Zálohovanie fotiek z fotoaparátu alebo telefónu

Ak chcete nahrať fotky z SD karty, fotoaparátu alebo mobilného zariadenia, môžete ich namiesto pevného disku Chromebooku uložiť na Disk Google. Keď použijete Disk Google, fotky môžete zobraziť aj upravovať v Chromebooku alebo telefóne.

1. krok: Pripojte sa k Chromebooku

Fotoaparát: Vložte SD kartu

 1. Prihláste sa do Chromebooku.
 2. Odoberte SD kartu z fotoaparátu.
 3. Vložte SD kartu do príslušného slotu v Chromebooku.

Poznámka: Ak neviete, ktorý slot je určený na SD karty, kontaktujte výrobcu Chromebooku. Niektoré Chromebooky nemajú slot na SD karty.

Telefón: Pripojte sa pomocou kábla USB

Poznámka: Na pripojenie telefónu k Chromebooku budete potrebovať kábel USB. Kábel USB s dvoma kolíkmi, ktorý slúži iba na nabíjanie, nebude fungovať.
 1. Prihláste sa do Chromebooku.
 2. Zapojte kábel USB do Chromebooku a potom do telefónu.

2. krok: Zálohujte fotky

 1. V Chromebooku sa spustí aplikácia Súbory Ikona aplikácie Súbory.
 2.  Kliknite na možnosť Importovať Importovať.
 3. Chromebook automaticky vyhľadá fotky, ktoré nie sú uložené na Disku Google. Niekedy to môže chvíľu trvať.
 4. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na možnosť Zálohovať.
 5. Keď Chromebook dokončí zálohovanie fotiek, zobrazí sa správa Importovanie bolo dokončené Importovanie do cloudu bolo dokončené.

Ak sa aplikácia Súbory neotvorí automaticky:

 1. V rohu obrazovky kliknite na spúšťač Spúšťač a potom šípka nahor Šípka nahor.
 2. Kliknite na položku Súbory Ikona aplikácie Súbory.
 3. Kliknite na názov SD karty alebo telefónu, potom otvorte priečinok DCIM.

Vyhľadanie fotiek

Zálohované fotky nájdete na dvoch miestach:

Fotky pridané na Disk Google budú k dispozícii pomocou Fotiek Google vrátane animáciíalbumov. Keďže sa tieto fotky pridávajú na Disk Google, využívajú kvótu úložiska. Neplatí to však pre fotky nahrané do služby Fotky Google. Zistite, ako Disk Google a Fotky Google vzájomne spolupracujú