Säkerhetskopiera foton från kameran eller mobilen

När du laddar upp foton från ett SD-kort, en kamera eller en mobil enhet kan du spara dem på Google Drive i stället för på hårddisken på Chromebook. När du använder Google Drive kan du visa och redigera foton på en Chromebook eller mobil.

Steg 1: Anslut till Chromebook

Kamera: Sätt i ett SD-kort

 1. Logga in på Chromebook.
 2. Ta bort SD-kortet från kameran.
 3. Sätt i SD-kortet i SD-kortplatsen på Chromebook.

Obs! Om du inte vet vilken ingång som är SD-kortplatsen kontaktar du Chromebook-modellens tillverkare. Alla Chromebook-modeller har inte en SD-kortplats.

Mobil: Anslut med en USB-kabel

Obs! Du behöver en USB-kabel för att ansluta mobilen till en Chromebook. En USB-kabel med två stift som endast är till för laddning kan inte användas.
 1. Logga in på Chromebook.
 2. Anslut USB-kabeln till Chromebook och sedan till mobilen.

Steg 2: Säkerhetskopiera foton

 1. Appen Filer Appen Filer öppnas på Chromebook.
 2.  Klicka på Importera Importera.
 3. Foton som inte har sparats på Google Drive identifieras automatiskt. Ibland kan genomsökningen ta en stund.
 4. Klicka på Säkerhetskopiera i fönstret som visas.
 5. När dina foton har säkerhetskopierats på Chromebook visas Importen har slutförts Importen till molnet har slutförts.

Om appen Filer inte öppnas automatiskt:

 1. Klicka på översikten Översikt i hörnet på skärmen följt av uppåtpilen uppåtpil.
 2. Klicka på Filer Appen Filer.
 3. Klicka på namnet på SD-kortet eller mobilen och öppna sedan DCIM-mappen.

Hitta dina foton

När du har säkerhetskopierat dina foton hittar du dem på följande två ställen:

Foton som har lagts till på Google Drive kan användas i Google Foto, till exempel i animationer och album. Eftersom dessa foton har lagts till på Google Drive tar de upp lagringsutrymme från din kvot. Det gör däremot inte foton som laddats upp i Google Foto. Läs om hur Google Drive och Google Foto fungerar tillsammans.