Λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή του Chromebook

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την μπαταρία, τη CPU ή τη μνήμη του Chromebook, χρησιμοποιήστε τα Διαγνωστικά στοιχεία για να επιλύσετε το πρόβλημά σας

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ανατρέχοντας στην παρακάτω λίστα.

 
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου Συζήτηση
Ηνωμένες Πολιτείες Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer 1-866-695-2237 Συζήτηση με την Acer
Ηνωμένες Πολιτείες ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS 1-888-678-3688 Συζήτηση με την ASUS
Ηνωμένες Πολιτείες Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell 1-800-624-9897  
Ηνωμένες Πολιτείες Google (Μόνο για Chromebook Pixel 2013 & 2015) Λήψη βοήθειας για προϊόντα Chromebook Pixel Αίτημα κλήσης από την υποστήριξη Chromebook Pixel  
Ηνωμένες Πολιτείες Haier Λήψη βοήθειας για προϊόντα Haier 1-877-337-3639  
Ηνωμένες Πολιτείες Hisense Λήψη βοήθειας για προϊόντα Hisense 1-888-935-8880  
Ηνωμένες Πολιτείες HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP www.hp.com/contacthp  
Ηνωμένες Πολιτείες Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo 1-800-426-7378  
Ηνωμένες Πολιτείες LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG 1-800-243-0000  
Ηνωμένες Πολιτείες Samsung Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung 1-800-726-7864 Συζήτηση με τη Samsung
Ηνωμένες Πολιτείες Toshiba Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba 1-800-457-7777  
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου
Αργεντινή Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer 0800-444-1318
Αργεντινή ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS 888-678-3688, Επιλογή 1
Αργεντινή Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell  
Αργεντινή Hisense Λήψη βοήθειας για προϊόντα Hisense  
Αργεντινή HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP  
Αργεντινή Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo  
Αργεντινή LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG  
Αργεντινή Samsung Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung 0800-555-7267
Αργεντινή Toshiba Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba  
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου
Αυστραλία Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer 1300 365 100
Αυστραλία ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS 1300 278 788
Αυστραλία Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell  
Αυστραλία Hisense Λήψη βοήθειας για προϊόντα Hisense  
Αυστραλία HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP  
Αυστραλία Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo  
Αυστραλία LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG  
Αυστραλία Samsung Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung 1300 362 603
Αυστραλία Toshiba Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba  
Χώρα Κατασκευαστής Γλώσσα Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου
Καναδάς Acer

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer (Γαλλικά)

(866) 695-2237

(866) 695-2237

Καναδάς ASUS

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS (Γαλλικά)

888-678-3688

888-616-2787

Καναδάς Dell

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell (Γαλλικά)

 
Καναδάς Haier Αγγλικά Λήψη βοήθειας για προϊόντα Haier (Αγγλικά) (877) 337-3639
Καναδάς Hisense

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Hisense (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Hisense (Γαλλικά)

 
Καναδάς HP

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP (Γαλλικά)

 
Καναδάς Lenovo

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo (Γαλλικά)

 
Καναδάς LG

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG (Γαλλικά)

 
Καναδάς Samsung

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung (Γαλλικά)

1 800 726-7864

(800) 726-7864

Καναδάς Toshiba

Αγγλικά

Γαλλικά

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba (Αγγλικά)

Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba (Γαλλικά)

 
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου Συζήτηση
Γαλλία Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer +33 1 72 02 00 50 Συζήτηση με την Acer
Γαλλία ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS +33-170945050 Συζήτηση με την ASUS
Γαλλία Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell +33 825 387 270 Συζήτηση με την Dell
Γαλλία HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP +33 969 320 435 Συζήτηση με την HP
Γαλλία Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo +33 170 381 927 Συζήτηση με τη Lenovo
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου Συζήτηση
Γερμανία Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer +49 4102 7069 111  
Γερμανία ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS +49 2102 5789 557 Συζήτηση με την ASUS
Γερμανία Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell    
Γερμανία HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP   Συζήτηση με την HP
Γερμανία Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo +49201 220 99 888  
Γερμανία LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG    
Γερμανία Samsung Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung 06196 934 0275  
Γερμανία Toshiba Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba    
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου
Μεξικό Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer 1-866-350-2237
Μεξικό ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS 888-678-3688, Επιλογή 1
Μεξικό Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell  
Μεξικό Hisense Λήψη βοήθειας για προϊόντα Hisense  
Μεξικό HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP  
Μεξικό Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo  
Μεξικό LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG  
Μεξικό Samsung Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung 01 800 726-7864
Μεξικό Toshiba Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba  
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου
Ολλανδία Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer  
Ολλανδία ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS +31-591-636708
Ολλανδία Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell  
Ολλανδία HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP  
Ολλανδία Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo  
Ολλανδία LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG  
Ολλανδία Samsung Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung 088-9090100
Ολλανδία Toshiba Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba  
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου
Ηνωμένο Βασίλειο Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer 0371 760 1000
Ηνωμένο Βασίλειο ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS +44-1442265548
Ηνωμένο Βασίλειο Dell Λήψη βοήθειας για προϊόντα Dell  
Ηνωμένο Βασίλειο Google (Μόνο για Chromebook Pixel 2013 & 2015) Λήψη βοήθειας για προϊόντα Chromebook Pixel Αίτημα κλήσης από την υποστήριξη Chromebook Pixel
Ηνωμένο Βασίλειο HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP  
Ηνωμένο Βασίλειο Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo  
Ηνωμένο Βασίλειο LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG  
Ηνωμένο Βασίλειο Samsung Λήψη βοήθειας για προϊόντα Samsung 0330 726 7864
Ηνωμένο Βασίλειο Toshiba Λήψη βοήθειας για προϊόντα Toshiba  
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου Συζήτηση
Νότια Κορέα LG Λήψη βοήθειας για προϊόντα LG 1544-7777 Συζήτηση με την LG
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου Συζήτηση
Ισπανία Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer

+34 91 414 24 14
ή +34 93 800 36 63

Συζήτηση με την Acer
Ισπανία ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS +34 93 293 81 54 Συζήτηση με την ASUS
Ισπανία HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP +34 91 375 47 69 Συζήτηση με την HP
Ισπανία Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo +34 9179 11 799 Συζήτηση με τη Lenovo
Χώρα Κατασκευαστής Σελίδα βοήθειας Αριθμός τηλεφώνου Συζήτηση
Ιταλία Acer Λήψη βοήθειας για προϊόντα Acer +39 02 3600 0130 Συζήτηση με την Acer
Ιταλία ASUS Λήψη βοήθειας για προϊόντα ASUS +39 06 97626662 Συζήτηση με την ASUS
Ιταλία HP Λήψη βοήθειας για προϊόντα HP   Συζήτηση με την HP
Ιταλία Lenovo Λήψη βοήθειας για προϊόντα Lenovo +39 0230310000 Συζήτηση με τη Lenovo

Εάν η χώρα σας δεν αναφέρεται εδώ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης του κατασκευαστή σας:

Acer

ASUS

Dell

Hisense

HP

Lenovo

LG

Samsung

Toshiba

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
208
false
false