samsung (ภาษาฝรั่งเศส)

1 800 726-7864

(800) 726-7864

แคนาดา Toshiba

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba (ภาษาอังกฤษ)

ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba (ภาษาฝรั่งเศส)

 
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์ แชท
ฝรั่งเศส Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer +33 1 72 02 00 50 แชทกับ Acer
ฝรั่งเศส ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS +33-170945050 แชทกับ ASUS
ฝรั่งเศส Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell +33 825 387 270 แชทกับ Dell
ฝรั่งเศส HP ขอความช่วยเหลือจาก HP +33 969 320 435 แชทกับ HP
ฝรั่งเศส Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo +33 170 381 927 แชทกับ Lenovo
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์ แชท
เยอรมนี Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer +49 4102 7069 111  
เยอรมนี ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS +49 2102 5789 557 แชทกับ ASUS
เยอรมนี Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell    
เยอรมนี HP ขอความช่วยเหลือจาก HP   แชทกับ HP
เยอรมนี Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo +49201 220 99 888  
เยอรมนี LG ขอความช่วยเหลือจาก LG    
เยอรมนี Samsung ขอความช่วยเหลือจาก Samsung 06196 934 0275  
เยอรมนี Toshiba ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba    
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ แชท
ญี่ปุ่น Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer  
ญี่ปุ่น ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS แชทกับ ASUS
ญี่ปุ่น HP ขอความช่วยเหลือจาก HP แชทกับ HP
ญี่ปุ่น Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo  
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์
เม็กซิโก Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer 1-866-350-2237
เม็กซิโก ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS 888-678-3688 กด 1
เม็กซิโก Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell  
เม็กซิโก Hisense ขอความช่วยเหลือจาก Hisense  
เม็กซิโก HP ขอความช่วยเหลือจาก HP  
เม็กซิโก Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo  
เม็กซิโก LG ขอความช่วยเหลือจาก LG  
เม็กซิโก Samsung ขอความช่วยเหลือจาก Samsung 01 800 726-7864
เม็กซิโก Toshiba ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba  
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์
เนเธอร์แลนด์ Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer  
เนเธอร์แลนด์ ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS +31-591-636708
เนเธอร์แลนด์ Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell  
เนเธอร์แลนด์ HP ขอความช่วยเหลือจาก HP  
เนเธอร์แลนด์ Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo  
เนเธอร์แลนด์ LG ขอความช่วยเหลือจาก LG  
เนเธอร์แลนด์ Samsung ขอความช่วยเหลือจาก Samsung 088-9090100
เนเธอร์แลนด์ Toshiba ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba  
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์
สหราชอาณาจักร Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer 0371 760 1000
สหราชอาณาจักร ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS +44-1442265548
สหราชอาณาจักร Dell ขอความช่วยเหลือจาก Dell  
สหราชอาณาจักร Google (Chromebook Pixel 2013 และ 2015 เท่านั้น) ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Chromebook Pixel ขอให้ทีมสนับสนุน Chromebook Pixel โทรหา
สหราชอาณาจักร HP ขอความช่วยเหลือจาก HP  
สหราชอาณาจักร Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo  
สหราชอาณาจักร LG ขอความช่วยเหลือจาก LG  
สหราชอาณาจักร Samsung ขอความช่วยเหลือจาก Samsung 0330 726 7864
สหราชอาณาจักร Toshiba ขอความช่วยเหลือจาก Toshiba  
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์ แชท
สเปน Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer

+34 91 414 24 14
หรือ +34 93 800 36 63

แชทกับ Acer
สเปน ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS +34 93 293 81 54 แชทกับ ASUS
สเปน HP ขอความช่วยเหลือจาก HP +34 91 375 47 69 แชทกับ HP
สเปน Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo +34 9179 11 799 แชทกับ Lenovo
ประเทศ ผู้ผลิต หน้าความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์ แชท
อิตาลี Acer ขอความช่วยเหลือจาก Acer +39 02 3600 0130 แชทกับ Acer
อิตาลี ASUS ขอความช่วยเหลือจาก ASUS +39 06 97626662 แชทกับ ASUS
อิตาลี HP ขอความช่วยเหลือจาก HP   แชทกับ HP
อิตาลี Lenovo ขอความช่วยเหลือจาก Lenovo +39 0230310000 แชทกับ Lenovo

หากประเทศของคุณไม่อยู่ในรายการ โปรดไปที่ไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิตดังต่อไปนี้

Acer

ASUS

Dell

Hisense

HP

Lenovo

LG

Samsung

Toshiba

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร